Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

Kooli kalender aastal 2018

Jaanuar
11.Venekeelsete laulude konkurss Toila Gümnaasiumis 13.00
15.1.klassid tsirkuses Vokas
17.Katseline tasemetöö loodusõpetuses 7.kl-le

Alutaguse suusasprintPannjärvel, 1.-12.kl
19.Gümnasist on end registreerinud riigieksamitele (eis.ekk.edu.ee) ja koolieksamile (õppealajuhataja juures);
katseline tasemetöö loodusõpetuses 4.kl-le


23.TV 10 olümpiastarti Ahtme
24.MuusikapäevK-Järvel Päikesekillukesed
25.Alutaguse suusatamine klassika, 2.-12.kl
26.3.kl õppekäik Mäetagusele (KIK)

Emakeele olümpiaad Jõhvis

27.Kodutütarde 86.aastapäevapidu Kiviõlis
Ilukirjandusliku tõlke võistlus Narvas 8.-11.kl
29.Aabitsapidu 1.-4.kl
30.Matemaatikaviktoriin 2.-5.kl
Etlejate konkurss Jõhvis
31.Põhikoolilõpetaja teatab õppealajuhatajale õppeaine, milles ta soovib sooritada valikeksami.
Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee