Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

Toila Gümnaasiumi õppekava

Lisad

 1. Eesti keel ja kirjandus
 2. Võõrkeeled
 3. Matemaatika
 4. Loodusained
 5. Sotsiaalained
 6. Kunstiained
 7. Tehnoloogia
 8. Kehaline kasvatus
 9. Põhikooli valikained
 10. Gümnaasiumi riiklikud ainekavad
 11. Gümnaasiumi valikained
 12. Läbivad teemad (uuendamisel)
Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee