Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

SIK(suuline inglise keel)

Toimub on 1 kord nädalas.

Õpetaja: Oksana Višnevskaja

SIK on mõeldud 12 klassi õpilastele. Kursuse eesmärk on ettevalmistumine riigieksami suuliseks osaks. Kursuse käigus analüüsitakse eksami struktuuri, töötatakse läbi iga osa (sissejuhatus, piltide kirjeldamine ja võrdlemine, monoloog) eraldi.

Näidiseks ja analüüsimiseks kasutakse õppevideot Innove kodulehelt. Samuti õpitakse pähe vajalikke väljendeid iga osa jaoks. Rakendatakse sõnavara ja harjutatakse monoloogi ümberehitamist. Põhiosa kursusest on suuline, kuigi sisaldab ka mõningaid kirjalikke ülesanded.

Erilist tähelepanu pööratakse tüüpvigadele. Harjutatakse küsimustele vastamist ja küsimuste esitamist, lausete ümbersõnastamist.

Kursuse jooksul tutvuvad õpilased hindamisskaalaga ja õpivad selle järgi üksteist hindama, tulemusena teavad nad täpselt mida neilt eksamil oodatakse ja kuidas oma vastuseid üles ehitada. Samuti areneb õpilastel ajaplaneerimisoskus ja nad oskavad arvestada ajalimiiti.

Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee