Hea õpetaja konkursi juhend

 

Eesmärk:

Tõsta esile õpilaste, lastevanemate ja kolleegide poolt kõrgelt hinnatud õpetajaid.

 

Esitamine: Kandidaadi võivad esitada 2.-12.kl õpilased, lapsevanemad, õpilasomavalitsus, kooli hoolekogu, kolleegid ja juhtkond.

“Hea õpetaja” konkursile esitatud õpetaja nimele lisab esitaja põhjenduse, mis peab vastama koolis väljatöötatud “hea õpetaja” kriteeriumidele. Kandidaat konkursile tuleb esitada 15.maiks þürii esimehe nimele.

 

Koolis väljatöötatud “hea õpetaja” kriteeriumid on:

1.      õpetaja, kui oma aine tundja, edastaja:

2.      õpetaja kui isiksus:

 

Konkursi þürii koosneb 7 liikmest, kelle seas on:

 

“Hea õpetaja” konkursi kuulutab välja kooli direktor hiljemalt 2.mail.

Þürii esindaja teeb konkursi tulemused teatavaks õppeaasta lõpuaktusel.

Võitjat autasustatakse Hea Õpetaja meene ning rahalise preemiaga 1 õpetaja kuupalga ulatuses.