Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

Kooli kalender aastal 2017

Aprill
3.Õppekäik Voka lasteaeda 10.kl
4.Lootuste stardid teatevõistlused 5.kl pesapall Iisaku
6.Rahvatantsurühmade II ülevaatus
Õppimisvõimalustest TTÜ-s 12.klassile
7.kursusehinne (http://toila.edu.ee/?valdkond=oppetoo&sisu=kokkuv_hind)

Maakondlik vendade Liivide etluskonkurss Toilas
Vene keele mäng K-J Järve G, 7.-8.kl
10.Lihavõttepühade kaunistuste meisterdamine TG raamatukogus
12.Võimlejate ülevaatus Vokas
Alutaguse NM Võrkpall 6.-9.kl, 10.-12.kl
17.kursusehinne (http://toila.edu.ee/?valdkond=oppetoo&sisu=kokkuv_hind)


20.12.klassi lõpukell
21.Toila valla laste 21.lauluvõistlus
22.9.00 - lahtiste uste päev 2016/17.1.kl astujatele;
10.00 - kevadkontsert

Kooli kevadkontsert
24.12.kl riigieksam - eesti keel
12.kl õpilastele viimased kursusehinded ja lõpuhinded
Kevadvaheaeg


25.Kevadvaheaeg


26.Kevadvaheaeg


27.Kevadvaheaeg


28.Riigikaitse kursuslased õppekäigul Tapal.
Kevadvaheaeg


29.5.-6.kl nuputajad vabariiklikus Nuputa-voorus Pärnus.
Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee