Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

Toila Gümnaasiumi teatedTeate sisestas: Merike Lepsalu 30.05.2016

Teate sisestas: Avar Pentel 27.05.2016

Teate sisestas: Avar Pentel 27.05.2016

Teate sisestas: Avar Pentel 27.05.2016

Teate sisestas: Avar Pentel 25.05.2016Viimasel koolinädalal hommikuputru ei pakuta

Alates 30. maist kuni kooli lõpuni kooli sööklas enam hommikuputru ei pakuta.Teate sisestas: Avar Pentel 24.05.2016

Teate sisestas: Avar Pentel 09.05.2016

Teate sisestas: Avar Pentel 09.05.2016Kuulutame välja Toila Gümnaasiumi "Hea õpetaja 2016" konkursi

Konkursi eesmärk:
Tõsta esile õpilaste, lastevanemate ja kolleegide poolt kõrgelt hinnatud õpetajaid.

Esitamine: Kandidaate võivad esitada 2.-12.kl õpilased, lapsevanemad, õpilasomavalitsus, kooli hoolekogu, kolleegid ja juhtkond.
"Hea õpetaja" konkursile esitatud õpetaja nimele lisab esitaja põhjenduse, mis peab vastama koolis väljatöötatud "hea õpetaja" kriteeriumidele.

Kandidaat konkursile tuleb esitada 20. maiks 2016 Toila Gümnaasiumi direktorile kas paberkandjal või elektroonselt aadressil kool@toila.edu.ee

Koolis väljatöötatud "hea õpetaja" kriteeriumid on:

I - õpetaja, kui oma aine tundja, edastaja:
  1. valdab õpetatavat ainet ja täiendab end pidevalt;
  2. oskab ainet arusaadavalt edastada, tunnid on huvitavad ja vaheldusrikkad;
  3. suudab luua positiivset töömeeleolu klassis;
  4. on õiglane ja järjekindel igas asjas (hindamises, nõudmistes,...);
  5. innustab õpilasi ka tunniväliselt ainega tegelema (uurimistööd, projektid, konkursid, olümpiaadid).


II - õpetaja kui isiksus:
  1. on autoriteet ja eeskuju;
  2. on sõbralik ja rahulik, hea enesevalitsemisega, talub pinget, ei ole nipsakas;
  3. on korrektne ja täpne asjaajamistes;
  4. on empaatiavõimega, positiivne, vastutulelik, vaimukas, hea huumorimeelega;
  5. on isiksusena huvitav, mitmekülgne, laia silmaringiga.


Konkursi ˛ürii koosneb 7 liikmest, kelle seas on:
2 hoolekogu liiget, kellest üks on hoolekogu esimees ja teine lapsevanem;
2 õpilaste esindajat, kelle valib õpilasesindus (ÕOV);
1 juhtkonna liige;
2 õpetajate esindajat (nende seas üks eelmise aasta konkursi võitja ja üks õppenõukogu esitatud).

ˇürii esindaja teeb konkursi tulemused teatavaks õppeaasta lõpuaktusel.

Võitjat autasustatakse Hea õpetaja meene ning rahalise preemiaga.Teate sisestas: Riho Breivel 09.05.2016

Teate sisestas: Avar Pentel 13.04.2016
Vanemad teated: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee