Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

Kursus: Religioonilugu
Õpetaja: Avar Pentel

Kursus on mõeldud kõigile gümnaasiumi klassidele ja toimub üks kord nädalas.

Tegu ei ole usuõpetusega ega ühe kindla usundi propagandaga.

Kursus annab ülevaate erinevatest kultuuridest eri ajastutel. Religioonid on kultuuri tugevalt mõjutanud. Religioone tundmata on raske mõista mitmeid kirjandus-, kunsti- ja muusikateoseid. Religiooniloo kursuse käigus käsitletakse suuremaid maailmareligioone: kristlust, judaismi, islamit, budismi, taoismi, hinduismi ning põgusalt ka väiksemaid religioone. Samuti antakse ülevaade kaasaegsetest uususunditest.

Kursuse jooksul käsitleme mitmeid religioonide jaoks keskseid filosoofilisi ja eetilisi probleeme

nagu näiteks:


Vaatleme, milliseid alternatiivseid vastuseid leidub neile küsimustele erinevates religioonides.

Kursus avardab silmaringi ja annab head näitlikku materjali kirjandite ja esseede kirjutamiseks.

Kursus on arvestuslik (see tähendab, et kursusel osalejat ei hinnata vaid saadakse arvestus). Arvestuse saamiseks tuleb osaleda tundides, valmistada ette üks ettekanne ja kirjutada üks essee.

Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee