Toila Gümnaasium, 41702 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Telefon: 33-69642 | e-mail kool@toila.edu.ee


Sissejuhatus
Ajalugu
Legendid
Oru loss ja park
Teater
Toila suvituskohana
Kuulsad inimesed Toilast
Toila "Hümn"
Galerii 1 2 3
tagasiprint

Ajaloost


Toila koosnes vanasti kahest osast - Toila-Altkülast ja Toilast. Toila-Altküla mainiti esmakordselt Kärilõpe nime all 1426. aastal, Toilat aga 1547. aastal Männikuna. Juba 1426. aastal mainiti Tulise küla, mis hiljem Toila külaks nimetati ja kuhu Rootsi võimu ajal rajati Toila mõis. Toila ehk Männiku oli põhiliselt kaluriküla.
 18. sajandi II poole alguses toimunud talude päriseks ostmisega ja suvitajate arvu kasvuga hakkasid suurenema vajadused ka suvilate järele. Toila-Altküla talude maad tulid kitsaste siiludena Narva-Tallinna rannaäärse tee, praeguse Pika tänava, juurde. Peterburi-Tallinna raudtee käikuminekuga suurenes ka suvitajate arv Toilas ja selle ümbruses. Nüüd algas ka suvilate ehitamine ja Männiku senistele majadele kerkisid lisaks uued kahekorruselised verandadega elamud ja suvilad. Kaluritele ja talupidajatele lisandusid kaupmehed ja teised elanikud. Küla hakkas saama asula ilmet.Millal kujunes välja nimi Toila, pole aga täpselt teada.
Millest aga nimi Toila?
Endine Tartu Ülikooli professor Lauri Kettunen seletab seda nii: Soome keeles on sõna "toive" (soov, lootus) millest eesnimi "Toivo" ja perekonnanimi "Toivonen" ja oli kohanimi "Toivela". Toivelast langes sõnast ära e - jäi Toivla, langes veel ära v - jäi Toila.
Albert Palmeti meenutustest, kuidas Toila küla sai alguse: "Toila mõis oli Voka mõisa karjamõis. Toila küla kohal oli lage plats, kus kari sai puhkust, kui teda aeti Voka mõisast Toila mõisa või vastupidi, Mihkel Kruut oli ehitusmees, kellele sellest lehmade puhkeplatsist anti esimene ehituskrunt."
19. saj teisel poolel hakkas kujunema Toila asula Männiku küla "pikenemisega" merest maa poole. Allküla, endise Kärilõpe küla, talude maad tulid kitsaste siiludena praeguse Pika tänavani. Siia hakkasid talumehed ehitama nii taluhooneid kui suvilaid.
Toilasse asutati ka MEESKOOR, "KONKORDIA" SELTS, SEGAKOOR ja PASUNAKOOR
Esilehele
                                                                                                                © 2001 - kodulehekülje koduloolise osa sisu ja teostuse eest on vastutavad Toila Gümnaasiumi 10 klassi õpilane Eha Merirand, ’petajad Avar A. Pentel ja Maarika Raja