Toila Gümnaasium, Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

Kinnitan: Külli Guljavin

Toila Gümnaasiumi direktor

 

  AMETIJUHEND 

1. Ametinimetus:   PIKAPÄEVARÜHMA KASVATAJA

2. Otsene ülem:   direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal

3. Kvalifikatsiooninõuded:

Teoreetiline väljaõpe: pedagoogiline kesk- või kõrgharidus

Muud nõuded: kasvatusteooria ja psühholoogia tundmine; organiseerimisoskused

4. Kokkuvõte tööülesannetest:

Vastutab õpilaste ohutuse eest, õppetöö ja puhkepauside läbiviimise eest.

5. Tööülesanded:

Aidata õpilastel koduseid töid teha, sisustada puhkepausid, abistada õpilasi individuaalselt, korraldada õppetööd pikapäevarühmas, saata õpilased pikapäevasöögi ajal sööklasse ning vajadusel abistada neid, täita regulaarselt kasvatusrühma päevikut, koostada kasvatusrühma tööplaan, teha koostööd teiste õpetajate ja lastevanematega, teha koostööd klassijuhatajatega.

6. Õigused:

Saada tööks vajalikku infot,  kasutada õpilaste suhtes pedagoogiliselt põhjendatud mõjutusvahendeid. 

Kinnitan allkirjaga, et olen ametijuhendiga tutvunud ning kohustun seda järgima. 

 

      Töötaja

Teated
Tegevuste kalender
Galerii
Söökla menüü
Õpilaste saavutused


Õnnitleme!


Lisann Sööt
Kristiin-Marleen Neiland  Toila Gümnaasium, Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee