Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

Kooli kalender aastal 2023

Veebruar
1.Külas Hull Teadlane (1. kl);
Agab Eesti kuu


2.Tartu rahu aastapäeva tähistamine;
Grupp õpilasi osaleb Iisakus Talvemuusikapäeval.


4.pererühma I ettetantsimine Toila Gümnaasiumis
6.Algab viisakuse nädal
13.Algab sõbranädal
14.Sõbrapäev
17.Kooliöö
21.Heategevuslik kontsert "Sillad laulu- ja tantsupeole!
22.Meie koolis Arukate Akadeemia (maakondlik üritus)


23.EV 105 aktus (klassi ees külalisõpetaja);
7. ja 10. kl üleminekueksamite aineõpetajad on teinud eksami sisu ja vormi õpilastele teatavaks


27.Vaheaeg
28.Vaheaeg


Märts
1.Vaheaeg
2.Vaheaeg
3.Õpetajatel koolitus (1. ja 2. moodul/4-st)

Vaheaeg
7.Algab emakeelenädal


10.Uurimis- ja praktiliste tööde (11.kl) II aruandlus-seminar;
Lugemisöö (1.-5.kl)


13.5.-6.kl, 7.-9.kl ja noorterühma II ettetantsimine Jõhvi spordihoones
14.Emakeelepäev, lõpeb emakeelenädal.


16.Rahvusvaheline matem.võistlus Känguru (koolis)


18.Pererühma II ettetantsimine Toila Gümnaasiumis


Aprill
3.Loovtöö autor (3.ka) esitab töö eksamikomisjoni esimehele.


7.Suur Reede
12.1. sept 1. klassi astujate kokkusaamine koolimajas


18.Loovtööde juhendajad (3.ka) annavad tööle omapoolse kirjaliku hinnangu eksamikomisjoni esimehele

Viimane koolikell (12.kl)
19.Lauluvõistlus
20.Õpilaskonverents - 3. ka


21.Gümnaasiumi 10. klassi sisseastumise e-test (EIS)

Mudilaskooride proovid kell 11-14 Jõhvi Kontserdimajas.
24.Riigieksam - eesti keel;
Kevadvaheaeg


25.Kevadvaheaeg


26.Kevadvaheaeg


27.Kevadvaheaeg


28.Kevadvaheaeg
Mai
1.Riigieksam - inglise keel (k)


2.Riigieksam - inglise keel (s)


5.uurimis- ja praktiliste tööde (11.kl) eelkaitsmine (valmis töö esitatakse juhendajale ja juhendaja heakskiidu korral pääseb see kaitsmisele õpilaskonverentsil);
Aineõpetajad on teinud parandusi ja täiendusi 2023/24 õppeaastaks pakutavate loov- ja uurimistöö pealkirjades/sisus (kooli kodulehe siseveebis)


8.Algab praktiliste tegevuste nädal


12.Aineõpetaja esitab üleminekueksami töö, mis sisaldabha hindamisjuhendit, kinnitamiseks õppealajuhatajale;
Gümnasist saadab juhendajalt positiivse tagasiside saanud uurimistöö/praktilise töö kirjaliku osa elektroonselt retsensendile ja hindamiskomisjoni esimehele ning liikmetele (praktiline töö on teostatud ja esitatav


17.Riigieksam - matemaatika


18.Kevadkontsert
19.Õppealajuhataja kinnitab üleminekueksamite ja gümnaasiumi kooliksami tööd;
Retsensent saadab elektroonse retsensiooni töö autori(te)le ja hindamiskomisjoni esimehele


25.Uurimistööde juhendajad (gümnaasium) annavad tööle omapoolse kirjaliku hinnangu (eksamikomisjoni esimehele)


26.Õpilaskonverents (gümnasistid)


29.9. kl õpilastele trimestri ja aastahinded;
Viimane koolikell - 9. kl
Juuni
1.Lastekaitsepäev
2.Põhikooli lõpueksam - eesti keel;
Üleminekueksamid - 7. ja 10. kl


7.Viimased kokkuvõtvad hinded välja;
Gümnaasiumi koolieksam;
Põhikooli lõpueksam - matemaatika


9.Direktori vastuvõtt väga tublidele õpilastele, nende vanematele ja õpetajatele


12.Põhikooli lõpueksam - valikeksam (k)


13.Õppeaasta lõpuaktus;
Põhikooli lõpueksam - valikeksam inglise k (s)


14.Suvevaheajale
21.Üõhikooli lõpuaktus 15.00
Gümnaasiumi lõpuaktus 18.00
Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee