Toila Gümnaasium, Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

Toila Gümnaasiumi teated

Toila Gümnaasiumi "Hea õpetaja 2015" konkurss

Konkursi eesmärk:
Tõsta esile õpilaste, lastevanemate ja kolleegide poolt kõrgelt hinnatud õpetajaid.

Esitamine: Kandidaate võivad esitada 2.-12.kl õpilased, lapsevanemad, õpilasomavalitsus, kooli hoolekogu, kolleegid ja juhtkond.
"Hea õpetaja" konkursile esitatud õpetaja nimele lisab esitaja põhjenduse, mis peab vastama koolis väljatöötatud "hea õpetaja" kriteeriumidele.

Kandidaat konkursile tuleb esitada 28.maiks 2015 Toila Gümnaasiumi direktorile kas paberkandjal või elektroonselt aadressil kool@toila.edu.ee

Koolis väljatöötatud "hea õpetaja" kriteeriumid on:

I - õpetaja kui oma aine tundja, edastaja:
 1. valdab õpetatavat ainet ja täiendab end pidevalt;
 2. oskab ainet arusaadavalt edastada, tunnid on huvitavad ja vaheldusrikkad;
 3. suudab luua positiivset töömeeleolu klassis;
 4. on õiglane ja järjekindel igas asjas (hindamises, nõudmistes,...);
 5. innustab õpilasi ka tunniväliselt ainega tegelema (uurimistööd, projektid, konkursid, olümpiaadid).


II - õpetaja kui isiksus:
 1. on autoriteet ja eeskuju;
 2. on sõbralik ja rahulik, hea enesevalitsemisega, talub pinget, ei ole nipsakas;
 3. on korrektne ja täpne asjaajamistes;
 4. on empaatiavõimega, positiivne, vastutulelik, vaimukas, hea huumorimeelega;
 5. on isiksusena huvitav, mitmekülgne, laia silmaringiga.


Konkursi ˛ürii koosneb 7 liikmest, kelle seas on:
2 hoolekogu liiget, kellest üks on hoolekogu esimees ja teine lapsevanem;
2 õpilaste esindajat, kelle valib õpilasesindus (ÕOV);
1 juhtkonna liige;
2 õpetajate esindajat (nende seas üks eelmise aasta konkursi võitja ja üks õppenõukogu esitatud).

ˇürii esindaja teeb konkursi tulemused teatavaks õppeaasta avaaktusel.

Võitjat autasustatakse Hea õpetaja meene ning rahalise preemiaga.Teate sisestas: Avar Pentel 07.05.2015Konkurss "koolikella helinad"

Kuulutame välja konkursi uute koolikella helinate leidmiseks. Kõik klassid saavad välja pakkuda omapoolse komplekti helinaid:

 1. tunni alguse eelteavitus;
 2. tunni algus;
 3. tunni lõpp.

Lisaks eelnimetatutele võib pakkuda veel näiteks koolipäeva lõppu või söögivahetundide alguseid tähistavaid kellahelinaid.

Nõuded heliklippidele:

 • selgelt ja üheselt eristatav
 • vältida lõikeid levimuusikast
 • heliklipi pikkus kuni 4 sekundit

Klipp ei pea olema valmis helifail, võib saata ka lingi mingile veebis olevale heli- või videofailile ning kirjeldada, mitmendal sekundil soovitud helin asub.

Oma helinad toimetage Avar Pentelile e-maili teel või mäluseadmel
Teate sisestas: Avar Pentel 30.04.2015

Teate sisestas: Avar Pentel 15.04.2015Toila Gümnaasiumi õpilased tutvusid kõrgkoolidega

Toila Gümnaasiumi õpilaste jaoks oli aprilli esimene nädal väga tegus ja hariv. Teisipäeval, 31.märtsil, avanes üheteistkümnenda klassi õpilastele võimalus sõita Tartu ning tutvuda sealse Tervishoiu Kõrgkooliga. Sinna jõudes jagati meid kahte gruppi ning osad meist sattusid labori õpituppa ning teised geneetika ja mikrobioloogia õpituppa. Labori õpitoa teemaks oli "Tervislik sisekeskkond".

Räägiti tööalastest ohuteguritest, kuidas neid vältida ning samuti räägiti sellest, millised on töökeskkonna normid ning õpetati, kuidas mõõta töökeskkonna tingimusi.

Pärast seda saime iseseisvalt spetsiaalseid aparaate kasutades mõõta klassiruumi õhuniiskust,
valgust, temperatuuri, müra ja palju muud. Hiljem pidime oma tulemusi teiste ees esitlema ja arutlema. Teises õpitoas uuriti oma põse limaskesta rakkudest saadud DNA-d geel-elektroforeesi abil, õpiti kasutama automaatpipetti, vaadeldi suus olevaid baktereid neid eelnevalt musta värvaine nigrosiiniga värvides, määrati pastöörpiimas sisalduvate mikroobide üldarvu ning tehti pärmiseente pindkülvi agarile (vetikatest saadud tarretuv aine).

Lisaks põnevatele tegevustele õpitubades toimus ringkäik kooli ruumides, mille käigus oli võimalik näha, millised on selle kooli võimalused ja mida seal täpsemalt teha saab. Eriti põnev oli näha, kuidas üliõpilased erinevates õppepalatites tegid arvestusi või praktiseerisid röntgeniülesvõtte, elustamise, trauma, maoloputuse ja klistiiri tegemist elusuuruses mannekeenide peal. Pärast ringkäiku toimusid veel viimased loengud ja praktilised ülesanded. Need, kes olid labori õpitoas, said lõpetuseks veel palju uusi teadmisi patohistoloogiast ning said jällegi ise proovida, kuidas käib histoloogiliste preparaatide valmistamine, mis tegelikkuses võtab aega 2 tööpäeva. Lisaks sellele saime vaadelda neerukoe valmispreparaate läbi mikroskoobi.


Meile jättis Tartu Tervishoiu Kõrgkool väga meeldiva mulje. Kõik nägi väga hea välja, sealne tehnoloogia on väga uudne ning annab väga hea praktika sealsetele tudengitele. Päev oli põnev ning kõige huvitavam oligi just see, et me saime ise kõiki asju proovida.Neljapäeval, 2.aprillil, sõitsid Toila Gümnaasiumi 9.-12. klassi õpilased Tallinna, et tutvuda Tallinna Tehnikakõrgkooliga. Päev algas
loenguga, kus erinevad juhendajad tutvustasid uurimustöö teemasid, mida soovi ja huvi korral saavad meie kooli õpilased oma lõputööks valida. Teemad olid seinast seina ja kuna paljudel õpilastel ongi just teema leidmisega raskusi, siis usun, et need pakkumised olid suureks abiks.

Samuti olid juhendajad väga meeldivad ja vastutulelikud, seega koostöös nendega oleks päris huvitav lõputööd teha.

Pärast loengut toimus majatuur, kus saime näha Tallinna Tehnikakõrgkooli õpivõimalusi. Alustasime ringkäiku arhitektuuri-, rõiva- ja tekstiiliteaduskonnast. Koridorides olid olemas ka tudengite poolt tehtud näidised majamakettide valmistamisest ja kostüümide õmblemisest. Järgnevalt liikusime ehitus- ja mehaanikateaduskonda, kus saime näha puidust tehtud majakesi, treppe, renoveeritud mootorratast, autode parandamist ja palju muud.


Nägime ka oma silmaga ära poolelioleva vormeli ning saime teada, kaua sellise masina ehitus üldiselt aega võtab. Selgus, et masina kokkupanek pole sugugi keeruline ning sellega tullakse toime lausa ühe päevaga. See-eest maksab selline vormel väga palju. Samuti osalevad oma kooli õpilased sellega ka võistlustel ning alles viimasel minutil otsustatakse, kes hakkab selle võimsa masina rooli keerama. Isegi tüdrukud võivad parimaks osutuda ja rooli taha istuda. Olime küll varasemalt teadlikud, et vormelautos mugavused puuduvad, kuid nüüd veendusime selles ka oma silmaga. Nimelt valatakse iste vahust ja just täpselt konkreetse piloodi istumise järgi.

Majatuuril ei puudunud ka vastavate erialade õppejõudude poolt esitatud lühitutvustus oma eriala kohta ja toodi ka välja, miks just seda eriala õppima tulla. Eriti sümpaatse mulje jättis ehitusteaduskonna õppejõud, kes kunagi oli selle teaduskonna tudeng ning nüüd on tõusnud juba nii kõrgele.Sellised õppekäigud on igati kasulikud, sest oma silmaga näha ja kõrvaga kuulda, on ikka huvitavam kui lihtsalt kooli kodulehte vaadata.Artikli kirjutas: Karis Karindi (11. klass)


Video Toila Gümnaasiumi õppekäigust TehnikakõrgkooliArtikkel Toila Gümnaasiumi Tehnikakõrgkooli külastusest Tehnikakõrgkooli kodulehelTeate sisestas: Avar Pentel 10.04.2015Tundide ajad neljapäeval, 2.aprillil

 1. 8.15. - 8.50
 2. 9.00 - 9.35
 3. 9.45 - 10.20
 4. 10.30 - 11.05 + 1. söögivahetund
 5. 11.25 - 12.00 + 2. söögivahetund
 6. 12.20 - 12.55
 7. 13.05 - 13.40


Buss Voka-Konju-Oru 13.45

(pikapäevarühm töötab 13.40-ni, pikapäeva toitu ei ole; kooli kantselei ja raamatukogu avatud 13.45-ni)

Buss Voka - Oru 16.05

(Muusika- ja Kunstikool töötab 15.55-ni)

3. aprillil on SUUR REEDE ja kooli tulema ei peaTeate sisestas: Avar Pentel 31.03.2015Muudatus koolibusside graafikus

4. veerandil ei sõida reedeti 17:45 koolibuss.Teate sisestas: Avar Pentel 31.03.2015

Teate sisestas: Avar Pentel 09.03.2015Kõrge tunnustus õpetaja Signe Ilmjärvele

Meil on rõõm teatada, et Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts tunnustas Toila Gümnaasiumi õpetajat Signe Ilmjärve kõrgetasemelise Baltimaade saksa keele õpetajate konverentsi organiseerimise eest omistades talle tiitli Aasta tegija 2014.
ESÕS hindab kõrgelt tema professionaalset tegevust aineühenduse juhina, kelleks ta valiti ka järgnevaks valimisperioodiks 2015-2017.ESÕS juhatuse nimel

Piret Steinberg,

ESÕS juhatuse aseesimeesTeate sisestas: Merike Lepsalu 03.03.2015Tänased külalised

26.veebruaril esineb kooliperele kontserdiga Karl-Erik Taukar ja gümnasistidega kohtub USA suursaadik Eestis Jeffery D. Levine.Teate sisestas: Merike Lepsalu 26.02.201523.veebruar

23.veebruari koolipäev on üle viidud 25.aprillile, mil toimub KEVADKONTSERT kooliperele ja lastevanematele.
23.veebruaril kooli tulema ei pea!Teate sisestas: Merike Lepsalu 21.02.2015
Vanemad teated: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Teated
Tegevuste kalender
Galerii
Söökla menüü
Õpilaste saavutused


Õnnitleme!


Leivo Luha  Toila Gümnaasium, Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee