Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

ESFi Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine

tegevus

“Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks”

Projekt „Toila Gümnaasiumi koolimeeskonna arendamine tööks andekatega“

Toila Gümnaasiumi koolimeeskonna arendamise eesmärgiks on õpetajate valmisolek kaasavaks hariduseks, seejuures on rõhuasetus (individuaalsel) tööl andekatega. Programmi raames saavad õpetajad teoreetilised teadmised tööks andekatega: kuidas andekaid ära tunda, millised on andeka lapse karakteristikud ja nõrkused, mis viitab andeka lapse alasooritusele, millised on andekuse liigid. Meeskonnakoolituse käigus töötatakse välja võimalused oma kooli andekate õpilaste arendamiseks. Koolituse tulemusena jõutakse ühisele arusaamale, millised on vajalikud muudatused õpikeskkonnas ja kuidas see mõjutab kõigi õpetajate tööd.

Selleks tutvub projekti juhtmeeskond eelnevalt ka teiste koolide kogemustega. Kooli meeskond kavandab koostöös optimaalsed muudatused õppetöös ja akadeemilist võimekust arendavas huvitegevuses.

Projekti tulemusena viiakse õppetöö korralduses ning huvitegevuses sisse muudatused, mis soodustavad andekate arendamist.

Abikõlblike kulude kogumaksumus on 4160  eurot ning projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 15.01.2017 ja lõppkuupäev on 15.08.2017.

Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee