Toila Gümnaasium, 41702 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Telefon: 33-69642 | e-mail kool@toila.edu.ee


Sissejuhatus
Ajalugu
Legendid
Oru loss ja park
Teater
Toila suvituskohana
Kuulsad inimesed Toilast
Toila "Hümn"
Galerii 1 2 3
tagasiprint

Toila suvituskohana


Venemaa pealinna Peterburi kasvamine, samuti teiste linnade areng tingis elanikkonna suviste puhkepaikade laienemise ja uute juurdetuleku. Üheks peamiseks sobivaks paikkonnaks oli Viru rannik, siinseks silmapaistvamaks kohaks aga Pühajõe suudmealal Oru koos lähedaste küldega. Maariba kõrge merekalda ja ranna vahel on kaetud lehtpuumetsa ja muruplatsidega. See on nagu loodud puhkajaile jalutus- ja puhkekohtadeks. Sellele lisandusid veel osoonirikas õhk jõesuudme männikus ja Männiku (hiljem Toila) külas, puhta merevee raviv toime jm., mis tingis õigusega antud koha õhukuurordiks nimetamise.
19. sajandi teisel poolel hakkas Toilast ja selle ümbrusest kujunema silmapaistev suvituskoht ning seda eriti hoogsalt pärast raudteeliikluse avamist 1870. aastal. Toila kujunemine suvituskohaks mõjutas tugevasti kohapealset majandus- ja kultuurielu. Talupidajatele ja kaluritele avanes sellega võimalus müüa oma toodangut suvitajatele. Talvel aga andis tulu või, koore, piima ja munade turustamine Narvas ja Peterburis.
Suvitajaile oli peatuskohaks vaja ehitada uusi ruume. Ehitati suvilaid, sisustati ruume mööbliga (juttude järgi oli peaaegu igas majas klaver) ja muu vajalikuga. Suvitajad soodustasid ka kultuurielu arengut. Loodi laulu- ja pasunakoore, lavastati näidendeid ning arenes ühiskondlike organisatsioonide tegevus. Seda tehti ühelt poolt suvitajate huvides, teiselt poolt olid suvitajad lavastajad, näitlejad ja nõuandjad.
Suvilaid ehitati eriti Toila asulasse. Ainuüksi Abram Simon ehitas ajavahemikus 1872-1880 6 suvilat ja sisustas need. Paljud suvilad likvideeriti 19. sajandi lõpul kui 1897. aastal alustati Oru lossi ehitamist ja pargi rajamist. Neist 6 suvilat ehitati ümber Toila asulasse, millest 5 on alles. Osa suvilate materjali läks Pühajõe mõisa töölistele elamu ehitamiseks, osa suvilaid aga Kuremäele Pühtitsa kloostrile.
Eelmise sajandi kolmekümnendail aastail oli Toilas kolm pansioni:
  1. Villa "Inda", ööpäeva maksumus oli 3 krooni.
  2. Pansion "Toila", ööpäeva maksumus oli 3-4 krooni.
  3. Villa "Emida".
Toilas suvitanud kuulsused:
Betty Alver, Friedebert Tuglas, Marie Under, Carl Robert Jakobson ja paljud teised.
Tagasi
                                                                                                                © 2001 - kodulehekülje koduloolise osa sisu ja teostuse eest on vastutavad Toila Gümnaasiumi 10 klassi õpilane Eha Merirand, ’petajad Avar A. Pentel ja Maarika Raja