Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee
Kooli kalender aastal 2024

Mai
1.Kevadpüha. Kooli tulema ei pea.


2.Inglise keele riigieksam (k+s) Jõhvi G-s;
7.-8. kl töötoad TalTechis


3.Inglise keele riigieksam (s) Jõhvi G-s;
10.-11.kl töötoad TalTechis;
G uurimistööde eelkaitsmine (valmis töö esitatakse juhendajale ja juhendaja heakskiidu korral esitatkse töö hindamiskomisjoni liikmetele)


4.Õpioskuste Talgud Tartus (TG 5.kl võistkond esindab Ida-Virumaad)


6.Aineõpetajad on teinud parandusi ja täiendusi 2024/25 õppeaastaks pakutavate loov- ja uurimistööde pealkirjades ja töö kirjeldustes (kooli kodulehe siseveebis)


7.Kiusamisest vabaks külalistunnid
Kiusamisest vabaks loeng lastevanematele


10.Uurimistöö esitamine retsensendile ja hindamiskomisjonile (G);
aineõpetaja esitab üleminekueksamitöö, mis sisaldab ka hindamisjuhendit, kinnitamiseks õppealajuhatajale


13.Algab praktiliste tööde nädal


15.6a kl õppekäik - Iisaku (KIK)


16.6b kl õppekäik - Iisaku (KIK)

Kevadkontsert


17.Retsensent saadab retsensiooni töö autorile ja hindamiskomisjonile
Targalt internetis töötoad
4. kl õppekäik - Iisaku (KIK)


23.Matemaatika riigieksam;
Õppekäikude päev;
G uurimis- ja praktiliste tööde juhendajad saadavad hindamiskomisjoni esimehele juhendatavale tööle omapoolse kirjaliku hinnangu


24.Õpilaskonverents (G)


27.9. kl lõpukell


29.10. klassi riigikaitse laagrisse sõit algab õhtul, peale koolitunde


30.10. klassi riigikaitse laager


31.PK lõpueksam - eesti keel;
üleminekueksamid - 7. kl;
lastekaitsepäeva tähistamine;
10. klassi riigikaitse laager;
Juuni
6.Koolieksam (gümnaasium);
üleminekueksamid - 10. kl;
Põhikooli lõpueksam - matemaatika


7.Direktori vastuvõtt väga tublidele õppuritele ja nende vanematele ning õpetajatele8.Virumaa tantsupidu Jõhvis


9.Virumaa tantsupidu Jõhvis;

Virumaa laulupidu12.Õppeaasta lõpuaktus;
Põhikooli valikeksamid (k+s)


13.Põhikooli valikeksam (s);


21.Põhikooli lõpuaktus 15.00

Gümnaasiumi lõpuaktus 18.00
Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee