Toila Gümnaasium, Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

Kooli kalender aastal 2017

Jaanuar
12.Lastekooride ülevaatus
16.Toila G ja KJ Järve G 1.ka ühisprojekti lõpetamine Toilas (taliharjpäevale mõeldes)


20.Abiturient on end registreerinud riigieksamitele (eis.ekk.edu.ee)ja koolieksamile (ka 11.kl lõpetaja võib) õppealajuhataja kabinetis;
kursusehinne (http://toila.edu.ee/?valdkond=oppetoo&sisu=kokkuv_hind)


22.Kodutütarde aastapäev Sondas
24.TV 10 olümpiastarti Ahtme SH
26.Tantsurühmade I ülevaatus Jõhvi Põhikoolis
'
Teaduslahing, Ida-Virumaa eelvoor Toila Gümnaasiumis
27.kursusehinne (http://toila.edu.ee/?valdkond=oppetoo&sisu=kokkuv_hind)

TTÜ Mektory USA teaduse-ja tehnoloogiapäev Tallinnas 8.-11.kl õpilastele
29.Koolitants 2017 Virumaa voor Kohtla-Järve Kultuurikeskuses
30.Põhikoolilõpetaja teatab õppealajuhatajale õppeaine, milles ta soovib sooritada valikeksami
Veebruar
1.Aabitsapidu-edasi lükatud
4.Tuhamägede tantsupidu
7.Murdmaasuusatamine Pannjärvel 1.-12.kl
9.Toila G ja KJ Järve G ühisprojekti lõpetamine (Rakvere teatri külastus)

Dumle rahvastepallivõistlus Jõhvis 1.-3.kl
14.Sõbraõhtu 1.-5.kl
17.trimestrihinne (http://toila.edu.ee/?valdkond=oppetoo&sisu=kokkuv_hind)


23.Vabariigi aastapäeva aktus
24.Lipuheiskamine
27.Talvevaheaeg


28.Talvevaheaeg
Märts
1.Talvevaheaeg

Korvpall 7.kl P ja T osavam korvpallur Jõhvi
2.Talvevaheaeg


3.Talvevaheaeg


4.Segarühmade päev Mäetagusel
7.7. ja 10.kl õpilased teatavad klassijuhatajale oma üleminekueksami valiku (valitakse lõpueksami ainete hulgast)

Maakondlik HEV üritus Toilas
9.Õppekäik Päästeametisse 1.klass
10.Lasteteater Igaühele oma 1.-4.kl
Lugemisöö 1.-6.kl
14.Emakeelepäeva aktus
16.trimestri- ja kursusehinne (http://toila.edu.ee/?valdkond=oppetoo&sisu=kokkuv_hind)

Õppekäik Päästeametisse (tuleohutus) 3.klass
17.1.kooliastme mini-konverents


22.Õppekäik Tartusse(ERM, Ahhaa keskus) 7. ja 8 klass
24.Teatrikülastus Tallinnas Desiree 11.klass
27.Külalisõpetaja Taavi Siru Viru Vanglast 6.-10.kl
29.8.kl õppekäik Ida-Viru Kutsehariduskeskusesse
30.KAHOOT viktoriin ÜRO eesmärkidest5.-12.kl
Mondo filmiõhtu 7.-12.kl
31.3.kooliastme praktilised osad on teostatud.
Direktor kinnitab koolikesamite, üleminekueksamite ja lõpueksamite komisjonid.

Rahatarkuse tunnid 11. ja 12.klassile Julia Piilmann
Kunstiturniir K-J Järve vene Gümnaasiumis
Küberkiusamise viktoriin Sillamäel 7.kl


Aprill
3.Õppekäik Voka lasteaeda 10.kl
4.Lootuste stardid teatevõistlused 5.kl pesapall Iisaku
6.Rahvatantsurühmade II ülevaatus
Õppimisvõimalustest TTÜ-s 12.klassile
7.kursusehinne (http://toila.edu.ee/?valdkond=oppetoo&sisu=kokkuv_hind)

Maakondlik vendade Liivide etluskonkurss Toilas
Vene keele mäng K-J Järve G, 7.-8.kl
10.Lihavõttepühade kaunistuste meisterdamine TG raamatukogus
12.Võimlejate ülevaatus Vokas
Alutaguse NM Võrkpall 6.-9.kl, 10.-12.kl
17.kursusehinne (http://toila.edu.ee/?valdkond=oppetoo&sisu=kokkuv_hind)


20.12.klassi lõpukell
21.Toila valla laste 21.lauluvõistlus
22.9.00 - lahtiste uste päev 2016/17.1.kl astujatele;
10.00 - kevadkontsert

Kooli kevadkontsert
24.12.kl riigieksam - eesti keel
12.kl õpilastele viimased kursusehinded ja lõpuhinded
Kevadvaheaeg


25.Kevadvaheaeg


26.Kevadvaheaeg


27.Kevadvaheaeg


28.Riigikaitse kursuslased õppekäigul Tapal.
Kevadvaheaeg


29.5.-6.kl nuputajad vabariiklikus Nuputa-voorus Pärnus.
Mai
2.Riigieksam - inglise keel (kirjalik);
rrigikaitse laager


3.riigikaitse laager
Aineõpetaja esitab üleminekueksamitöö, mis sisaldab ha hindamisjuhendit, kinnitamiseks õppealajuhatajale

"Vigurvänt" - 5.kl õpilaste võistkondlik võistlus Rakveres.
4.Riigieksam - inglise keel (suuline);
riigikaitse laager
2.kooliastme mini-konverents


5.aineõpetajad esitavad õppealajuhatajale 3.kooliastme loovtööde teemad õppeaastaks 2016/17

Elisabethi tantsijate tantsuõhtu Toila G 18.00;
Viisikoori lauljad laulupeo ettelaulmisel kohtla-Järvel
6.6.kl 5 õpilast Tallinnas LAUTSTARK finaalis


10.3.kl tasemetöö - eesti keel


11.gümnasist saadab uurimistöö ja praktilise töö kirjaliku osa elektroonselt retsensendile ja hindamiskomisjoni esimehele (praktiline töö on teostatud ja esitatav) (kella 12.00-ks)

TV 10 olümpiastarti III etapp Toila
12.Riigieksam - matemaatika


15.
16.2.kl õppekäik Avinurme;
direktor kinnitab üleminekueksamitööd

Alutaguse koolinoorte kergejõustiku MV 5.-7.kl, 8.-9.kl, 10.-12.kl Rakveres
17.3.kl tasemetöö matemaatikas;
Õpioskuse olümpiaad 5.kl õpilastele (Järve Gümnaasiumis)


18.6.kl tasemetöö - valimirühmale (10 õpilast) õppeaine selgub samal päeval;
HEV õpilaste Looduskool Karjamaal


19.6.kl tasemetöö valimivälisele rühmale;
8.kl õppekäigul Uikala prügilasse;
direktor kinnitab gümnaasiumi kooliastme tööd;
HEV õpilaste Looduskool Karjamaal.


22.4. kl õppekäik Tagavälja tallu;
5.a+5.b+10.kl parvematkal Emajõel


23.5.a+5.b+10.kl parvematkal


24.11.kl õppekäigul Tartus;
Retsensent esitab retsensiooni töö autorile ja hindamiskomisjoni esimehele (16.00-ks)

4.klassi jalgrattajuhilubade eksam ja sõit
25.Algklasside kergejõustiku MV 1.-3.kl, 4.-5.kl Illuka
1.klassi õppekäik Tagavälja talu
26.3.ka loovtöö autor esitab töö eksamikomisjoni esimehele;
loovtööde ja uurimistööde (3.ka ja gümnaasium) juhendajad annavad juhendatud tööle omapoolse kirjaliku hinnangu (eksamikomisjoni esimehele);

9.kl lõpukell
29.Kooli hoolekogu koosolek


31.8.kl õppekäik Tallinna

Jalgrattamatk Konju kitsefarmi 3.kl
1.kl loodusmäng iisakus
ÕK Tallinnasse Raeapteek,Kunstihoone 8.kl


Juuni
1.Põhikooli (PK) lõpueksam - eesti keel ja kirjandus;
7. ja 10. kl - üleminekueksam;
direktori vastuvõtt kooli tublilt esindanud õpilastele (kutsetega)

KEAT laager Kohtla-Nõmmel 6.kl
2.Gümnaasiumi koolieksam;


Virumaa tantsupeo proovipäev
KEAT laager Kohtla-Nõmmel 6.kl
3.Virumaa tantsupidu Vokas
5.õpilaskonverents - 3.kooliaste (10.05) ja gümnaasium (13.20)

Matk Selisoo 3.kl
6.6.-7.06 Reis Sankt-Peterburgi 5.-12.kl
7.PK lõpueksam - matemaatika;
Gümnasistidele viimased kursusehinded ja põhikooliõpilastele kokkuvõtvad hinded;
Põhikooli lõpueksam - matemaatika;
matkapäev

Jäätisepidu 1.-5.kl
8.8.kl õppekäigu Otepääle;
spordipäev

Preemiareis 5.-12.kl
3.klassi lõpupidu vanematega

9.Kooliaasta lõpuaktus
5A preemiareis Lontova seiklusparki
10.Virumaa laulupidu Rakveres
13.PK lõpueksam - valikeksamid


21.15.00 - põhikooli lõpuaktus
18.00 - gümnaasiumi lõpuaktus


27.Rahvatantsijad ja võimlejad sõidavad Tallinnasse


Juuli
1.XII noorte laulu ja tantsupidu


August
30.õppenõukogu
Tööpakkumised
Teated
Tegevuste kalender
<< >>
E
T
K
N
R
L
P
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Galerii
Söökla menüü
Õpilaste saavutused


Õnnitleme!


Keith LoideJaan Valge
  Toila Gümnaasium, Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee