Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

Toila Gümnaasiumi 10. klassi vastuvõtt 2022/2023 õppeaastaks

 

märts -aprill

Toila Gümnaasiumisse õppima asuda sooviv õpilane saab tulla õpilasvarjuks kirjutades oma soovist eelnevalt õppejuhile merike@toila.edu.ee. Õpilasvarjuks tulev õpilane peab kandma maski ja tegema hommikul antigeeni kiirtesti.

4.-25. märts

Õpilaskandidaat registreerub E-testile aadressil merike@toila.edu.ee

22. aprill

Õpilaskandidaadi vanem/õpilaskandidaat saadab hilhemalt 22.04.22 kooli meilile kool@toila.edu.ee:

1)  kooli vastuvõtu tingimustes ja korras määratud vormis lapsevanema allkirjastatud taotluse Toila Gümnaasiumi 10. klassi astumiseks

2) väljavõtte e-päevikust (tunnistus ja viimase trimestri hinneteleht)

3) õpilaskandidaadi motivatsioonikirja (analüüsib ennast õppijana, kirjeldab oma eesmärke gümnaasiumis õppimisel, põhjendab kooli valikut)

22. aprill

Õpilaskandidaat osaleb 22. aprillil EISi korraldatud gümnaasiumi sisseastumiskatsete testil, e-Testist saad lähemalt lugeda SIIT

6. mai

Kandidaadile saadetakse kutse vestlusele.

9. - 27. mai

Vestlused kandidaatidega

10. juuni

Kool edastab edukatele kandidaatidele kinnituse Toila Gümnaasiumisse vastuvõtmise kohta

10.-22. juuni

Sisseastuja vanem kinnitab kandidaadi otsuse Toila Gümnaasiumis õppima asumiseks ja edastab kooli nõutavad dokumendid*.

1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse) koopia;

2)  kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi koopia;

3)  õpilase tervisekaardi;

4) sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi koopia (põhikooli lõputunnistuse koos hinnetelehega).

*esitatavad dokumendid võib saata meili teel kooli aadressile kool@toila.edu.ee

1. september

Õppeaasta avaaktus

 

Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee