Euroopa Liidu teemaline õppematerjal kasutamiseks gümnaasiumiastme geograafia, ajaloo või ühiskonnaõpetuse tundides

Sisu ja programmi autor: Avar Pentel

Lühikirjeldus
Tegemist on kolme 5x5 kuldvillakuga (kuldvillak 1, kuldvillak 2 ja kuldvillak 3) Euroopa Liiduga seonduvatel teemadel. See on mõeldud mängimiseks klassiruumis, kus antud materjal kuvatakse ekraanile.

Töövahendid

Soovitused
Soovitav oleks moodustada õpilastest kuni kolmeliikmelised võistkonnad ja leppida kokku vastamise järjekord (kuldvillakust tuttav esimese õigus võib tekitada probleeme, kui esimese tuvastamiseks puudub vastav tehnika). Enda kogemustele tuginedes on töötanud kõige paremini kaks varianti:Samuti peab arvestama, et aega võib kuluda palju rohkem, kui tavalises televisiooni kuldvillakus. Olen oma praktikas andnud õpilastele raskemate küsimuste korral veel suulisi vihjeid. Samuti tasub õpetajal vastuseid alati pikemalt kommenteerida. Kõike seda arvesse võttes kulub ühe 5x5 kuldvillaku läbimängimiseks koos ettevalmistavate tegevustega vähemalt 45 minutit või isegi rohkem.

Eesmärgid

Kuldvillakud
Kuldvillak 1
Kuldvillak 2
Kuldvillak 3