Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

Toila Gümnaasiumi uurimistööde teemad

Kõik teemad
 ÕpetajaTeema
1.Õpilaste ajakasutus nädalavahetusel
2.Ideest teostuseni
3.Vastupidavustreeningu ja pulsisageduse vaheline seos (praktiline uuring)
4.Inimese pilgu ja hiirekursori liikumise vahelised seosed
5.Toila topograafia praktikum
6.Mida räägib tekst selle autori kohta
7.Muutuva õppekeskkonna mõju füüsika ja keemia õppele
8.Toila Gümnaasiumi põhikooli (gümnaasiumi) matemaatika lõpueksamite tulemused aastatel ...
9.Vene keele kui võõrkeele vabariiklikuks olümpiaadiks valmistumine
10.Toila Gümnaasiumi (valla) õpilaste (elanike) kehaline aktiivsus ja selle edendamine
11.Tööaastad Toila koolis
12.Matemaatikaga seotud üritused
13.Fotoalbum koos lugudega
14.kontsertkava või temaatilise etenduse lavastamine ja selle korraldamine
15.Õppematerjal menüü koostamiseks ja toidu analüüsimiseks
16.Oru pargi liigiline koosseis, liikide päritolu, liikide iseloomulikud omadused
17.Õpilasfirma
18.Õpilaste riietumine
19.Klassi müra ja õhukvaliteedi mõju õpilaste enesetundele
20.Luuleõhtu (-hommik, -päev) noore autoriga
21.Omaloominguliste luuletuste ja juttude õhtu
22.Folkloorne elulugu
23.Õpilaste ettevalmistamine matemaatikavõistlusteks
24.Toila Gümnaasiumi õpilaste tulevikuvisoon seoses elukohaga
25.Kõnekäändude ja vanasõnade tundmine Toila Gümnaasiumi õpilaste hulgas
26.Taustamuusika - õppimisprotsessi toetaja või segaja?
27.Kunstinädal
28.Arvuti kasutamise asendid ja nende mõju tehtavale tööle
29.Teatrietenduse lavakujundus ja riided
30.Ühe pere lugu
31.Kooli väärtuste teadvustamine õpilastele ja töötajatele
32.Õpilaste tegevused vaheaegadel
33.Vilistlasküsitlus
34.Stressi mõju inimese motoorikale
35.Kodulugu Vokast Toilani (teemavihik nooremale kooliastmele)
36.Matemaatikaülesannete erinevad lahendamise võtted
37.Ettevalmistusmaterjalide koostamine inglise keele olümpiaadiks
38.Kohtumine kirjanikuga
39.Mustvalge vs värviline: inimeste hinnangud samadele fotodele värviliste ja mustvalgetena
40.Ideest teostuseni
Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee