Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

Toila Gümnaasiumi teatedTeate sisestas: Avar Pentel 24.08.2015TOILA MUUSIKA-JA KUNSTIKOOL

VÕTAB 2015/2016 ÕPPEAASTAKS VASTU UUSI ÕPILASIMUUSIKAOSAKOND

SISSEASTUMISKATSED TOIMUVAD MUUSIKAKOOLI KLASSIS NR. 107vJÄRGMISTEL ERIALADEL:KUNSTIOSAKOND

VÕTAB VASTU ETTEVALMISTUSKURSUSELE 3. KLASSI ÕPILASI

I KURSUSELE VÕTAME VASTU PÕHIKOOLI ÕPILASI ALATES 4. KLASSIST (10-aastased)


SISSEASTUMISKATSED TOIMUVAD KUNSTIKOOLI KLASSIS NR. 108vTeate sisestas: Avar Pentel 25.08.2015

Teate sisestas: 12.08.2015Õpilaspiletitest

Toila Gümnaasium on otsustanud kasutusele võtta ühtse standardiga plastikust Eesti õpilaspileti, mis on mõeldud Eestimaa eri paigus õpilasstaatuse tõendamiseks ning soodustuste saamiseks (nt ühistransport).

Eesti õpilaspiletit ja rahvusvahelist ISIC õpilaspiletit saab taotleda lapsevanem või õpilane (alates 14. eluaastast) leheküljelt www.minukool.ee.

Süsteemi tuleb siseneda oma ID-kaardi või internetipanga abil. Täpsemad juhised leiate www.minukool.ee

Kaardile on vaja lisada ka passipildiformaadis digifoto. Fotol ei tohi olla teisi isikuid ega muid objekte. Foto peab olema värviline. Foto taust peab olema hele, tasapinnaline, ühetooniline ning kontrastne näo ja juuste värviga. Foto ei tohi olla vanem kui 3 aastat, peab olema JPG-formaadis, mõõtmetega vähemalt 307 x 372 pikslit.

Foto võib saada ka kodanikuportaalist (sama pilt, mis on ID-kaardil).


Kui foto või õpilaspileti taotleja andmed ei vasta tingimustele, lükatakse taotlus tagasi. Kui teil ei ole kodus sellist digifotot, võite pöörduda kooli huvijuhi poole ja me teeme foto koolis.


Õpilaspiletit saab tellida kahte tüüpi - Eesti õpilaspilet (kiibita) ja rahvusvaheline ISIC õpilaspilet (kiibiga). Kui tellite Eesti õpilaspileti (kiibita), siis maksab selle eest Toila Gümnaasium.

Õpilaspileti kaotamise korral on korduspileti väljastamine alati tasuline, maksab selle taotleja (lapsevanem või õpilane).

Tellitud õpilaspiletid saab kätte kooli kantseleist. Vastavalt kehtivale korrale (haridus- ja teadusministri 13.08.2010 määrus nr 42 "Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm") tuleb kehtiv vana pilet tagastada.
Teate sisestas: 01.09.2016Vajalikud õppevahendid

Alljärgneval lingil on Exceli tabel, milles on klasside ja õppeainete kaupa loetletud, millised õppevahendid peaksid õpilasel olema.

Vajalikud õppevahendidTeate sisestas: Avar Pentel 30.07.2015

Teate sisestas: Avar Pentel 03.07.2015

Teate sisestas: Toila Muusika- ja Kunstikool 22.05.2015FOTOKONKURSS

MINU SÕBRA KOOLILÕUNA

Hei-hei, nüüd nutitelefonid välja ja pildistama!
Kutsume pildistama koolilõuna nautijaid/mittenautijaid või kodust kaasavõetud toidu nosijaid.

Pildid tuleb üles laadida 31. maiks Facebooki lehel facebook.com/TGkooli6unaFotokonkurss.
Kellel Facebooki kontot pole, võib saata oma fotod e-posti aadressile kool@toila.edu.ee või tuua kooli sekretäri kätte.
Parima pildi väljavalimine toimub juunis
ning võitjate väljakuulutamine septembris.

Algab projekt ROHELINE KOOL 2015
Projekti eesmärk - tervisliku ja sooja koolilõuna söömise vajalikkuse teadvustamine.

Projekt koosneb 6 etapist. 1. etapp on fotokonkurss.
Kõige aktiivsemalt osalev klass projekti kõikides etappides saab auhinnareisi :)Teate sisestas: Merike Lepsalu 19.05.2015Toila Gümnaasiumi "Hea õpetaja 2015" konkurss

Konkursi eesmärk:
Tõsta esile õpilaste, lastevanemate ja kolleegide poolt kõrgelt hinnatud õpetajaid.

Esitamine: Kandidaate võivad esitada 2.-12.kl õpilased, lapsevanemad, õpilasomavalitsus, kooli hoolekogu, kolleegid ja juhtkond.
"Hea õpetaja" konkursile esitatud õpetaja nimele lisab esitaja põhjenduse, mis peab vastama koolis väljatöötatud "hea õpetaja" kriteeriumidele.

Kandidaat konkursile tuleb esitada 28.maiks 2015 Toila Gümnaasiumi direktorile kas paberkandjal või elektroonselt aadressil kool@toila.edu.ee

Koolis väljatöötatud "hea õpetaja" kriteeriumid on:

I - õpetaja kui oma aine tundja, edastaja:
 1. valdab õpetatavat ainet ja täiendab end pidevalt;
 2. oskab ainet arusaadavalt edastada, tunnid on huvitavad ja vaheldusrikkad;
 3. suudab luua positiivset töömeeleolu klassis;
 4. on õiglane ja järjekindel igas asjas (hindamises, nõudmistes,...);
 5. innustab õpilasi ka tunniväliselt ainega tegelema (uurimistööd, projektid, konkursid, olümpiaadid).


II - õpetaja kui isiksus:
 1. on autoriteet ja eeskuju;
 2. on sõbralik ja rahulik, hea enesevalitsemisega, talub pinget, ei ole nipsakas;
 3. on korrektne ja täpne asjaajamistes;
 4. on empaatiavõimega, positiivne, vastutulelik, vaimukas, hea huumorimeelega;
 5. on isiksusena huvitav, mitmekülgne, laia silmaringiga.


Konkursi ˛ürii koosneb 7 liikmest, kelle seas on:
2 hoolekogu liiget, kellest üks on hoolekogu esimees ja teine lapsevanem;
2 õpilaste esindajat, kelle valib õpilasesindus (ÕOV);
1 juhtkonna liige;
2 õpetajate esindajat (nende seas üks eelmise aasta konkursi võitja ja üks õppenõukogu esitatud).

ˇürii esindaja teeb konkursi tulemused teatavaks õppeaasta avaaktusel.

Võitjat autasustatakse Hea õpetaja meene ning rahalise preemiaga.Teate sisestas: Avar Pentel 07.05.2015Konkurss "koolikella helinad"

Kuulutame välja konkursi uute koolikella helinate leidmiseks. Kõik klassid saavad välja pakkuda omapoolse komplekti helinaid:

 1. tunni alguse eelteavitus;
 2. tunni algus;
 3. tunni lõpp.

Lisaks eelnimetatutele võib pakkuda veel näiteks koolipäeva lõppu või söögivahetundide alguseid tähistavaid kellahelinaid.

Nõuded heliklippidele:

 • selgelt ja üheselt eristatav
 • vältida lõikeid levimuusikast
 • heliklipi pikkus kuni 4 sekundit

Klipp ei pea olema valmis helifail, võib saata ka lingi mingile veebis olevale heli- või videofailile ning kirjeldada, mitmendal sekundil soovitud helin asub.

Oma helinad toimetage Avar Pentelile e-maili teel või mäluseadmel
Teate sisestas: Avar Pentel 30.04.2015
Vanemad teated: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee