Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

Toila Gmnaasiumi ppekava

Lisad

 1. Eesti keel ja kirjandus
 2. Vrkeeled
 3. Matemaatika
 4. Loodusained
 5. Sotsiaalained
 6. Kunstiained
 7. Tehnoloogia
 8. Kehaline kasvatus
 9. Phikooli valikained
 10. Gmnaasiumi riiklikud ainekavad
 11. Gmnaasiumi valikained
 12. Lbivad teemad (uuendamisel)
Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee