Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

Toila Gümnaasiumi 10. klassi vastuvõtt 2023/2024 õppeaastaks

1. Toila Gümnaasiumisse õppima asuda sooviv õpilane saab tulla õpilasvarjuks Toila Gümnaasiumisse kirjutades oma soovist eelnevalt õppejuhile merike@toila.edu.ee.

2. Õpilaskandidaadi vanem teeb 1.03.2023 - 15.03.2023 taotluse kooli vastuvõtmiseks keskkonnas ARNO

Taotlusega lisatud dokumentide alt lisatakse kategooriast “muu dokument”:

1) väljavõtte e-päevikust (tunnistus ja viimase trimestri hinneteleht)

2) motivatsioonikiri, kus õpilaskandidaat analüüsib ennast õppijana, kirjeldab oma eesmärke gümnaasiumis õppimisel, põhjendab kooli valikut

3. Õpilaskandidaat osaleb 21. aprillil EISi korraldatud gümnaasiumi sisseastumiskatsete testil, e-testist saab lähemalt lugeda SIIT

Õpilased, kes ise sisseastumistestile registreeruda ei saa, registreerib gümnaasium, selleks saata nimi ja isikukood kooli õppealajuhatajale merike@toila.edu.ee enne registreerimise algust

Testile registreerumine toimub EISis
14.-15.03.2023 saavad testile registreeruda ainult need 9. klassi õpilased, kes sooritavad testi oma koolis.
16.-28.03.2023 saavad testile registreeruda kõik 9. klassi õpilased, kes kandideerivad selle testiga liitunud gümnaasiumisse.
Testile registreerumiseks on vaja logida EISi https://eis.ekk.edu.ee/eis/regamine/avaldus/test/9543

4. 5. maiks saadetakse kandidaadile kutse vestlusele.

5. Vestlused kandidaatidega peetakse 8. mai - 26. mai 2022.

6. Hiljemalt 31. mail edastab kool edukatele kandidaatidele kinnituse Toila Gümnaasiumisse vastuvõtmise kohta.

7. Sisseastuja vanem kinnitab kandidaadi otsuse Toila Gümnaasiumis õppima asumiseks ja edastab ARNOsse nõutavad dokumendid hiljemalt 30.06.2023

2023/2024 õppeaasta avaaktus toimub 1. septembril algusega 11:00

Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee