Tagasiside

Nõmme PK tagasiside kirjutas 21.12.2015

Hea Toila digirahvas, olete head tööd teinud. Teie blogi kaudu saab ülevaate meeskonnast, selle liikmetest, kooli digiloost ja ootustest käimasolevale projektile. Nii projekti ideed kui ka oodatavad tulemused võib asetada tegevustelgedele ajakasutus - efektiivne koolitund, koostöö - huvitav koolipäev  ja õpianalüütika - tagasiside.

Blogi lõpeb projekti kuupäevalise ülevaatliku tegevuskavaga, kus ka tegevused välja toodud. Hea oleks lugeda, milliseid mõõdedetavaid tulemusi (nt. kuidas mõõdate, kas koolipäev on terviklikumaks muutunud või ei ole?) oma tulevase tegevuse käigus oluliseks peate. Teisisõnu - millist mõju ootate või kuidas kirjeldate lühidalt oodatavat tulemust (nt. kogu kooli päeva/nädala/kuukava kajastub Google'i kalendris, kooli õppenõukogu koosolek toimub Skype'is jne. ;)

Kuna blogi-järgselt on teil emamus õpetajad, kes haridustehnoloogilist tuge ei vaja, siis ootame huviga lõpuseminaril Teie digimeeskonna projekti esitlust "Õpilase koolipäeva terviklikuks muutmise tegevuskavaga".

Kohtumiseni Mectorys 8.01.2016

Ardi Paul, NõmmeltAvar Pentel kirjutas 23.12.2015

Täname tagasiside eest Nõmme Põhikooli ja lisame siia oma kommentaari Ülenurme Gümnaasiumi arendusprojekti kohta, sest nende blogi hetkel veel kommenteerimisvõimalust ei paku.

Ülenurme Gümnaasium seab eesmärgiks, et vähemalt 4 õpetajat teeksid avatud digitunde. See on konkreetne eesmärk, mille täitmist on kerge mõõta. Puuduseks ehk see, et mõiste digitund on ise väga laialivalguv ning kaugem eesmärk, see, kas ja kuidas need digitunnid õppeprotsessile kaasa aitavad, jääb lahtiseks. Näiteks võiks proovida mõõta seda, kuidas aitavad need digitunnid kaasa õpilaste arutlusvõimele ja analüüsioskustele. 800 õpilasega koolis on paralleelklassid, nii saaksite teha kontrollgrupid, keda õpetatakse erineva metoodikaga.

Eesmärkide all on loetletud õpetajate sisekoolitust ning õpetajalt õpetajale koolitust. Kui peate silmas seda, et koolitajateks on eelkõige oma kooli õpetajad/töötajad, siis on see tänuväärne eesmärk, mille üle oleme isegi aastaid mõtteid mõlgutanud. Üks takistus, millele oleme põrganud, on see, et kui kool pole loonud koolituskeskust, siis ei saa ta selliste koolituste eest väljastada koolitustõendit. Kuni see 160 tunnine koolitusnõue veel kehtib, on see mitmetele õpetajatele siiski oluline. Teine probleem on selles, kuidas motiveerida õpetajat neid koolitusi ette valmistama. Kui mitmed koolitajad küsivad ühepäevase koolituse eest õpetaja kuupalga suuruseid summasid, siis on igati mõistlik sellist tegevust koolide (reeglina kasinast) eelarvest mitte toetada, aga ka sisekoolitusi tegevate õpetajate motiveerimise peale tuleb mõelda. Milline on Ülenurme plaan nende probleemide lahendamiseks? Kas olete loonud koolituskeskuse või on kavas selline struktuuriüksus luua?

Avar Pentel kirjutas 23.12.2015

Nüüd on lisatud meie kommentaar ka Ülenurme Gümnaasiumi blogisse.
Proov kirjutas 27.11.2016

:)
kirjutas 26.01.2019


kirjutas 10.02.2019


kirjutas 10.04.2019


kirjutas 14.05.2019


kirjutas 24.05.2019


kirjutas 02.06.2019


kirjutas 24.06.2019


kirjutas 09.07.2019


kirjutas 26.07.2019


kirjutas 31.07.2019


kirjutas 27.08.2019


kirjutas 22.09.2019


kirjutas 01.10.2019


kirjutas 29.10.2019


kirjutas 14.12.2019


kirjutas 06.01.2020


kirjutas 13.03.2020


kirjutas 06.04.2020


kirjutas 05.05.2020


kirjutas 13.05.2020


kirjutas 21.05.2020


kirjutas 03.06.2020


kirjutas 09.06.2020


kirjutas 22.06.2020


kirjutas 14.07.2020


kirjutas 25.07.2020


kirjutas 28.07.2020


kirjutas 07.08.2020


kirjutas 10.08.2020


kirjutas 03.09.2020


kirjutas 19.09.2020


kirjutas 07.10.2020


kirjutas 15.01.2021


kirjutas 18.01.2021


Pearlene Rolfe kirjutas 22.01.2021

Happy New Year 2021!!! Are you working tomorrow?
kirjutas 18.02.2021


QGWKHBY4EI81WKSWXF www.web.de kirjutas 02.03.2021

QGWKHBY4EI81WKSWXF www.google.com
QGW4HA8F8RII8D9WXF www.web.de kirjutas 18.03.2021

QGW4HA8F8RII8D9WXF www.google.com I have a small question for you
kirjutas 28.03.2021


kirjutas 30.03.2021


https://u.to/2B5AGw kirjutas 19.04.2021

The last day of giant discounts on all our products https://is.gd/g30BWM
Hershel Wolken kirjutas 28.05.2021

Last day of special discounts https://u.to/2x5AGw
kirjutas 02.06.2021


kirjutas 04.06.2021


___ _ Would You Make A Great Career Online? https://is.gd/CAmo59 kirjutas 05.06.2021

___ _ Last day of special discounts Do you want to earn a lot of money? https://is.gd/CAmo59
Coreybem kirjutas 03.07.2021

This year turned out to be very difficult. But we have optimized and reduced the cost of our products! It is almost impossible to find prices lower than ours, the sale is at the cost price level. Watch and be surprised by our super low prices https://cutt.us/6nChw
kirjutas 06.07.2021


kirjutas 09.07.2021


All groups of consumer goods on our website: https://cutt.us/HrmM4 kirjutas 12.07.2021

Hello Seasonal price reduction. You will really like our prices. All groups of consumer goods on our website: https://cutt.us/HrmM4
kirjutas 07.08.2021


QGWNLXXO71XKP8OWXF www.web.de kirjutas 12.08.2021

QGWNLXXO71XKP8OWXF www.google.com Where are you located ? I want to come to you one of these days
Nimi:
 
Vitae, non scholae discimus
Anna tagasisidet