Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee


Teated

Kooli kalender aastal 2021

Mai
3.Gümnasist saadab juhendajalt positiivse tagasiside saanud uurimistöö /praktilise töö kirjaliku osa elektroonselt retsensendile ja hindamiskomisjoni esimehele (praktiline töö on teostatud ja esitatav)


5.Aineõpetajad on teinud parandusi ja täiendusi 2021/22 õppeaastaks pakutavate loov- ja uurimistöö pealkirjades (kooli kodulehe siseveebis);
4. klassid õppekäigul "Uurime sood" (KIK)


7.Inglise keele riigieksam (k)


10.Inglise keele riigieksam (s)


11.e-Känguru (7.-8.kl)


12.e-Känguru (5.-6.kl)


13.e-Känguru (9.-12.kl)


14.Retsensent esitab retsensiooni töö autorile (11. või 12. kl) ja hindamiskomisjoni esimehele;
õppealajuhataja kinnitab üleminekueksamite ja gümnaasiumi koolieksami tööd


17.uurimistööde juhendajad (gümnaasium) annavad tööle omapoolse kirjaliku hinnangu (hindamiskomisjoni esimehele)


20.Õpilaskonverents - gümnaasium


21.Mini-konverents - 2. kooliastme mini-uurimistööde esitlus (kokkuvõte uurivõpe mini-projektidest);
riigieksam - matemaatika;
9. kl õpilastele trimestri ja aastahinded


24.Viimane koolikell 9. klassil.
28.põhikooli lõpueksam - eesti keel;
üleminekueksamid - 7. ja 10. kl


31.31. mai - 4. juuni - loodusainete nädal
Vene keele rahvusvaheline eksam 31.05 - 4.06

Vanemad teated: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee