Direktor Signe Ilmjärv

Sündinud Läänes, nüüdseks juba üle poole elu elanud Idas. Ühesõnaga põline virumaalane.
Saksa filoloogina naudin reisimist eriti saksakeelsetes riikides.
Vabal ajal küpsetan, õmblen või loen.
24 aastat õpetasin Toilas saksa keelt. Nüüd jätkan samas töökohas, aga uues ametis. Õpetamisest siiski päris loobuda ei raatsi.
Tulemust pean oluliseks, aga protsessi peab ka nautima.

Õppealajuhataja Merike Lepsalu

Sündisin ja üldhariduse omandasin Suure-Jaanis, õpetajaks õppisin Tartus ja üks ning ainuke töökoht Toilas (26 aastat klassiõpetaja + 6 aastat õppealajuhataja).

Kui ei oleks õpetaja, võiksin olla maastikuarhitekt, aednik, rätsep, kuu-uurija...
"Keedab, koob ja küpsetab" - see minu kohta ei käi, aga kui vaja - teen ära. Pensionäri-aastateks olen planeerinud soojamaareise raamatute lugemise ja dokumentaalfilmide vaatamise vahele.

IT spetsialist Avar Pentel

Lapsena tahtsin saada mereröövliks, aga hakkasin hoopis kirikuõpetajaks. Hiljem õppisin informaatikat ja olen viimased 15 aastat lahendanud IT valdkonnaga seotud küsimusi Toila Gümnaasiumis.

Lisaks õpetan programmeerimist, robootikat, 3D modelleerimist, multimeediumit, filmikunsti, filosoofiat ja religioonilugu.
Vabal ajal tegelen masinõppe ja tehisintellektiga ning käin seenel.

Vitae, non scholae discimus
Anna tagasisidet