Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

TeatedKooli kalender aastal 2019

Mai
2.Toila Gümnaasiumi lauluvõistlus
3.1. kooliastme loovtöö 3.klassilt Kontsert
Venekeelne lauluvõistlus Iisakus

6.riigieksam - inglise keel (kirjalik) Jõhvi Gümnaasiumis

Aineõpetaja esitab üleminekueksamitöö ja kooleksamitöö, mis sisaldab ka hindamisjuhendit, kinnitamiseks õppealajuhatajale.


7.gümnasist saadab uurimistöö ja praktilise töö kirjaliku osa (eelkaitsmise pos tulemuse korral) elektroonselt retsensendile ja hindamiskomisjoni esimehele (praktiline töö on teostatud ja esitatav)


8.3.kl tasemetöö - eesti keel

Kevadkontsert 18.00
ÕK Tervishoiumuuseum Tallinn 4. ja 9.klass
ÕK Toila lasteaed Naerumeri 10.klass
9.TV 10 olümpiastarti üksikalade II etapp
vabariiklik teatejooksupäev Kohtla-Järvel, 4. ja 5.kl võistkond
10.3. koolastme loovtöö autor esitab töö eksamikomisjonile

Õppekäik Tartusse, ERM ja Palamuse 8AB ja 6.klass
11.Saksakeelse lauluvõistluse Lautstark finaal Tallinnas 4.klass
13.Vene keele riigieksam Jõhvi Gümnaasiumis


14.6.kl tasemetöö - eesti keel

Alutaguse kergejõustiku meistrivõistlused 5.-7.kl, 8.-9.kl, 10.-12.kl
15.3.kl tasemetöö - matemaatika

ÕK Avinurme Elulaadikeskus 1.klass
Rakvere Teatri külastus "Decameron" 10.klass
16.Maakondlik rattavõistlus Vigurvänt 4.-6.kl Jõhvi
20.retsensent esitab retsensiooni töö autorile (gümnasist) ja hindamiskomisjoni esimehele;
loovtööde juhendajad (3.ka) annavad tööle omapoolse kirjaliku hinnangu eksamikomisjoni esimehele


21.6.kl tasemetöö - matemaatika

1.klassi loodusmäng Jõhvi Põhikoolis
22.koolieelikud kooli õhtul koos vanematega

Alutaguse kergejõustiku meistrivõistlused 1.-3.kl, 4.-5.kl
ÕK Jõhvi Päästekomando 1.klass
23.õpilaskonverents - 3. kooliaste
mini-konverents - 6. kl õpilaste uurimisprojektid


24.riigieksam - matemaatika (10:00-15:15, vahepeal paus 12:00-12:45);25.Kodutütarde 2-päevane õpperetk Avinurmes
28.uurimistööde juhendajad (gümnaasium) annavad tööle omapoolse kirjaliku hinnangu kaitsmiskomisjoni esimehele (direktorile)

Toila valla tantsupäev Kohtla-Nõmmel
2.klaasi Teadmiste ralli Maidlas
29.õpilaskonverents - G uurimistööd

9.klassi lõpukell
30.riigikaitse laager


31.riigikaitse laager

Vanemad teated: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee