Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

Kutse lastevanemate üldkoosolekule

Head vanemad!

Ootame teid lastevanemate üldkoosolekule, mis toimub 12. oktoobril kell 18:00

Toila Vallavalitsus on alustanud haridusvõrgu ülevaatamist. Analüüside ja kaasamisseminaride tulemustega saate tutvuda:
https://toila.kovtp.ee/haridusvork

Kui selle materjaliga tutvumise järel on jäänud küsimusi, millele tahaksite vastuseid 12. oktoobril toimuval lastevanemate üldkoosolekul, siis palun edastage need selle vormi kaudu hiljemalt 9. oktoobriks


Lugupidamisega

Signe Ilmjärv

Kooli kalender aastal 2023

Oktoober
2.4. kl tasemetöö - eesti keel teise keelena, kirjalik (valimis);3.

6.-9. ja 10.-12. kl võistkonnad jalgpallivõistlusel Jõhvis
4.4. kl tasemetöö - eesti keel teise keelena, suuline (valimis)


muusikapäeva tähistamine - Eesti Pärismusmuusika kontsert
5.7. kl tasemetöö - eesti keel teise keelena, kirjalik (valimis);


Seoses õpetajate päevaga, 5. oktoobril, on koolikorraldus abiturientide käes ning koolis lühendatud tunnid:
1. 8.30 - 9.05
2. 9.15 - 9.50
3. 10.00 - 10.35 AKTUS
4. 10.45 - 11.20
1. söögivahetund
5. 11.40 - 12.15
2. söögivahetund
6. 12.35 - 13.10
ppr söök
7. 13.20 - 13.55
Koolipäeva lõpp.
Bussid 48 (14.13 Toila-Jõhvi suunal) ja õpilasliin 14.20 (suur ring). Kooli auto kell 15 (MKK vajadusel).

PPR töötab 14.00-ni.
MKK-s lühendatud tunnid kella 15.00-ni.
6.7. kl tasemetöö - eesti keel teise keelena, suuline (valimis);9.Algab praktiliste tegevuste nädal (eriplaan)


10.10. kl riigikaitsekursuse õppekäik Sõjamuuseumisse Viimsis


12.9. kl karjäärinõustamine (kooliväline);
ANM pendelteatejooksud+jooksukross Voka staadionil (2.-12. kl)

lastevanemate üldkoosolek, 18.00, suur saal
13.7. ja 9. kl õppekäigul Paides (kultuuriranits)


16.4. kl tasemetöö - matem


17.7. kl tasemetöö - matem (valimis)

Koolis külas külalised Liikumislaborist
19.MKK õpilaste õppereis balletietendusele "Alice Imedemaal" (Tallinn)


23.Sügisvaheaeg


24.Sügisvaheaeg


25.Sügisvaheaeg


26.Sügisvaheaeg


27.Sügisvaheaeg


Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee