Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

Kooli kalender aastal 2020

Aprill
2.Mõttemaru konverents Tartus (osaleb 4 õpetajat) - sügisesse lükatud
EKRAANIVABA PÄEV (LOEME RAAMATUT, TÖÖTAME ÕPIKU JA TV-GA, JOONISTAME JA MÄNGIME LAUAMÄNGE)


3.Kokkuvõttev hindamine (vt tabel);
Direktor kinnitab riigieksamite, koolieksamite ja põhikooli lõpueksamite komisjonid - edasi lükatudvendade Liivide etluskonkurss (piirkondlik voor) - jääb ära, kõik saavad osaleda üleriigilises otse, info Stuudiumi kaudu saadetud.
8.EKRAANIVABA PÄEV (LOEME RAAMATUT, TÖÖTAME ÕPIKU JA TV-GA, JOONISTAME JA MÄNGIME LAUAMÄNGE)


10.kokkuvõttev hindamine (Gümn, vt tabel)


14.Uurimistööde seminar Tartus (õppealajuhataja) - toimub on-line
EKRAANIVABA PÄEV (LOEME RAAMATUT, TÖÖTAME ÕPIKU JA TV-GA, JOONISTAME JA MÄNGIME LAUAMÄNGE)


15.12.kl lõpukell - edasi lükatud
17.Uurimistööde (gümn) eelkaitsmine (saadab töö juhendajale, kes annab/ei anna kinnituse, et on kaitsmiseks valmis);

Loovtöö autor (3. ka) esitab töö hindamiskomisjoni esimehele;

Riigikaitse kursuslaste õppekäik Kaitseväe Akadeemiasse (väljasõit koolist 10.00) - edasi lükatud20.Riigieksam - eesti keel - edasi lükatud;
Kevadvaheaeg 20.04 - 26.04


30.Aineõpetaja esitab üleminekueksamitöö, mis sisaldab ka hindamisjuhendit, õppealajuhatajale
Mai
4.Aineõpetajad on teinud parandusi ja täiendusi 2020/21 õppeaastaks pakutavate loov- ja uurimistööde pealkirjades (kooli kodulehe siseveebis);
võõrkeele riigieksam (kirjalik, suuline 5.-11.mail)); - jääb ära
gümnasist saadab uurimistöö ja praktilise töö kirjaliku osa elektroonselt retsensendile ja hindamiskomisjoni esimehele (praktiline töö on teostatud ja esitatav)


6.Kevadkontsert ja avatud uste päev - jääb ära
11.Loovtööde juhendajad (3. ka) annavad tööle omapoolse kirjaliku hinnangu hindamiskomisjoni esimehele;


12.3. kl tasemetöö - eesti keel - jääb ära;
Õpilaskoverents - 3. ka loovtööd


13.6.kl tasemetöö - eesti keel - jääb ära;

Õpilaskoverents - 3. ka loovtööd (kahel päeval, juhul kui oleme ikka distantsõppel)


14.Õppealajuhataja kinnitab üleminekueksamite ja gümnaasiumi koolieksami tööd;15.Retsensent esitab retsensiooni töö autorile (11.kl, 12.kl) ja hindamiskomisjoni esimehele


19.Riigikaitse välilaager Kohtla-Nõmmel


20.Riigikaitse välilaager Kohtla-Nõmmel


21.üleminekueksamid - 7. ja 10. kl;
uurimistööde juhendajad (gümnaasium) annavad tööle omapoolse kirjaliku hinnangu eksamikomisjoni esimehele;


22.Mini-konverents - 2. kooliastme mini-uurimistööd (6.kl);
riigieksam - matemaatika - edasi lükatud;25.õpilaskonverents - gümnaasium


27.9. kl õpilastele trimestri ja aastahinded - edasi lükatud

9.kl lõpukell - edasi lükatud
28.Gümnaasiumi koolieksam
Juuni
1.Põhikooli lõpueksam - eesti keel - jääb ära


3.Kokkuvõttev hindamine - põhikool, gümnaasium (vt tabel)


4.õppenõukogu - õppeaasta kokkuvõte (1.-8. ja 10.-11. kl);
põhikooli lõpueksam - matemaatika - jääb ära


5.Direktori vastuvõtt tublimatele õppuritele
8.Matkapäev
9.Kooliaasta lõpuaktus
10.põhikooli lõpueksam - valikeksam - jääb ära


11.põhikooli lõpueksam - valikeksam (võõrkeele suuline osa) - jääb ära


18.õppenõukogu - põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamine


19.Lõpupidu 15.00 9.kl
Lõpupidu 18.00 12.kl


Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee