Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

Kooli kalender aastal 2018

Aprill
2.Eksamikomisjonide kinnitamine;
Erakorraline ÕN

Õppekäik Narva kindlus ja bastionid 5.klass
3.Veebiviktoriin "Noored Euroopa metsades" 8.30 - 10.10 (osaleb viis 10.kl õpilast);
inglise keele proovieksam (9.00 - 13.00)


4.Koolikontsert Lõõtsavägilased 1.-12.klassile
Lootuste stardid Iisakus
6.Maakondlik vendade Liivide etluskonkurss Toila Gümnaasiumis;

Kunstiturniir Kohtla-Järvel


7.5.-7.kl õpilaste inglise keele olümpiaad Mäetagusel

Saksakeelsete laulude võistlus Lautstark Tallinnas
9.
Matemaatika proovieksam (9.00 - 14.00)


12.Riskivältimise koolitus "Georgi ja Kaspari lugu" M. Treier
16.Riigieksam - eesti keel ja kirjandus (suur saal, 10.00 - 16.00)


17.9.kl Tallinnas Tervishoiumuuseumis
18.PISA 2018 (elektrooniline test, täidavad 26 2002. aastal sündinud õpilast. 9.25 - 13.15 arvutiklassis)

Kontsert-etendus Klaveriloomad Jõhvis 1.-3. klassile
19.Tartu Ülikooli projekti "Eesti keele päevad" raames toimub 5.tunni ajal ühine eesti keele tund 10. ja 11. kl õpilastele. Külas lektor Heinike Heinsoo. Loengu teema on "Miks keeled surevad ja mis siis ette võtta?";
8.kl karjääriõpetuse tunnis Eesti Töötukassast M. Renzer;
1.-3.kl võistkond Jõhvis matem olümpiaadil 11.25 - 15.30. Õpilastega kaasas M. Lepsalu


20.Aineõpetajad esitavad üleminekueksamitööd ja koolieksamitööd õppealajuhatajale; 12.kl õpilastele kursusehinded ja lõpuhinded

12.kl lõpukell 3.tund
Toila valla laste lauluvõistlus 5.tund
21.vaheaeg


22.vaheaeg


23.vaheaeg


24.vaheaeg


25.vaheaeg


26.vaheaeg


27.vaheaeg


28.vaheaeg


29.vaheaeg


30.vaheaeg
Mai
1.vaheaeg


3.8. klass Tallinnas oskusfestivalil "Noor meister".


4.Riigieksam - inglise keel (kirjalik)

4.klass Tallinnas Nuku muuseum ja Tervishoiumuuseum
5.Rahvatantsufestival Paides
7.Riigieksam - inglise keel (suuline);8.Aineõpetajad esitavad õppealajuhatajale 3.kooliastme loovtööde ja gümnaasiumi uurimistööde teema(d) õppeaastaks 2018/19


9.Õppekäik Tartu Botaanikaaed 8.klass
11.Gümnasist saadab uurimistöö või praktilise töö kirjaliku osa elektroonselt retsensendile ja hindamiskomisjoni esimehele (praktiline töö on teostatud ja esitatav)


12.Koolipäev (õpilastööde näitus, lahtiste uste päev kooliastujatele, kevadkontsert)


15.9.kl "Väärtuste mäng" (läbi viib Viru Vangla)


16.6.kl tasemetöö - eesti keel


17.1.-5.kl spordipäev peale (3. tundi)


18.3.ka loovtöö "Olümpiamängud läbi aegade" etendamine


22.6.kl tasemetöö - matemaatika


23.Retsensent esitab retsensiooni töö autorile (11.kl) ja hindamiskomisjoni esimehele


24.3.kl tasemetöö - eesti keel;
Minikonverents - 2.kooliaste (kokkuvõte viktoriinisarjast)


25.Riigieksam - matemaatika;
3.ka loovtöö autor esitab töö (praktilisel tööl kirjaliku osa) eksamikomisjoni esimehele


28.9.kl õpilastele trimestri ja aastahinded (va puudulikud aastahinded);
3. ka loovtööde ja G uurimistööde juhendajad annavad tööle omapoolse kirjaliku hinnangu eksamikomisjoni esimehele

9.kl lõpukell
29.3.kl tasemetöö - matemaatika;
7. ja 10. kl üleminekueksamid
Õpilaskonverents - gümnaasium


30.Riigikaitse kursuslaste õppekäik Tapale.


31.Gümnaasiumi koolieksam;
riigikaitse kursuslaste välilaager
Juuni
1.Riigikaitse kursuslaste välilaager;
Põhikooli lõpueksam - eesti keel ja kirjandus


4.Õpilaskonverents - 3.kooliaste


5.Gümnasistidele viimased kursusehinded ja põhikooliõpilastele 3.trimestri ja aastahinded;
Direktori vastuvõtt väga tublidele(õppijad ja kooli esindajad);6.õppenõukogu


7.matkapäev


8.Põhikooli lõpueksam - matemaatika (10.00 - 13.00 suures saalis)

Kooliaasta lõpuaktus 14.00 suures saalis
13.Põhikooli lõpueksam - valikeksam


14.Põhikooli lõpueksam - võõrkeele suuline osa


21.9.klassi lõpupidu 15.00
12.klassi lõpupidu 18.00


Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee