Toila Gümnaasium, 41702 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Telefon: 33-69642 | e-mail kool@toila.edu.ee


Sissejuhatus
Ajalugu
Legendid
Oru loss ja park
Teater
Toila suvituskohana
Kuulsad inimesed Toilast
Toila "Hümn"
Galerii 1 2 3
tagasiprint

Legende Toila-Oru pargist


Pühajõe nimi

Pühajõe nimi olevat tulnud sellest, et
 1. jõgi voolab mööda mitmest hiiekohast;
 2. vanal ajal olnud eestlaste ja vadjalaste vaheline muinaspiirijõgi - vadjalased olnud ida pool ja eestlased lääne pool jõge;
 3. suure katku ajal polevat see hirmus taud üle jõe läinud;
 4. Pühajõe nimi olevat tulnud sellest, et ristiusu tulekul aetud ümbruskonna rahvas jõkke, kus neid siis ristitud;
 5. a) kui mõnel neiul polevat noormeeste juures edu olnud, siis tulnud sel neiul suvel neljapäeva õhtul täiskuu ajal jõkke suplema tulla ning kohe saanud ta vastupandamatu võlu;
  b) ...tulnud ka männivihaga vihelda...;
  c) vanad tüdrukud võtnud Pühajõest kuuvalgel vett, roninud siis lähedaste puude otsa ja vihelnud endid seal: nii loodeti kiiremini mehele saada.
Nõiamets
Pühajõe suudmes paremkalda pangal asetsevat metsa nimetatakse Nõiametsaks. Rahvapärimuste järgi olevat siin olnud vana hiiemets.

Neide pank
Panka, millel asub Nõiamets nimetatakse Neide (Neidu) pangaks. Panga nimi tulnud sellest, et siit heitnud noor naine ennast alla Voka paruni "esimese öö õiguse" eest põgenedes. (Teiste variantide järgi põgenenud peksu või sõja ajal sõdurite vägistamise eest.) Pärisorjuse ajal asunud pangajärsakul peksutall, kus talupoegadele vitsakaristust jagatud. Kord tahetud üht noort neidu peksutalli viia, kuid see rabelenud peksjate käest lahti ning hüpanud kõrgelt kaldalt alla. Tema mälestuseks hakatud kohta Neidekaldaks (Neidukaldaks) nimetama.

Toila - Oru koopad
Pühajõe oru järskudel kallastel leidub arvukalt Tiskre kihistu liivakivi paljandeid ja allikaid. Seetõttu võis ka vanasti esineda mitmes kohas koopaid, millest osaliselt on säilinud vaid üks - Hõbeallika koobas. See asub pargis oru parempoolsel veerul üle 5 m kõrges liivakivist kaljuseinas lossi alumise terassi all. Koopa ava on kolmnurkse kujuga, 1,7 m lai ja 1,4 m kõrge. Koopa pikkus ulatub 6 meetrini; ta kõrgus ja laius vähenevad sügavuti. Vanasi olnud koobas palju avaram ja pikem. Ta kõrge ja lai eesosa varises ligi 9 m pikkuselt sisse 1956. aastal ümbruskonnast leitud ja koopasse kokkuveetud sõjaaegse laskemoona lõhkamisel. Tõenäoliselt on varem olnud ka looduslikke varinguid, mis arvatavasti peamiselt koopa kõrgust suurendasid.
Koopa tagaseinas leiduvast lõhest voolab välja raudkülm Hõbeallika oja vooluhulgaga alla 1 liitri sekundis. J. Piiper (1960) kirjutab sellest allikast järgmiste sõnadega, mis tänaseni on jäänud jõusse:"Allika vesi on nõnda selge, et koopa valvakas põhi paistab otse kui kuivana. Astusingi paha aimamata vette, mille külm embus mu illusiooni hävitas. Kristallselge allikavesi voolab sammaldunud kaljuastmetelt alla orgu, kus lehtpuude võrade varjus peitub Pühajõgi"
Hõbeallika koobas ja ta allikas on pikka aega olnud üheks Oru pargi vaatamisväärsuseks. Selle ümbrus kujundati lossiaegadel romantiliseks varjuliseks puhkenurgaks. Kolmekümnendatel aastatel olevat koobast valgustanud isegi värvilised laternad. Ka nüüdisajal hoolitsetakse siin heakorra eest ja seda paigakest jalutavad vaatama paljud pargi külastajad.
Kodu-uurija V. Meriste andmetel leidus Toila pargis vanasti kolm koobast. Teine koobas asus Pühajõe vasakul veerul kõrvaloru nõlvakul endise metskonnamaja ja pargivärava lähedal. Seda koobast hüüti Reokoopaks, mida vanasti muistsete sõdade ajal kasutati pelgupaigana. Seda koobas olevat vanasti kasutatud saunana, kus käidi end pesemas ja vihtlemas. Sellest allikast käidi ka vanasti vett võtmas silmarohuks. Kui aga tuli siia Jelissejev, siis jäänud see koobas unarusse ja nüüd on kinni vajunud, et selle asukohta enam ei leitagi.
Kolmas koobas asus Oru pargi idaosas Neide pangas Nõiametsa all ja olevat kandnud nime: Nõiakoobas, Nõiametsakoobas või Röövlikoobas. novgorodi kroonikasse olevat kirjutatud, et 1268. aastal vürst Dimitri juhtimisel sõjakäigul Eestisse olevat nad Narva ja Rakvere vahelt leidnud koopa, kust voolanud välja allikaojad ja millisesse koopasse olevat läinud tsuudid koos varandusega peitu. Et sõjakäik toimunud talvel, siis leitud venelaste poolt lõpuks raskele olukorrale lahendus. Väikene koopaava võimaldas ju sinna siseneda ainult ühel inimesel korraga, keda kahjutuks teha oli koopasolijatel kerge. Eks ehitatud koopa suu ette lumest vettpidav vall. Tõusev vesi sundis koopasolijaid väljuma ja nad langesid sõjameeste kätte oma vara ja eluga.

Lipumägi
Lipumägi on koht, millega on seotud mitmeid rahvapärimusi:
 1. nimi tulnud sellest, et Peeter Esimesel olnud üks väga suur ja tore lipp, mis seal lehvinud;
 2. enne Põhjasõda olnud Lipumäe all vesiveski, veel hiljuti olnud jõel näha palgitungad - veskitamme jäänused. Põhjasõja ajal olnud selle veski möldriks Stefan Raabe (Ronga Tehvan). Ta tundnud sooteid ja juhatanud 1000-pealise rootslaste ratsasalga ringi läbi soode ja metsade Pühajõest lõuna poolt (Narva poolt) Voka mõisa peale, kus olnud Seremetjevi staap. Lahingu algus olnud 17. nov. 1700 kell 17.00. Vene vägi põgenenud. Lipumäel olnud siis Karl XII staap;
 3. ühel pimedal sügisööl tulnud veski juurde röövlid hobusega ja nõudnud villa ning varandust. Mölder sulgenud kõik uksed ja aknad ning pidanud kaua vastu. Koidikul hakanud kuked laulma, mille peale mölder öelnud: "Juba kikas kiirgab, aga röövlid ei lahku." Siis olla nende väikesel tütrel läinud korda külasse minna abi kutsuma. (Põrandas olla nii suur auk, et möldri väikene tüttar pääsenud läbi.) Aga kui abi tuli, olid röövlid ikkagi jõudnud veskisse sisse murda, möldri pere tappa ja viljakoormaga ära minnes veski põlema süüdata.
 4. Lipumäe alt läks vanasti tee üle jõe.
Veskikohast ülesvoolu silla juures asub suur kivi, mille pikkus on 10,8 m ja ümbermõõt 26,8 m. Kivi peetakse eestlaste muistseks ohvrikiviks ja see on looduskaitse all. Kivil on kiri, mis teatab, et kõrvalolev tee ja sild on ehitatud 1901. aasta suvel.
1893. aastal ilmus Peeter Koidu sulest 84-leheküljele raamat "Vanapoisi avaldus". Kahe kaupmehe - noormehe ja neiu tutvumisega selle kivi juures algab selle jutustuse sündmustik. Nende noorte õnnetu armastus on raamatu sisuks. Tee rajamisel taheti see kivi killustikuks purustada. Kui pargi omanikku tutvustati selle raamatuga, siis jäeti kivi purustamata ja kivile asetati raudkivist pink, et möödujai võiksid pingil istudes veidi jalgu puhata ja mõtteid mõlgutada noorusest ja armastusest.

Euro-ameerika pappel
Oru pargi jämedaim puu - euro-ameerika pappel, mis on looduskaitse all, on istutatud 1870. aastal Kantsi talu peremehe Eljase poolt.

Aluoja joa astangud
Jõhvist Toilasse tulles, enne Vokka suunduvat asfaltteed, näeme Pühajõe kaldapeal asuvasse endisesse Pühajõe mõisa suunduvat teed, mis viib Pühajõe lisajõe Alujoa (rahvasuus sagedasti veel Mägara ojaks, Härjaojaks või Sepaojaks nimetatud) juurde.
Aluojal enne Pühajõkke suubumist umbes 180 m ulatuses moodustub omapärane neljast suuremast ja mitmest väiksemast astmikust ilus väike joastik.Lubja- kivisel ojaveerul enne joastikku purskub kaldamüüri alt paelõhangust välja läte-Aluoja ohvriallikas. "Aluoja kohta on säilinud palju rahvapärimusi. Esivanemad austasid ennemuistsetel aegadel Aluoja allikaid, kus arvati peituvat hingestatud olevusi. Allikale kanti ohvriandameid, mis pidid selle toojale kindlustama kala-ja jahiõnne, võitu vaenlase üle sõjas. Lamedad terrassid kanjoni servades on tekkinud pae murdmise tagajärjel. XVII saj. töötas Aluojal suur lubjaahi. Tõenäoliselt on siin paasi murtud juba ka XIII sajandil seoses Pühajõe linnuse rajamisega. Aluoja juga kuulub nüüd ka looduskaitse alla.

Esilehele
                                                                                                                © 2001 - kodulehekülje koduloolise osa sisu ja teostuse eest on vastutavad Toila Gümnaasiumi 10 klassi õpilane Eha Merirand, Õpetajad Avar A. Pentel ja Maarika Raja