Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

Kooli kalender aastal 2019

Aprill
1.1.-7.04 Õppereis Austriasse 10.klass
3.Korvpallivõistlus 7.klass, osavaim korvpallur P ja T
11.Alutaguse võrkpallivõistlus, 6-9.kl, 10.-12.kl
12.Vendade Liivide maakondlik etluskonkurss
17.12.klassi lõpukell
22.Riigieksam - eesti keel


29.Gümnaasiumi uurimistööde eelkaitsmine


30.Avatud STEM õpitoad. 13:00-16:00.
13:00-14:20 töötubade esimene session
  1. Ruumiline joonistamine virtuaalreaalsuses ja digitaalne joonistamine - tutvume virtuaalreaalsuse võimalustega ja selle kasutamisega digitaalses loomingus, õpime joonistama kasutades digitaalseid joonistusaluseid.
  2. Rakenduste programmeerimise õpituba - õpime looma lauaarvuti rakendusi C keeles ja Visual Studio keskkonnas.
  3. Robotkatsed loodusteadustes

14:20-14:40 lõunasöök
14:40-16:00 töötubade teine session
  1. Ruumiline joonistamine virtuaalreaalsuses ja digitaalne joonistamine - tutvume virtuaalreaalsuse võimalustega ja selle kasutamisega digitaalses loomingus, õpime joonistama kasutades digitaalseid joonistusaluseid.
  2. IoT (asjade interneti) õpituba - õpime kodu automatiseerima Raspberry PI miniarvutite ja releede abil.
  3. Robotkatsed loodusteadustes
Mai
2.Toila Gümnaasiumi lauluvõistlus
3.1.kooliastme loovtöö Kontsert
Venekeelne lauluvõistlus Iisakus

6.riigieksam - inglise keel (kirjalik) Jõhvi Gümnaasiumis

Aineõpetaja esitab üleminekueksamitöö ja kooleksamitöö, mis sisaldab ka hindamisjuhendit, kinnitamiseks õppealajuhatajale.


7.gümnasist saadab uurimistöö ja praktilise töö kirjaliku osa (eelkaitsmise pos tulemuse korral) elektroonselt retsensendile ja hindamiskomisjoni esimehele (praktiline töö on teostatud ja esitatav)


8.3.kl tasemetöö - eesti keel

Kevadkontsert
ÕK Tervishoiumuuseum Tallinn 9.klass
NUKU muuseum Tallinn, 4.klass
9.TV 10 olümpiastarti üksikalade II etapp
10.3. koolastme loovtöö autor esitab töö eksamikomisjonile

Õppekäik Tartusse, ERM ja Palamuse 8AB ja 10.klass
13.Vene keele riigieksam Jõhvi Gümnaasiumis


14.6.kl tasemetöö - eesti keel

Alutaguse kergejõustiku meistrivõistlused 5.-7.kl, 8.-9.kl, 10.-12.kl
15.3.kl tasemetöö - matemaatika


20.retsensent esitab retsensiooni töö autorile (gümnasist) ja hindamiskomisjoni esimehele;
loovtööde juhendajad (3.ka) annavad tööle omapoolse kirjaliku hinnangu eksamikomisjoni esimehele


21.6.kl tasemetöö - matemaatika


22.koolieelikud kooli õhtul koos vanematega

Alutaguse kergejõustiku meistrivõistlused 1.-3.kl, 4.-5.kl
23.õpilaskonverents - 3. kooliaste
mini-konverents - 6. kl õpilaste uurimisprojektid


24.riigieksam - matemaatika;
uurimistööde juhendajad (gümnaasium) annavad tööle omapoolse kirjaliku hinnangu eksamikomisjoni esimehele


28.2.klaasi Teadmiste ralli Maidlas
29.õpilaskonverents - G uurimistööd

9.klassi lõpukell


Juuni
3.PK lõpueksam - eesti keel;
7. ja 10. kl üleminekueksamid


4.G koolieksam

Discolf alates 3.klassist
4.-5.06 7AB klass ÕK Naissaare merekindlus
5.Gümnasistidele viimased kursusehinded, põhikooliõpilastele kokkuvõtvad hinded


6.õppenõukogu

6.-7.06 KEAT laager Läsnal 6.klass
7.matkapäev


9.Virumaa tantsupidu Rakveres.
10.PK lõpueksam - matemaatika (10.00 - 13.00)

Õppeaasta lõpuaktus 14.00
13.PK lõpueksam - valikeksamid


14.PK lõpueksam - võõrkeele eksami suuline osa


20.õppenõukogu


21.15.00 - PK lõpuaktus
18.00 - G lõpuaktus
Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee