Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

Kooli kalender aastal 2022

September
1.Aktus 10:00


8.13.00 - 14.00 lugemistund (kel võimalik, osaleb)
9.klasside pildistamine
16.matem tasemetöö (4. ja 7. kl valim)

Jutuvestja Piret Päär (1.-5. kl)
17.3. kl õppeprogrammil (KIK)


23.Uurimis- ja praktiliste tööde (11.kl) I aruandlus-seminar

Hetegevuslik teatejooks (Mesikäpp)
27.eesti keel teise keelena tasemetöö (4. ja 7. kl valim)


30.Õpilastel iseseisva õppimise päev (kodus), õpetajatel loov- ja uurimistööde koolitus (koolis)
Oktoober
3.Muusikapäeva tähistamine v. saal 12.10
4.10. kl õppekäigul kindral Laidoneri muuseumi (Tln)


5.Õpetajate päev (õpetajatel koolitus), klassi ees abiturient


6.2a ja 2b õppeprogrammil (KIK);
Ettevõtluspäev v.saal 10. ja 11. kl 9.25 - 11.00 (IVEK);
jalgpallipoisid võistlustel


7.5b õppeprogrammil (KIK);
Doonoripäev (v.saal)


10.loodusõpetuse tasemetöö (4. ja 7. kl valim)


12.maakondlik jooksukross
17.TG65 üritused:muuseumitunnid
18.TG65 üritused:muuseumitunnid
19.TG65 üritused:muuseumitunnid
20.TG65 üritused:muuseumitunnid
21.TG65 üritused:tund vilistlasega;
TG65 üritused:pidulik aktus kooliperele ja külalistele;
TG65 üritused:Direktori vastuvõtt külalistele ja vilistlasõpetajatele
22.TG65 üritused:pidulik aktus ja koosviibimine vilistlastele ja kooli endistele ja praegustele töötajatele


Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee