Toila Gümnaasium, Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

Toila Gümnaasiumi teated

Toila Gümnaasiumi 4. klassi saiateemaline luuletus võitis Eesti Pagari korraldatud luulekonkursi

Kokku laekus Eesti Pagari luulekonkursile "Perenaise riimid ritta" umbes 500 tööd, millest võitjateks tunnistati viis, Toila Gümnaasiumi 4. klassi töö oli nende viie hulgas. Auhinnaks on ekskursioon Eesti Pagari Paide tehasesse.


IMG_5569 [1024x768]


Perenaise sai

Eesti põllul kasvab nisu-
see on meie saia sisu.
Pagar saiad valmis teeb,
autojuht need poodi veab.
Ema saia koju toob-
perenaine õige mõnu loob.
Kellel' maitseb kohev sai,
perenaisele teeb pai.
Sooja saia mekin ma
moosiga ja moosita.
Mõni saial' lisab mett,
piima asemel joob vett.
Sõin nii palju, ei saan'dki aru...
Kuhu kadus saiavaru?
Perenaise sai on parim,
poes just selle välja valin.
Kohe mitu ostan ma,
ruttu see ju otsa saab.
Maitsev, helekollane - suvepäik'se sarnane...
Meie kõik siin sööme saia,
oleme ju saiamaiad.
Teate sisestas: Avar Pentel 16.10.2014Miks tulla õppima Toila Gümnaasiumisse

Toila valla õpilased on teada-tuntud kui väga mitmekülgsed õpilased. Õppeaasta jooksul osaletakse spordivõistlustel, omaloomingukonkurssidel, laulu- ja tantsukonkurssidel... Parimatest parimad pääsesid sel aastal maakonna piirest kaugemalegi (sportlased suusasprindi MM-le, lauljad-tantsijad Suurele Peole, eriandekad vabariiklikule kunstiolümpiaadile, etluskonkursile, esseekonkursile, ...). Selleks, et kõik see toimuda saaks, on meie koolis hulgaliselt õpetajaid, kes peale põhitöö tahavad ja jaksavad tegeleda ka õpilaste huvihariduse edendamisega. Toila vallas on üldse noorte tegevusega hästi - kes ei leia huvitavat pealelõunast tegevust koolimajast, võib selle leida Voka spordihoonest, noortekeskusest või Toila spaast.
Kiitus ja tänu aktiivsuse eest tublidele lastele, toetavatele vanematele ja innustunud juhendajatele-õpetajatele!

2010. aastal vastu võetud põhikooli- ja gümnaasiumiseadus sätestab, et gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb lisaks kolmele riigieksamile sooritada koolieksam ja uurimis- või praktiline töö, põhikooli lõpetamiseks tuleb lisaks kolmele lõpueksamile sooritada õppeaineid lõimiv loovtöö.
Kuna seadus puudutas otseselt selleaastaseid lõpetajaid, siis töötasid Toila kooli tublid õpetajad 2011. aastal välja vastavad juhendid, et õpilastele ei tuleks viimasel, lõpetamise aastal “suuri üllatusi” ning lõpetamiseks vajalikud tingimused oleksid varakult täidetud. Selleks sai tehtud mitu muudatust juba traditsiooniks kujunenud õppetöös - 8. klassi üleminekueksami asendasime loovtöö tegemise kohustusega ja üleminekueksami viisime 7. klassi; 11. klassi üleminekueksami asendasime uurimis- või praktilise töö sooritamisega ja koolieksam jäi 12. klassi (keemia ja geograafia puhul ka 11. klassi).

Valmistamaks ette noori kutse- või kõrgkooliõpinguteks, otsustasime 3. kooliastme loovtööde esitlused ja gümnasistide uurimistööde kaitsmised muuta eriliselt olulisteks ning nimetasime need õpilaskonverentsideks. Õpilaskonverentsid on kujunemas traditsiooniks ja sellel õppeaastal toimuvad need juba kolmandat korda. Kaitstud tööde kohta saab lähemalt lugeda Toila gümnaasiumi kodulehelt "õppetöö" alt (toila.edu.ee/?valdkond=oppetoo&sisu=uurimustood).
Selleaastased parimad uurijad-katsetajad Keiu Simm ja Kristjan Vene (mõlemad 2014. a vilistlased) pälvisid oma tööga “Ganzfeldi eksperiment telepaatia võimalikkuse uurimiseks” tähelepanu vabariiklikul õpilasteadustööde konkursil. Ajendatuna kooli uurimistööst, osales Ragnar Pärnamäe (2014. a vilistlane) Tallinna Ülikooli muusikaosakonna korraldatud digitaalse heliloomingu konkursil ning tõi sealt ära peaauhinna.

Et 8. klassi õpilased oleksid õpilaskonverentsil valmis oma töid 7.-9. klassi õpilaste ees esitlema, tuleb neid selleks varakult ette valmistada. Seepärast toimus eelmisel aastal esmakordselt miniõpilaskonverents, kus oma loovtöid tutvustasid 3. klassi õpilased: kes oli teinud uurimistöö, kes tutvustas korraldatud üritust. Kui gümnasistide ja 3. kooliastme loovtööde juhendajateks on meie oma õpetajad, siis 1. kooliastme õpilaste juhendajateks olid kevadel peale õpetajate ka mitmed tublid lapsevanemad.

Käesoleval õppeaastal plaanime ka 2. kooliastme lõpuklassi ehk 6. klassi õpilastega jõuda minikonverentsini, kus nad tutvustavad iseseisvalt tehtud miniuurimust. Juhendi saavad nad 2. veerandi alguses ja aega on töö tegemiseks märtsikuuni. Teades meie kooli õpilaste loovust ja ettevõtlikkust, olen päris kindel, et ka see uus ettevõtmine meil õnnestub.

Kui 3. kooliastme loovtööde ja gümnaasiumi uurimistööde täisversioone saab lugeda kooli raamatukogus kohapeal (lühitutvustust kooli kodulehel eespool nimetatud aadressil), siis 1. ja 2. kooliastme töid me raamatukogus ei säilita, küll aga plaanime kooli kodulehel avalikustada esitatud tööde pealkirjad.

Õpilaste edukus mis tahes valdkonnas sõltub suuresti teda mõjutavatest lähedastest kodus ja koolis. Ei ole nii, et kui kui üks pool on tubli, siis ongi tublid tulemused. Edu saavutatakse ikka koostöös.

Õpetajad annavad endast parima, et need, kes on tulnud meie kooli õppima, seda siin ka edukalt teha saaks. Eriandega õpilased suunatakse aineringidesse, vanemad õpilased ka ülikoolide juures tegutsevatele üldhariduskoolide õpilastele loodud kursustele. Oma majas gümnaasiumiõpilastele pakutavate kursuste juures püüame võimalikult palju arvestada nende soovidega (sel aastal on endiselt noorte seas populaarsed valikkursustest "Riigikaitse", "3D-modelleerimine", "Multimeedia", "Veebiprogrammeerimine"; uute kursustena "Kultuurikorraldus", "Religioonilugu", "Suuline inglise keel", "Joonestamine").

Toila gümnaasiumis tehakse väga suurt tööd nende õpilastega, kes akadeemiliselt pole ehk nii võimekad, kuid kes samuti ootavad koolis eduelamust. Väikeses koolis (praeguse seisuga õpib meil 229 õpilast) on palju asju rohkem võimalik kui suures koolis - esimese asjana tooksin välja märkamise. Siis kohe reageerimise. Ja muidugi ennetustöö. Ning see ei puuduta mitte ainult probleeme, vaid kõike, mis koolieluga seondub. Tänu sellele, et meie koolis õpivad valdavalt arukad ja tublid õpilased, on koostöö tegemine üsna lihtne. Meie õpetajad on usinad õppijad ka ise, kursustel nähtu-kuuldu tuuakse klassiruumi ning kui see töötab, võetakse omaks ja tutvustatakse kolleegidelegi.

Selleaastaste riigieksamite tulemuste põhjal oleme me vabariigis suurepärasel 37. kohal (koos Lüganuse keskkooliga pingereas suurimad tõusjad).
Toila gümnaasiumi laia matemaatika eksami keskmine tulemus oli vabariigis 28. kohal (maakonna eestikeelsetest koolidest parim) ja kitsa matemaatika keskmine tulemus vabariigis 32. kohal (maakonna eestikeelsetest koolidest oli eespool vaid Lüganuse keskkool) ning ka eesti keele riigieksamil oli eestikeelsetest piirkonnakoolidest eespool vaid Lüganuse. Võõrkeele B2 tasemeeksami tegid ära 66,6% lõpetajatest - väga hästi!

Loomulikult tuleb igasugustesse pingeridadesse suhtuda väikese skepsisega... Pealegi on viimastel aastatel kõigi riigieksamite korralduses midagi muutunud. Vähem tähtis pole ka eksamisooritajate arv läbi aastate. See, et meie õpilased häid tulemusi saavutasid, nende aineõpetajaid muidugi ei üllatanud, sest oldi ju aastaid koos töötatud ning tulemused olid üsnagi etteaimatavad.

Tublide tulemuseni oleme jõudnud ühiste pingutuste nimel - kool ja kodu koostöös. Peakangelased on muidugi õpilased, kes on õpihimulised, võtavad kuulda õpetajate suunavaid nõuandeid ja juhiseid. Suure panuse on andnud kindlasti ka aastatepikkune karjääritöö põhikooli viimases astmes, kus õpilased oma kahtluste korral saavad enda akadeemilise võimekuse kohta karjäärinõustajalt informatsiooni. Ainult koostöö viib sihile.

Seetõttu, et meie selleaastased riigieksamite tulemused on nii super tublid, olen kindel, et ka tulevikus ei tee lapsevanemad oma gümnaasiumisse astuva lapse valikuid mitte "jalgadega" (no on selline ütlemine), vaid mõtlevad ikka peaga - kus on lapsel parem, kas suures koolis, kus on jah, võib olla rohkem valikuid kui Toilas, aga seal on ka suurem tõenäosus kulgeda anonüümselt ja sind ei märgatagi. Või siiski "teravate pliiatsite koolis" (loe: Toila gümnaasiumis), kus igale õpilasele jätkub õpetajate tähelepanu, tahet ja aega. Olen õnnelik, et töötan Toila gümnaasiumis ja mind ümbritsevad toredad ning töökad õpilased ja kolleegid!Merike Lepsalu
Toila gümnaasiumi õppealajuhatajaTeate sisestas: Merike Lepsalu 29.09.2014 Teate sisestas: Triin Tuur

21.08.2014 Teate sisestas: Avar Pentel

21.08.2014Vajalikud õppevahendid

Vajaminevad õppevahendid algavaks õppeaastaks on kirjas vasakus veeerus "õppetöö" all olevas nimekirjas.

Kohtumiseni 1.septembril!Teate sisestas: Merike Lepsalu

20.08.2014Vajalikud õppevahendid


Vajaminevad õppevahendid algavaks kooliaastaks on kirjas vasakus veerus "õppetöö" all olevas nimekirjas.

Kohtumiseni 1.septembril!Teate sisestas: 20.08.2014Õpilaspiletitest

Toila Gümnaasium on otsustanud kasutusele võtta ühtse standardiga plastikust Eesti õpilaspileti, mis on mõeldud Eestimaa eri paigus õpilasstaatuse tõendamiseks ning soodustuste saamiseks (nt ühistransport).

Eesti õpilaspiletit ja rahvusvahelist ISIC õpilaspiletit saab taotleda lapsevanem või õpilane (alates 14. eluaastast) leheküljelt www.minukool.ee.

Süsteemi tuleb siseneda oma ID-kaardi või internetipanga abil. Täpsemad juhised leiate www.minukool.ee

Kaardile on vaja lisada ka passipildiformaadis digifoto. Fotol ei tohi olla teisi isikuid ega muid objekte. Foto peab olema värviline. Foto taust peab olema hele, tasapinnaline, ühetooniline ning kontrastne näo ja juuste värviga. Foto ei tohi olla vanem kui 3 aastat, peab olema JPG-formaadis, mõõtmetega vähemalt 307 x 372 pikslit.

Foto võib saada ka kodanikuportaalist (sama pilt, mis on ID-kaardil).

Kui foto või õpilaspileti taotleja andmed ei vasta tingimustele, lükatakse taotlus tagasi. Kui teil ei ole kodus sellist digifotot, võite pöörduda kooli huvijuhi poole ja me teeme foto koolis.

Õpilaspiletit saab tellida kahte tüüpi - Eesti õpilaspilet (kiibita) ja rahvusvaheline ISIC õpilaspilet (kiibiga). Kui tellite Eesti õpilaspileti (kiibita), siis maksab selle eest Toila Gümnaasium.

Õpilaspileti kaotamise korral on korduspileti väljastamine alati tasuline, maksab selle taotleja (lapsevanem või õpilane).

Tellitud õpilaspiletid saab kätte kooli kantseleist. Vastavalt kehtivale korrale (haridus- ja teadusministri 13.08.2010 määrus nr 42 "Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm") tuleb kehtiv vana pilet tagastada.Teate sisestas: Triin Tuur 24.07.2014

Teate sisestas: Triin Tuur


10.06.2014Oru Pargi Promenaad

Igal aastal augustikuus Eest Vabariigi taasiseseisvumise päeva paiku toimub Oru Pargi Promenaad. Mõtlesime, et see võiks olla päev, mil koolimaja uksed on avatud ning vilistlased ja endised töötajad saavad kas üksi, sõbra või perega tulla oma endist koolimaja vaatama. Sel aastal toimub Promenaad teisipäeval, 19. augustil. Kontsert algab kell 20.00, koolimaja uksed on avatud alates 14.00-st. Kuna õpetajad on siis veel suvepuhkuselt tulemata, ei saa me lubada, et endised õpetajad teid koolimajas ootavad, kuid kui mõni lend soovib oma endiste õpetajatega kohtuda, saame olla info vahendajaks. Levitage seda infot palun oma koolikaaslaste hulgas.

Info promenaadi kohta leiate järgmiselt lingiltTeate sisestas: Avar Pentel 11.06.2014VIIMASE KOOLIPÄEVA BUSSIAJAD

(05.06.2014)

9:20 ORU

9:30 KONJU

9:35 VOKA

9:45 TOILA

TAGASI KOJU 12:15Teate sisestas: Avar Pentel


30.05.2014
Vanemad teated: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Tööpakkumised
Teated
Tegevuste kalender
Galerii
Söökla menüü
Õpilaste saavutused


Õnnitleme!


Drõndina Arina
Robin Reelo
Maarius Soomer
Jegor Hobotov  Toila Gümnaasium, Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee