Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

Pikapäevarühma kasvataja ametijuhend

1. Ametinimetus:   PIKAPÄEVARÜHMA KASVATAJA

2. Otsene ülem:   direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal

3. Kvalifikatsiooninõuded:

Teoreetiline väljaõpe: pedagoogiline kesk- või kõrgharidus

Muud nõuded: kasvatusteooria ja psühholoogia tundmine; organiseerimisoskused

4. Kokkuvõte tööülesannetest:

Vastutab õpilaste ohutuse eest, õppetöö ja puhkepauside läbiviimise eest.

5. Tööülesanded:

Aidata õpilastel koduseid töid teha, sisustada puhkepausid, abistada õpilasi individuaalselt, korraldada õppetööd pikapäevarühmas, saata õpilased pikapäevasöögi ajal sööklasse ning vajadusel abistada neid, täita regulaarselt kasvatusrühma päevikut, koostada kasvatusrühma tööplaan, teha koostööd teiste õpetajate ja lastevanematega, teha koostööd klassijuhatajatega.

6. Õigused:

Saada tööks vajalikku infot,  kasutada õpilaste suhtes pedagoogiliselt põhjendatud mõjutusvahendeid. 

Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee