Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

Valikkursus: Inimene ja õigus

10., 11. ja 12.klassis

Kursus “Inimene ja õigus” on loomult praktiline ja orienteerub aktiivsetele õppemeetoditele nagu arutlusülesanded, kaasuste analüüs ja ajakirjanduse kasutamine.

Kursuse õpetamisel on järgmised eesmärgid.

Teha õpilastele mõistetavaks õigus ja õigussüsteem, et nad oskaksid saadud teadmisi igapäevaelus praktiliselt kasutada.

Teha õpilastele mõistetavaks need põhitõed, millele meie põhiseadus ja teised seadused tuginevad.

Avardada õpilastes teadlikkust meie seaduste ja õiguspraktikaga seotud küsimustes.

Kujundada õpilastes õigusküsimustes efektiivselt ja teadlikult osalevaid kodanikke.

Süvendada noortes õiglus- ja õigustunnet, sallivust ja ausust.

Arendada tahet ja võimet osaleda diskussioonides.

Arendada õiguskäitumise seisukohast olulisi oskusi nagu kriitiline mõtlemine, analüüs, suhtlemine, vaatlus, probleemide lahendamine.

Avardada õpilaste teadlikkust sellest, kuidas õigussüsteem toimib ning millist osa etendavad seejuures seadused, juristid, õiguskaitseorganid.

Anda õpilstele teadmisi sellest, millised kutsevaliku võimalused on meie õigussüsteemis.

Õp Ü.Lind

Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee