Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

Kooli kalender aastal 2021

Aprill
5.Direktor kinnitab riigieksamite, koolieksamite ja põhikooli lõpueksamite komisjonid;
Loovtöö autor (3. ka) esitab töö hindamiskomisjoni esimehele


8.Kooliastujatega kokkusaamine.
14.Viimane koolikell 12. klassil
15.Alutaguse NM võrkpall 6.-9 kl., 3P+3T, 10.-12. kl. 3P+3T Jõhvis
16.Õpilaskonverents - 3. kooliaste (algus 12.15, Zoomis)


19.Kevadvaheaeg 19. - 25. aprill;
riigieksam - eesti keel


30.Aineõpetaja esitab üleminekueksamitöö/koolieksamitöö, mis sisaldab ka hindamisjuhendit, õppealajuhatajale;
G uurimistööde eelkaitsmine (valmistöö esitatakse juhendajale ja juhendaja heakskiidu korral pääseb kaitsmisele õpilaskonverentsil)
Mai
3.3.-7. mai riigieksam - inglise keel;
Gümnasist saadab juhendajalt positiivse tagasiside saanud uurimistöö /praktilise töö kirjaliku osa elektroonselt retsensendile ja hindamiskomisjoni esimehele (praktiline töö on teostatud ja esitatav)


5.Aineõpetajad on teinud parandusi ja täiendusi 2021/22 õppeaastaks pakutavate loov- ja uurimistöö pealkirjades (kooli kodulehe siseveebis)


6.Kevadkontsert.
10.10.-14. mai rahvusvaheline eksam - vene keel


12.Alutaguse NM koolinoorte kergejõustiku MV 5.-7. kl, 8.-9. kl, 10.-12. kl Jõhvis
14.Retsensent esitab retsensiooni töö autorile (11. või 12. kl) ja hindamiskomisjoni esimehele;
õppealajuhataja kinnitab üleminekueksamite ja gümnaasiumi koolieksami tööd


17.uurimistööde juhendajad (gümnaasium) annavad tööle omapoolse kirjaliku hinnangu (hindamiskomisjoni esimehele)


20.Õpilaskonverents - gümnaasium

Algklasside kergejõustiku MV 1.-3 kl., 4.-5. kl (üksikaladel) Illukal
21.Mini-konverents - 2. kooliastme mini-uurimistööde esitlus (kokkuvõte uurivõpe mini-projektidest);
riigieksam - matemaatika;
9. kl õpilastele trimestri ja aastahinded


24.Viimane koolikell 9. klassil.
28.põhikooli lõpueksam - eesti keel;
üleminekueksamid - 7. ja 10. kl


31.31. mai - 4. juuni - loodusainete nädal
Juuni
1.31. mai - 4. juuni - loodusainete nädal


2.Discgolf P, T alates 3.kl. Mäetagusel
3.gümnaasiumi koolieksam;
põhikooli lõpueksam - matemaatika


4.Direktori vastuvõtt väga tublidele õpilastele ja nende vanematele ning õpetajatele.

8.Seiklussport/orienteerumine Kohtla- Nõmmel
9.põhikooli lõpueksam - valikeksam (kirjalik)


10.põhikooli lõpueksam - valikeksam (suuline)


11.Õppeaasta lõpuaktus.
21.Lõpupeod
15:00 9.klass
18:00 12.klass
Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee