Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee


Kooli kalender aastal 2024

Aprill
1.Nalja peab saama ;)
3.Vendade Liivide etluskonkurss (piirkondlik)


8.Loovtöö (3.ka) eelkaitsmine;
keemia õpituba (TÜ)


9.Algklasside matemaatika olümpiaad (piirkondlik, toimub Toila G-s);
9. kl eesti keele e-katseeksam


10.Loovtöö (3.ka) estatakse hindamiskomisjonile;
2024 kooliastujate kohtumine koolimajas


11.Workshop "JugenDErfahrung" sakslastest lektoritega 9.-12. kl saksa keele õpilastele

Lemmikloomapäev
12.karjääriinfotund 11. kl õpilastele 11.25


13.Inglise keele olümpiaad Kiviõlis;
Lautstark Tallinnas


16.Viimane koolikell (12. kl)


17.Lauluvõistlus


18.Õpilaskonverents (3.ka)


22.Eesti keele riigieksam;
Algab kevadvaheaeg


29.Ettetöötatud koolipäev puhkepäeval, 3.dets-l - Jõululaat. Kooli tulema ei pea. Kohtumiseni 2. mail.


30.Ettetöötatud koolipäev Jõuluvaheajal 21.dets-l - Jõulupidude päev. Kooli tulema ei pea. Kohtumiseni 2. mail.
Mai
1.Kevadpüha. Kooli tulema ei pea.


2.Inglise keele riigieksam (k+s) Jõhvi G-s;
7.-8. kl töötoad TalTechis


3.Inglise keele riigieksam (s) Jõhvi G-s;
10.-11.kl töötoad TalTechis;
G uurimistööde eelkaitsmine (valmis töö esitatakse juhendajale ja juhendaja heakskiidu korral esitatkse töö hindamiskomisjoni liikmetele)


4.Õpioskuste Talgud Tartus (TG 5.kl võistkond esindab Ida-Virumaad)


6.Aineõpetajad on teinud parandusi ja täiendusi 2024/25 õppeaastaks pakutavate loov- ja uurimistööde pealkirjades ja töö kirjeldustes (kooli kodulehe siseveebbis)


7.Kiusamisest vabaks külalistunnid
Kiusamisest vabaks loeng lastevanematele


10.Uurimistöö esitamine retsensendile ja hindamiskomisjonile (G);
aineõpetaja esitab üleminekueksamitöö, mis sisaldab ka hindamisjuhendit, kinnitamiseks õppealajuhatajale


13.Algab praktiliste tööde nädal


15.6a kl õppekäik - Iisaku (KIK)


16.6b kl õppekäik - Iisaku (KIK)

Kevadkontsert
17.Retsensent saadab retsensiooni töö autorile ja hindamiskomisjonile
Targalt internetis töötoad
4. kl õppekäik - Iisaku (KIK)


23.Matemaatika riigieksam;
Õppekäikude päev;
G uurimis- ja praktiliste tööde juhendajad saadavad hindamiskomisjoni esimehele juhendatavale tööle omapoolse kirjaliku hinnangu


24.Õpilaskonverents (G)


27.9. kl lõpukell


31.PK lõpueksam - eesti keel;
üleminekueksamid - 7. kl ja 10. kl;;
lastekaitsepäeva tähistamine

Juuni
6.Koolieksam (gümnaasium);
Põhikooli lõpueksam - matemaatika


7.Direktori vastuvõtt väga tublidele õppuritele ja nende vanematele ning õpetajatele


8.Virumaa tantsupidu Jõhvis


9.Virumaa tantsupidu Jõhvis


12.Õppeaasta lõpuaktus;
Põhikooli valikeksamid (k+s)


13.Põhikooli valikeksam (s);21.Põhikooli lõpuaktus 15.00

Gümnaasiumi lõpuaktus 18.00


Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee