Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

Kooli kalender aastal 2017

Mai
2.Riigieksam - inglise keel (kirjalik);
rrigikaitse laager


3.riigikaitse laager
Aineõpetaja esitab üleminekueksamitöö, mis sisaldab ha hindamisjuhendit, kinnitamiseks õppealajuhatajale

"Vigurvänt" - 5.kl õpilaste võistkondlik võistlus Rakveres.
4.Riigieksam - inglise keel (suuline);
riigikaitse laager
2.kooliastme mini-konverents


5.aineõpetajad esitavad õppealajuhatajale 3.kooliastme loovtööde teemad õppeaastaks 2016/17

Elisabethi tantsijate tantsuõhtu Toila G 18.00;
Viisikoori lauljad laulupeo ettelaulmisel kohtla-Järvel
6.6.kl 5 õpilast Tallinnas LAUTSTARK finaalis


10.3.kl tasemetöö - eesti keel


11.gümnasist saadab uurimistöö ja praktilise töö kirjaliku osa elektroonselt retsensendile ja hindamiskomisjoni esimehele (praktiline töö on teostatud ja esitatav) (kella 12.00-ks)

TV 10 olümpiastarti III etapp Toila
12.Riigieksam - matemaatika


15.
16.2.kl õppekäik Avinurme;
direktor kinnitab üleminekueksamitööd

Alutaguse koolinoorte kergejõustiku MV 5.-7.kl, 8.-9.kl, 10.-12.kl Rakveres
17.3.kl tasemetöö matemaatikas;
Õpioskuse olümpiaad 5.kl õpilastele (Järve Gümnaasiumis)


18.6.kl tasemetöö - valimirühmale (10 õpilast) õppeaine selgub samal päeval;
HEV õpilaste Looduskool Karjamaal


19.6.kl tasemetöö valimivälisele rühmale;
8.kl õppekäigul Uikala prügilasse;
direktor kinnitab gümnaasiumi kooliastme tööd;
HEV õpilaste Looduskool Karjamaal.


22.4. kl õppekäik Tagavälja tallu;
5.a+5.b+10.kl parvematkal Emajõel


23.5.a+5.b+10.kl parvematkal


24.11.kl õppekäigul Tartus;
Retsensent esitab retsensiooni töö autorile ja hindamiskomisjoni esimehele (16.00-ks)

4.klassi jalgrattajuhilubade eksam ja sõit
25.Algklasside kergejõustiku MV 1.-3.kl, 4.-5.kl Illuka
1.klassi õppekäik Tagavälja talu
26.3.ka loovtöö autor esitab töö eksamikomisjoni esimehele;
loovtööde ja uurimistööde (3.ka ja gümnaasium) juhendajad annavad juhendatud tööle omapoolse kirjaliku hinnangu (eksamikomisjoni esimehele);

9.kl lõpukell
29.Kooli hoolekogu koosolek


31.8.kl õppekäik Tallinna

Jalgrattamatk Konju kitsefarmi 3.kl
1.kl loodusmäng iisakus
ÕK Tallinnasse Raeapteek,Kunstihoone 8.kl


Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee