Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

Uurimistööd ja praktilised tööd Toila Gümnaasiumis

Uurimistööde ja praktiliste töödega saab tutvuda Toila Gümnaasiumi raamatukogus

Teema Autor/klass/juhendaja/aasta/Lühikokkuvõte
Haapsalu salli kudumine 
Autor:Evelina Pällo
klass:8
juhendaja:Marge Rõõmus
aasta:2024
Praktilise töö eesmärgiks oli oma võimete proovilepanek läbi suuremahulise Haapsalu salli kudumise. Oma tööks valis autor klassikalise salli, ehk ristkülikukujulise salli.
Kolm impressionismi stiilis maali 
Autor:Aleksander Aia
klass:8
juhendaja:Avar Pentel
aasta:2024
Töö eesmärgiks oli maalida 3 maali. Töö autor valis stiiliks impressionism, kuna kunstikoolis õppinuna oli ta selle stiiliga tuttav.
Kuivõrd on lugemishuvi seotud õpitulemustega 
Autor:Amanda Kass
klass:8
juhendaja:Merike Lepsalu
aasta:2024
Uurimistöö eesmärgiks oli teada saada, kas õpilastel, kes loevad rohkem raamatuid, on õpitulemused kirjandushinde näol paremad?
LEGO animatsioon 
Autor:Siim Otto
klass:8
juhendaja:Avar Pentel
aasta:2024
Praktilise töö eesmärgiks oli teha kõigile nauditav film, mis kestaks vähemalt 5 minutit. Samuti oli oluline arendada animeerimise ja monteerimise oskust.
Linnusöögimaja ehitamine 
Autor:Liisi Karja
klass:9
juhendaja:Mait Põdra
aasta:2024
Praktilise töö eesmärgiks oli uurida, mida söövad meiel talvituvad linnud ja ehitada neile sobiv söögimaja.
Loodusainete klassi kivimiteriiuli valmistamine ja kivimite uurimine 
Autor:Loore Mari Salvan
klass:8
juhendaja:Gretel Maidre
aasta:2024
Töö eesmärkideks oli: *anda õpilastele Eestis levinumatest kivimitest hea ülevaade; *valmistada loodusainete klassi uus kivimiriiul; *uurida riiulisse paigutatavaid kivimeid.
Loodusteaduste koolivoor III kooliastmele 
Autor:Meribel Piirson
klass:8
juhendaja:Gretel Maidre
aasta:2024
Töö eesmärk oli teada saada iga 3. kooliastme klassi ja iga loodusaine kõige teadlikumad õpilased. Selleks viis autor läbi loodusainete olümpiaadi koolivooru. Eesmärk oli teada saada, kas on nutikaid ja teadlikke õpilasi nende seas, kes tavaliselt olümpiaadi piirkonnavoorudel ei käi.
Poksi minitreening 
Autor:Rustam Prohhorenko
klass:9
juhendaja:Janek Vallimäe
aasta:2024
Töö eesmärgiks oli läbi viia koolis noorematele õpilastele poksi kui spordiala tutvustav üritus.
Puidu lasertöötleminemARTEN aLUOJA 
Autor:Marten Aluoja
klass:8
juhendaja:Silja Aluoja, Mait Põdra
aasta:2024
Praktilise töö eesmärgiks oli õppida kasutama laserlõikuse programmi ja tutvuda nende põhipmadustega. Valmistada jõuluekteid ja müüa neid jõululaadal.
Rohelise salati kasvatamine Click * Grow's ja LED lambi all 
Autor:Markus Andreas Rassak
klass:8
juhendaja:Marge Rõõmus
aasta:2024
Praktilise töö eesmärgiks oli kasvatada taimi erinevatel valgustingimustel ja teada saada, kas kallis valguskast taimede kasvatamiseks tasub end paremini ära kui LED lamp.
Spordinädal 
Autor:Kristofer Virkus, Robin Neem
klass:8
juhendaja:Janek Vallimäe
aasta:2024
Praktilise töö teemaks oli spordinädala korraldamine. Projekt sisaldas lauatennise, korvpalli ning vabaviskevõistluse turniiri korraldamist koos autasustamisega. Loovtöö eesmärgiks oli saada kogu kool rohkem liikuma.
Toila Gümnaasiumi ilme läbi aasta 
Autor:Romet Kukk
klass:8
juhendaja:Gerli Paumets
aasta:2024
Praktilise töö eesmärgiks oli kokku panna pildiseeria, mis sünnib läbi aasta üht ja sama kohta pildistades. Pildistamiseks kasutas töö autor telefoni.
Toila valla 3 x 3 võrkpallisari 
Autor:Anette Tint
klass:8
juhendaja:Janek Vallimäe
aasta:2024
Praktilise töö eesmärgiks oli populariseerida võrkpalli ja luua mängijate vahel häid sõprussuhteid, samuti edendada mängijates meeskonnatöö oskust. Sarja viimasel etapil autasustatakse kahte võistlusklass.
Ööpesu komplekti valmistamine 
Autor:Maria Kremenevskaja
klass:8
juhendaja:Merle Lasberg
aasta:2024
Praktilise töö eesmärgiks oli õmmelda endale ilus, mugav ja magamiseks sobiv riietus. Praktilise töö üheks eesmärgiks on uurida ka Eesti naiste ööpesu ajalugu.
Päikeseelektrijaama mõju ühepereelamu elektrikuludele 
Autor:Mattias Ilmjärv
klass:11
juhendaja:Margus Ilmjärv, Katrin Pentel
aasta:2023
Töö eesmärgiks oli teada saada päikesejaama mõju ühepereelamu elektrikuludele, tuvastada päikesejaama soetuseks tehtud investeeringu tasuvusaeg elektrienergia hinna erinevate tasemete puhul ning võrrelda müüja poolt lubatudtootmist reaalse tootmisega.
Animatsiooni koostamine (praktiline töö) 
Autor:Diana Prokofieva, Jelizaveta Romanova
klass:11
juhendaja:Katrin Kivimeister
aasta:2023
Praktilise töö teemaks oli animatsiooni koostamine Sherlock Holmes'i tsitaadi põhjal raamatust "A Study in Crimson". Töö eesmärgiks oli luua animatsioon, mis paneks inimesi mõtlema informatsiooni üle, mida nad igapäevaselt omastavad ning kuidas tulevikus seda kasutavad, väärtustavad või unustavad. Töö teostamiseks kasutasime 2D-animatsiooni.
Animatsiooni tegelased pildis (praktiline töö) 
Autor:Romeli-Thara Loboda
klass:8
juhendaja:Andra Kronk Olguner
aasta:2023
Töö eesmärgiks on kujutada läbi enda joonistuste erinevaid animatsiooni tegelasi ja nende emotsioone ning äratada sellega huvi animatsioonide vastu. Töö autor valis tegelased Jaapani animatsioonist "Kimetsu No Yaiba" ("Deemonite tapjad"). Praktilise töö käigus valmis 7 joonistust animatsioonitegelastest.
Audiovisuaalse teose loomine (praktiline töö) 
Autor:Carl-Andero Tagamaa
klass:11
juhendaja:Stella Müsler
aasta:2023
Töö eesmärgiks oli luua 2-minutiline elektroonilise muusika teos phonk stiilis, leida programm, millega seda teostada, saada tagasiside oma teose kohta professionaalselt heliloojalt ning valminud teos saata konkursile.
Eesti-teemalised ehted (praktiline töö) 
Autor:Ekaterina Saveljeva
klass:8
juhendaja:Edita Klima¨evskaja, Gerli Paumets
aasta:2023
Töö eesmärk on valmistada Eesti-teemalised ehted (pross, juukseklamber ja kaelakee). Ehted valmivad polümeersavist.
Erinavate valgustingimuste mõju basiilikutaimedele 
Autor:Adele Põdra
klass:8
juhendaja:Gretel Maidre
aasta:2023
Töö eesmärgiks on teada saada, kuidas tubastes tingimustes basiilik kasvab. Katreid viidi läbi siseruumides erinevates valgustingimustes. Kasutati kunstlikku valgust, loomulikku päevavalust, poolvarju ning täisvarju.Vastavalt erinevatele uuringutele ja infomaterjalidele püstitati hüpotees, et basiilikutaim kasvab kõige edukamalt päikesevalguse käes.
Ida-Viru veeremängude karikas (praktiline töö) 
Autor:Gregor Männi
klass:8
juhendaja:Maarja-Liisa Lepsalu, Janek Vallimäe
aasta:2023
Töö eesmärgiks oli toetada 13.-16. aastaste Ida-Virumaa noorte vaimset tervist aktiivsete tegevuste kaudu pärast koroonaviiruse leviku langust. Samuti omas tähtsust ka erinevatest rahvustest noorte omavahelise suhtluse edendamine, turundustöö õppimine ning ürituse läbiviimise oskuse omandamine.
Inglise keele õppemängud veebis (praktiline töö) 
Autor:Andra Eliis Abramson
klass:8
juhendaja:Oksana Vi¨nevskaja
aasta:2023
Töö eesmärk on luua 3. kl õpiku "I love English" juurde õppemänge, mis aitaksid keelt omandada mänguliselt. Praktilise töö käigus valmis 100 mängu, mis asetsevad keskkonnas www.educaplay.com
Jalgratta haagiselamu (praktiline töö) 
Autor:Kirill Arhutik, Lauri Väin
klass:11
juhendaja:Avar Pentel
aasta:2023
Töö eesmärk on ehitada valmis haagiselamu jalgrattale. Läbi selle tegevuse on tööl eesmärgiks veel õppida tegema koostööd, õppida käsitlema erinevaid tööriistu, lahendada ettetulevaid probleeme, saada kogemust töötades erinevate materjalidega, arendada loogilist mõtlemist.
Juustu tegemine (praktiline töö) 
Autor:Urmet Tamme, Reio Raja
klass:8
juhendaja:Merike Lepsalu
aasta:2023
Töö eesmärgiks on kolme eri maitselise juustusordi valmistamine. Tavalise maitsega, terava maitsega ehk maitsestatud juustu ja kitsepiimajuustu valmistamine. Tavaline juust ja maitsestatud juust valmivad lehmapiimast.
Kaisukarud (praktiline töö) 
Autor:Anethe Kivimaa
klass:8
juhendaja:Marge Rõõmus
aasta:2023
Töö eesmärk on õmmelda kaks eri suurusega kaisukaru.
Kinnisvaraturg üürikinnisvara soetamise näitel (uurimus) 
Autor:Kaur Kalda
klass:11
juhendaja:Maire, Aul, Sirle Sommer-Kalda
aasta:2023
Töö eesmärk oli uurida, mis on kinnisvara üks populaarsematest investeerimisvaldkondadest ja milliseid võimalusi see lisasissetulekuks pakub. Selleks küsitleti Ida-Virumaa elanikke, kes tegelevad oma põhitöö kõrvalt kinnisvara väljaüürimisega. Otsiti vastust uurimisküsimusele, millised on kinnisvara plussid ja miinused võrreldes teiste investeerimisvõimalustega, mis on investeerimisobjekti valikul kõige olulisem, kas investorid eelistavad pikaajalisi või lühiajalisi üürnikke, kas üüritootlus on vastanud ootustele ja kuidas nad maandavad riske.
Koloriidi mõju pildi vaatajale (uurimus) 
Autor:Marta Handina, Kristel Jefimova
klass:11
juhendaja:Avar Pentel
aasta:2023
Töö eesmärgiks oli välja selgitada, kas pildi koloriidil on mõju vaataja emotsioonidele. Selleks loodi veebilehel küsimustik, kus inimene hindab, millise emotsiooni tekitavad temas 6 nähtud pilti. Saadud andmete analüüsimisel arvutatakse inimeste erinevused sama pildi erineva koloriidiga koopiate ja nende p-väärtused, kas värvil on statistiliselt oluline mõju või mitte.
Koolivormid nõukogude Eestis 
Autor:Ellen Reelo
klass:8
juhendaja:Urve Kangur
aasta:2023
Töö eesmärgiks oli koguda võimalikult palju andmeid nõukogudeaegsete koolivormide kohta, saadud info analüüsida ja kirja panna.
Kreeka maastikud (praktiline töö) 
Autor:Maria Tamm
klass:8
juhendaja:Maria Kuleva
aasta:2023
Töö eesmärk oli maalida õlivärvidega 3 maali Kreeka saarte maastikest.
Kuidas võita hirmu eksstreemspordis 
Autor:Erik Küttis
klass:11
juhendaja:Janek vallimäe
aasta:2023
UUrumuse eesmägiks on välja selgitada inimese inimese erinevate emotsioonide mõju füüsilisele talitlusele. Kuna käsitletakse emotsioone seoses ekstreemspordiga, siis töö autor keskendu rohkem hirmule. Viiakse läbi intervjuud ekstreemsportlastega ja spordipsühholoogiga.
Käsitööseep (praktiline töö) 
Autor:Henri Aps
klass:8
juhendaja:Maire Aul
aasta:2023
Töö eesmärgiks oli valmistada kahte erinevat sorti käsitööseepi - kastiilia seepi ja jogurt-müsli seepi.
Luulelugude raamat "Tuulepea Teet" (praktiline töö) 
Autor:Merily Arus
klass:11
juhendaja:Kristi Goldberg
aasta:2023
Töö eesmärgiks oli kirjutada raamat, mis oleks omapärane ja paneks lapsi mõtlema sõnade tähenduse ja eesti keele kasutamise võimaluste üle. Samuti tundma huvi erinevate kirjandus¸anrite vastu üldisemalt. Vähem tähtis ei olnud soov pakkuda täiendavat abimaterjali lapsevanemale, õpetajale ja logopeedile õige häälduse õpetamisel ja kasutamiseks lapse juhendamisel tema võimalike hääldusmurede korral.
Luuleraamat "Sünnist surmani" (praktiline töö) 
Autor:Marta paalo, Laura Palmi
klass:8
juhendaja:Gerli Paumets
aasta:2023
Töö eesmärk oli kirjutada lugemiselamust pakkuvad luuletused, kujundada juurde sobivad illustratsioonid, valmistada ilus luuleraamat.
NATO testi sooritamine 300 punktile (praktiline töö) 
Autor:Artjom Igotti, Henri Markus Luts
klass:11
juhendaja:Janek Vallimäe
aasta:2023
Töö eesmärgiks on välja selgitada, kas trennis mitte käiv inimene suudab kaheksa kuuse koduse treeninguga oma füüsilist vormi piisavalt arendada, et sooritada NATO test sajale protsendile egk 300-le punktile. töö autorid viisid katse läbi iseenda peal.
Narva Aleksandri Suurkiriku digitaalne makett (praktiline töö) 
Autor:Liis Mariin Rooden
klass:11
juhendaja:Avar Pentel
aasta:2023
Töö ideeks oli luua Narva Aleksandri Suurkiriku digitaalne mudel Sketchup programmis, kuna seda on kujutatud Narva eestluse sümbolina. Digitaalne mudel võimaldab detailselt tutvuda kiriku arhidektuurilise eripäraga ja detailide rohkusega.
Omaloominguline elektronmuusikateos (praktiline töö) 
Autor:Astrid Kohtring
klass:11
juhendaja:Stella Müsler
aasta:2023
Töö eesmärgiks on luua omaloominguline elektroonilise muusika pala kasutades digitaalset helitöötlusprogrammi, saada ülevaade teistest sarnastest töödest Toila Gümnaasiumis, tutvuda elektroonilise muusika stiiliga - ambient - ning analüüsida selles stiilis muusikateost, saada tagasisidet loole professionaalselt heliloojalt.
Omaloominguline pala klaverile (praktiline töö) 
Autor:Krete Oja
klass:11
juhendaja:Stella Müsler
aasta:2023
Praktiline töö on valitud huvist muusika vastu. Autor on tegelenud viimased 10 aastat süvenenult muusikaga. Loodud klaveripala on ABA vormis lüüriline teos. Töö eesmärgiks oli luua omaloominguline pala klaverile, kasutades muusikakoolis õpitud teadmisi, väljendades ennast läbi loomingu ja arendades iseseisvalt töötamise oskust eelnevalt analüüsida ABA vormis muusikateost, tutvuda MuseScore programmiga ja noodistada teos selles programmis, viia läbi praktiline tund, saada professionaalilt tagasisidet oma teosele ning filmida oma esitlus.
Omaloomingulise krimiromaani kirjutamine (praktiline töö) 
Autor:Mariann Pärnits
klass:11
juhendaja:Gerli Paumets
aasta:2023
Valminud teose eesmärk on pakkuda kaasahaaravat lugemiselamust. Teose eesmärk on panna lugeja tegelaste seiklustele kaasa elama, vihjetest kinni haarama ning üritama lugu ise ära lahendada, seejuures lugejat valele teele juhatades. Töö eesmärk on inspireerida teisi noori, oma ideid ja mõtteid kirja panema.
Otsides kirkaid unenägusid 
Autor:Ravel Leisalu
klass:11
juhendaja:Avar Pentel
aasta:2023
uurimistöö eesmärgiks oli erinevaid meetodeid kasutades saada 8 kuuga vähemalt üks kirgas unenägu. Meetodeid otsis autor nii internetist kui proovis ka ise välja mõelda.
Pseudoteaduslikud uskumused Ida-Virumaal 
Autor:Georg Markov
klass:11
juhendaja:Avar Pentel
aasta:2023
Pseudoteadus on tänapäeval aina levinum, aga sellised asjad ei levi ilma tagajärgedeta. On aina suurem hulk inimesi, kes näiteks ei usu vaktsiinide efektiivsusesse nakkuse taistamisel või usuvad lausa, et need on inimese tervisele kahjulikud. Uurimuses otsitakse vastuseid küsimustele, millised uskumused on levinud, kuidas on need uskumused seotud inimese demograafilise profiiliga ja kuidas on uskumused seotud omavahel.
Punase planeedi näidend (praktiline töö) 
Autor:Marten Toovis, Indrek Tamme
klass:8
juhendaja:Urve Kangur
aasta:2023
Töö eesmärk oli tuua lavale näidend "Punane planeet", mis on Oskar Lutsu raamatu "Kevade" ainetel tehtud. Näitlejaid valisime üle kooli erinevatest klassidest.
Purjetamise tehnikate uurimine lähtuvalt ilmastikuoludest 
Autor:Marcus Okas
klass:8
juhendaja:Veiko Simm
aasta:2023
Töös uurin, millest on tehtud optimisti klassi purjekadk kuidas sõita erinevates tuultes, millised on kõige populaarsemad võistlusrajad, tähtsaimad võistlusreeglid. Töös kasutab autor 7 erineva jahtklubi vastajate andmeid.
Päikeseelektrijaama mõju ühepereelamu elektrikuludele 
Autor:Mattias Ilmjärv
klass:11
juhendaja:Margus Ilmjärv, Katrin Pentel
aasta:2023
AKunstinäitus: Lioness (praktiline töö)
Riietest poekotid (praktiline töö) 
Autor:Eva Kirillova
klass:8
juhendaja:Marge Rõõmus
aasta:2023
Töö eesmärgiks on õmmelda erinevatest materjalidest ja erineva disainiga poekotte. Ideid kogus töö autor internetist.
Romuralli sõitjate kogemustest 
Autor:Andris Parve
klass:11
juhendaja:Avar Pentel
aasta:2023
Töö eesmärgiks oli uurida ja jõuda selgusele, miks inimesed sõidavad romurallit, kas nad tunnetavad, et see on sõltuvus, samuti uurida romuralli sõitjate kogemusi. Töös on püstitatud hüpotees, et romurallit sõidetakse riski- ja adrenaliini vajaduse rahuldamiseks, pingete ja stressi maandamiseks ja rahulolu saavutamiseks.
Sojavahast käsitööküünalde valmistamine (praktiline töö) 
Autor:Hendrik Rego
klass:8
juhendaja:Maire Aul
aasta:2023
Töö eesmärgiks on valmistada käsitsi küünlad, mis annavad valgust, soojust, on müügikõlblikud ja sobivad kinkimiseks.
Sularaha ja pangakaardi kasutus 
Autor:Marko Tarassov
klass:8
juhendaja:Merike Lepsalu
aasta:2023
Töö eesmärgiks on välja uurida sularaha ja pangakaardi kasutuse eelistus eri vanuses jaeri soost inimeste vahel. Töös on püstitatud hüpotees, et vanemad inimesed kasutavad pangakaarti rohkem kui nooremad.
Taimede ümbriskastide loomine ja maitsetaimede kasvatamine õppetöö täiendamiseks 
Autor:Anni Triin Salvan
klass:8
juhendaja:Marge Rõõmus, Gretel Maidre
aasta:2023
Praktilise töö eesmärgiks on plastikust taimekastides maitsetaimede kasvatamine ning taaskasutatud puidust arhailise mustriga eemaldatavate ümbriskastide loomine. Lõppeesmärk oli taimekastides maitsetaimede kasvatamine kooli õppeköögi tarvis.
Toila Gümnaasiumi 5.-9. klassi õpilaste huvi raamatukogude vastu 
Autor:Henri Tõnu Sillamets
klass:8
juhendaja:Gerli Paumets
aasta:2023
Töö eesmärgiks on uurida õpilaste huvi raamatukogude vastu. On püstitatud hüpoteesid: nooremate õpilaste huvi raamatukogude vastu on suurem, raamatukogu külastatakse selleks, et laenutada kohustuslikku kirjandust.
Toila Gümnaasiumi õpilaste rahulolu koolitoiduga 
Autor:Sofia Yatsnyk
klass:8
juhendaja:Katrin Pentel
aasta:2023
Töö eesmärgiks on välja selgitada, kuidas 7.-12. kl õpilased on rahul kooli lõunasöögiga. Töös otsitakse vastuseid põhiküsimustele: kuidas on õpilased rahul toidu maitsega, kas õpilaste arvates on koolitoit tervislik, kas toidu kogus on piisav, kuidas meeldivad õpilastele koolitoidu valikuvõimalused ja vaheldusrikkus, kuidas on õpilased rahul, toidu serveerimisega ja teenindusega kooli sööklas.
Toila Gümnaasiumi õpilaste vaba aja veetmine ja selle seosed õpilaste vanusega 
Autor:Ergo Luik
klass:11
juhendaja:Avar Pentel
aasta:2023
Töö eesmärgiks on teada saada, millest sõltub õpilaste vaba aja veeetmine, kuidas veedavad õpilased vaba aega, miks nad teevad seda just nii nagu nad seda teevad ja kuidas on seotud vaba aja veetmine vanuse ja sooga. Töö hüpoteesiks on, et gümnasistid on rohkem aktiivsed ja põhikooliõpilased vähem aktiivsed ja veedavad rohkem vaba aega sotsiaalmeedias.
Vilistlaste hinnang Toila Gümnaasiumile 
Autor:Helis Juursalu
klass:11
juhendaja:Signe Ilmjärv
aasta:2023
Töö eesmärgiks oli välja uurida, kuidas on Toila Gümnaasiumi vilistlased rahul saadud haridusega ja kuidas see on toetanud nende edasisi karjäärivalikuid või edasiõppimist. Töö autor on püstitanud hüpoteesi, et vilistlased on saadud haridusega rahul ja siit saadud haridus on kaasa aidanud nende haridustee jätkumisel.
Õppemängud eesti keele sõnavara arendamiseks (praktiline töö) 
Autor:Angela Juhkam
klass:8
juhendaja:Kaja Vahter
aasta:2023
Töö autor soovis oma tööga saada vastused järgmistele küsimustele: Millisel moel aitab õppemäng õpilastel eesti keelt paremini omandada? Kuidas saavad õpetajad õppemängu ainetunnis kasutada?
Õuesõppe töölehed tunni tegevuse läbiviimiseks 
Autor:Laura-Lisette Kirmel
klass:11
juhendaja:Külli Laur
aasta:2023
Töö eesmärgiks on luua õuesõppeks töölehti, mida õpetajad saavad kasutada. Töölehed sisaldavad erinevaid ainevaldkondi ja erinevat raskusastet. Valmib 4 töölehte, mida õpilaste peal ka testitakse.
Interneti otsingud 
Autor:Andri Lõuna
klass:9
juhendaja:Avar Pentel
aasta:2022-2023
Töö eesmärgiks on teada saada, mida Toila Gümnaasiumi noores internetist otsivad ja milleks nad Internetti veel kasutavad.
Internetis viibimine 
Autor:Tauri Jundas
klass:9
juhendaja:Maarika Raja
aasta:2022-2023
Töö eesmärk on uurida ja võimalikult rohkem tuua uut infot Internetis olevate õpilastest kasutajate kohta selles, mida nad teevad seal, kui kaua aega nad seal veedavad ja milline on nende arvamus internetiturvalisuse kohta.
5.-8. klasside õpilaste arvamus COVID-19 vaktsiinidest ja vaktsineerimisest 
Autor:Edward Persidski
klass:8
juhendaja:pille Jõesaar, Arnold Persidski
aasta:2022
Töö eesmärgiks oli teada saada õpilaste arvamust vaktsiinide kohta. Kas ollakse piisavalt informeeritud, kuidas vaktsiinid töötavad. Hüpoteesiks olid väited, et pandeemia jooksul muutub laste arvamus vaktsiinidest; et inimesi, kes pole vaktsineeritud, kiusatakse sellepärast ja et enamus õpilasi ja nende pereliikmeid on vaktsineeritud.
60-ndate stiilis kleidi õmblemine (praktiline töö) 
Autor:Arina Drõndina
klass:9
juhendaja:Marge Rõõmus
aasta:2022
Töö eesmärgiks oli valmistada nimetatud ajastu stiilis kleit. A-siluetiga ja rõõmsates värvides.
Bokashi komposteerimisviis 
Autor:Marcus Piirson, Robin Villers
klass:8
juhendaja:Merike Lepsalu, Gretel Maidre
aasta:2022
Töö oli praktilist laadi. Ja läbi praktilise tegevuse tehti 2 katset komposti kasutamiseks. Kasutati kooli toidu jääke.
Elektrooniline muusika arvuti abil 
Autor:Keyth-Eddward Abais
klass:12
juhendaja:Stella Müsler
aasta:2022
Igapäevaselt kokkupuutes muusikaga tekib tunne, et selle loomine on lihtne. Töö eesmärk on tõestada, et muusikateost võib luua ka minimaalsete teadmistega muusikast. Esialgseks ideeks oli luua teos undergroundi stiilis. Underground stiil seepärast, et see on autori lemmik stiil muusikas. Eesmärgiks oli ka tutvuda FL-Studio programmiga ja uurida selle võimalusi ming mõista selle programmi toimimist.
Foobiad Toila Gümnaasiumi õpilastel 
Autor:Brigitta Neiland
klass:8
juhendaja:Maire Aul
aasta:2022
Töös püstitas autor hüpoteesi, et vähemalt pooltel vastajatest on foobiaid.
Heategevuslik kogukondlaik jõulukontsert 
Autor:Anett Marie Astok
klass:11
juhendaja:Kaisa Pukk, Anu Pungas
aasta:2022
Ürituse korraldamise mõte oli autoril peas juba põhikoolis. Töö eesmärgiks oli korraldada Toila vallas jõulukontserdid, kus lisaks kohalikele esinejatele esinevad ka mõned tuntud Eesti lauljad. Heategevuslik raha koguti vähiravifonfile "Kingitud elu"
Ilukirjanduslik teos 
Autor:Mats Peetsau
klass:11
juhendaja:Avar Pentel
aasta:2022
Töö eesmärgiks oli valmis kirjutada ilukirjanduslik teos. Samuti oli läbi selle eesmärgiks inspireerida noori kirjanikke ning praktilise töö käigus näidata, etükskõik kellest võib saada kirjanik, kui isik seda tõesti soovib olla. Praktilise töö käigus valmis noortele mõeldud ilukirjanduslik teos "öömustad roosid". Mõõtudega 210x148, 356 lehekülge.
Kaltsuvaiba kudumine 
Autor:Hanna Gerda Piibar
klass:8
juhendaja:Marge Rõõmus, Maria Ronk
aasta:2022
Töö on praktilist laadi, mille eesmärgiks oli kududa kangastelgedel vaip. Materjaliks kasutati taaskasutatud riietest lõigatud ribasid.
Kas 3. ka õpilaste uneaeg on piisav 
Autor:Aliine Marie Karjus
klass:9
juhendaja:Merike Lepsalu
aasta:2022
Töö eesmärgiks oli teada saada, kui palju autori eakaaslased magavad ja kas nad peavad oma uneaega piisavaks. Küsitlus viidi läbi Toila G 7.-9. kl õpilaste seas.
Kas ning kuidas mõjutavad videomängud hindeid 
Autor:Johan Jalonen
klass:8
juhendaja:Janek Vallimäe, Lauri Jalonen
aasta:2022
Töö eesmärk on teada saada, kas ning kuidas mõjutavad arvutimängud autori õpiedukust. Uurimismeetodiks oli 3 kuuline eksperiment enda peal.
Lõbusad stardid Toila Gümnaasiumi 1. klasside õpilastele (praktiline töö) 
Autor:Hanna-Maria Peetsalu
klass:9
juhendaja:Maarika Raja/Karis Peetsalu
aasta:2022
Praktiline töö. Töö eesmärgiks oli mõelda välja toredad võistlusrajad, lõbusad harjutused ja kaasahaaravad meeskonnamängud, mis arendavad õpilaste kehalisi võimeid - tähelepanu, reaktsioonikiirust, osavust ja tasakaalu. Eesmärgiks oli läbi viia lõbus spordiüritus.
Lühifilmi "Saabumine" loomine 
Autor:Anton Zahharov
klass:8
juhendaja:linda Ait
aasta:2022
Töö eesmärk oli teha telefoniga lühifilm. Nii filmimise kui ka monteerimise. Eesmärgiks oli näidata, et kui midagi tahta teha, ei pea selleks olema väga head tingimused. Film oli tulnukatest, tegevus toimus autori kodus.
Rahvuspargid 
Autor:Tanel Kivestu
klass:9
juhendaja:Merike Lepsalu
aasta:2022
Referaat. Töö eesmärk on anda ülevaade Läänemere-äärsete riikide rahvusparkidest, võrrelda neid Eesti omadega leida leida kaitstavaid objekte riikides.
Släng Toila Gümnaasiumis 
Autor:Robin Andri Alt
klass:8
juhendaja:Kaja Oja, Merle Liblik
aasta:2022
Töö eesmärgiks oli teada saada eakaaslaste teadmised slängist ja kui palju nad kasutavad slängi. Püstitasin hüpoteesi, et minu eakaaslased kasutavad üsna sarnast slängi. Töö käigus sai minu hüpotees kinnitust.
Teksti kategoriseerimine masinõppega 
Autor:Leonard Pentel
klass:8
juhendaja:Avar Pentel
aasta:2022
Töö eesmärk oli kasutada erinevaid masinõppe meetodeid uudisteartiklite kategoriseerimiseks teemade järgi, et leida nende meetodite täpsuseid ja tegureid, mis nende tulemusi mõjutavad.
Toila Gümnaasiumi 5.-7. klassi õpilaste suhtumine prügisse 
Autor:Roland Generalov ja Georgi Getman
klass:8
juhendaja:Pille Jõesaar
aasta:2022
Töö eesmärgiks oli uurida, milline on õpilaste suhtumine prügi sorteerimisse, kui palju õpilasi seda ise sorteerib.
Toila Gümnaasiumi 5.-9. klasside õpilaste liikumisharjumused 
Autor:Johannes Niine
klass:8
juhendaja:Pille Jõesaar
aasta:2022
Töö eesmärgiks oli teada saada kui tervislikud on Toila Gümnaasiumi 5.-9. klassi õpilaste liikumisharjumused ning mis treeningud või muud sportlikud harrastused on neil väljaspool koolitunde.
Toila Gümnaasiumi õpilaste rahulolu tunniplaani suhtes 
Autor:Sten Kirmel
klass:12
juhendaja:Katrin Pentel
aasta:2022
Töö eesmärgiks oli teada saada, kuidas õpilased on rahul tunniplaaniga. Eesmärgist lähtuvalt otsisin vastuseid järgmistele küsimustele: kas oolkse rahul tunniplaani ajamahuga, tundide järjestusega ja kas tunniplaan jagab koormuse koolipäevade lõikes ühtlaselt.
Tugitoolisport 
Autor:Jan Radnar Tomingas
klass:9
juhendaja:Maarika Raja/ Pille Viljat
aasta:2022
Töö eesmärgiks oli teada saada, kas, kui palju ja milliseid spordialasid noored jälgivad televiisoris (või mõnes nutiseadmes). Küsitlus viidi läbi 5.-8. kl õpilaste seas.
Tänapäeva noorte mentaalse tervise teemaline kunstinäitus "Languor" 
Autor:Adeele Johanna Sarap
klass:11
juhendaja:Linda Ait
aasta:2022
Praktilise töö teemaks on luua tänapäeva noorte mentaalse tervise teemaline maaliseeria ja selle eksponeerimine kunstinäitusel. Autor loodab, et tema kunstiteosed tekitavad noortes äratundmist ja panevad neid taipama, et nad ei ole oma muredega üksi. Veel soovib autor näidata, et ka sellistel tumedatel elu kõrvalnähtudel on kunstiline vaatenurk olemas.
Unehäired Toila Gümnaasiumi ja Jõhvi Vene põhikoolide 8. kl õpilaste hulgas 
Autor:Britta Eliise Astok
klass:8
juhendaja:Tiina Peedor
aasta:2022
Uurimistöö eesmärk oli teada saada, kas Toila Gümnaasiumi 8. kl õpilastel esineb rohkem või vähem unehäireid kui Jõhvi Vene Põhikooli 8. klassis. Töö autor püstitab hüpoteesi, et Toila noortel on unehäireid rohkem.
Õpilasfirma "Aiamehed" 
Autor:Kert Karu, Arthur Kivimaa, Rando Dehterev
klass:11
juhendaja:Kaire Jõe
aasta:2022
Õpilasfirma tegevusalaks oli pakkuda erinevaid teenuseid (enamasti aiatööd) Toila valla elanikele. Firma tegemise eesmärgiks oli õppida läbi tegevuste firma loomist ja selle juhtimist, jääda kasumisse ja aidata inimesi töödes, milleks neil endil aega ja/või jaksu pole.
Õpilasfirma "Taasküünal" 
Autor:Darja Nikolajeva, Stefan Jakubini, Toomas Matt
klass:11
juhendaja:Kaire Jõe
aasta:2022
Praktilise tööna oli valitud Eesti õpilasfirmade võistluse (JA) nõuetele vastav õpilasfirma loomine. Toote idee põhimõte seisnes kasutatud või ebavajalike küünalde ümbertöötlemises uuteks küünaldeks. Ümbertöödeldud küünlad erinesid tavalistest küünaldest selle poolest, et omasid enda sisse peidetud sõnumeid, mis tulevad esile nende küünalde põletamisel.
Õpilasfirma Marelma" 
Autor:Elina Hein, Marleen Palts
klass:11
juhendaja:Kaire Jõe
aasta:2022
Õpilasfirma tegevusalaks oli luua toode, mis tõstaks teadlikkustvaimse heaolu teemadel, arendaks eneseväljendus- ja suhtlusoskust ning tekitaks vestlusi olulistel teemadel. Loodud vestluskaardid on mõeldud kõigile, kes tahavad saada paremaks inimeseks, on mõeldud sügavamõtteliseks aruteludeks ning soovivad enda aega kasulikult ja toredalt veeta.
Õpilaste ja õpetajate liikumisharjumused 
Autor:Robin Reelo
klass:9
juhendaja:Janek Vallimäe
aasta:2022
Töö eesmärgiks on teada saada, kas õpetajad ja õpilased on aktiivsed väljaspool kooli. Küsimustikule vastasid 7.-9. kl õpilased ja õpetajad.
2D:4D sõrmede suhe, õpitulemused ja isiksuseomadused 
Autor:Lauri Tokman
klass:12
juhendaja:Avar Pentel
aasta:2021
Töö eesmärk on lisada väike panus sõrmede uurimise valdkonda ning testida nimetisõrme ja sõrmusesõrme suhte seoseid õppeedukuse, käitumise, hoolsuse, üldvõimekuse ja isikuomadustega. Seda võib nimetada ka kordusuuringuks, sest analoogseid uuringuid on varem tehtud. Nii rajanevad ka antud töö hüpoteesid eelnevatele uuringutele. Esimene hüpotees on, et väiksem 2D:4D suhe viitab väiksemale sotsiaalsusele. Teine hüpotsees on, et väiksem 2D:4D suhe viitab kõrgemale matemaatilisele võimekusele, eriti ruumilisele tajule, kuid viitab samas nõrgemale verbaalsele võimekusele.
Alaealised ja uimastid 
Autor:Alex Sander Samsonov, Juri Kovri¸nõhh
klass:8
juhendaja:Gretel maidre
aasta:2021
Töö sisaldab uurimust uimastite kohta, täpsemalt õpilaste teadlikkust nendest. Uuriti 5.-10. kl õpilaste teadlikkust. Uimastid, mida antud töös käsitleti olid tubakas, kofeiin ja kanep.
Energiasäästlikkus Toila Gümnaasiumi 6.-9. klassi õpilaste peredes 
Autor:Leenu Männi, Carmen Mägi
klass:8
juhendaja:Pille Jõesaar
aasta:2021
Töö eesmärgiks oli uurida, kas meie kooli õpilased teavad, mis on energaiasäästlikkus ja mida nende pere teeb selle jaoks, et seda säästa.
Epoksoodvaiguga männipuidust diivanilaud 
Autor:Oliver Ojasalu, Rasmus Johannes Rassak
klass:8
juhendaja:Mait Põdra
aasta:2021
Töö eesmärgiks oli valmistada epoksiidvaigust ja puidust diivanilaud.
Gammahüdroksübutüraadi ehk GHB psühholoogiline mõju Eesti noortele 
Autor:Anu-Liis Porman
klass:11
juhendaja:Laura Saar, Gerli Paumets
aasta:2021
Töö eesmärk on uurida, milliseks muutub nende noorte tähelepanek oma joogi ning turvalisuse osas, kellele on GHB-d nende teadmata manustatud.
Ida-Virumaa gümnaasiumide õpilaste karjääri valikuid toetavad tegurid 
Autor:Kevin Alegander
klass:11
juhendaja:Stella Müsler
aasta:2021
Töö eesmärgiks oli teada saada, millised on Ida-Virumaa 12. klasside õpilaste karjääri valikuid toetavad tegurid. Töö autor loodab vastused saada järgmistele küsimustele: kellelt on nad karjäärivalikute osas abi küsinud; millised on õpilaste karjäärivalikuid mõjutavad tegurid; millistest karjääriteemalistest üritustest on nad osa võtnud; kas neil on juba töökogemus.
Inimese asendite ennustamine hiire ja klviatuuri kasutuse põhjal 
Autor:Daniel Karjuhin, Rander Tarum
klass:11
juhendaja:Avar Pentel
aasta:2021
Töö eesmärgiks on koguda inimestelt andmeid, mida tekitatakse arvuti standardsete sidendseadmete ehk klaviatuuri ja hiire ning siis nende andmete abil ennustada inimeste asendit sülearvuti taga. Andmete saamiseks luuakse test, mis aitab informatsiooni koguda. Neid andmeid kasutatakse masinõppes, kus luuakse ennustusmudelid, millega ennustatakse sülearvutikasutaja asendit.
Inimese pilgu ja hiirekursori liikumise vaheliste seoste sõltuvus inimese vanusest 
Autor:Daniel Eerik Sillamets
klass:11
juhendaja:Avar Pentel
aasta:2021
Töö hüpoteesiks püstitati arvamus, et vanemate inimeste pilgu ja hiirekursori liikumise vaheline suhe on tihedam kui noorematel.
Inimeste teadlikkus ning ettevalmistus välismaale reisides 
Autor:Vanessa Võsu
klass:11
juhendaja:Anne Aia
aasta:2021
Töö autor otsib vastuseid järgmistele küsimustele: Kui tihti reistakse välismaale ja mis on kõige külastatuim sihtkoht vastajate seas? Kui kaua veedetakse aega sihtkohas ja millest sõltub reisi pikkus? Kui oluliseks peetakse väljendite ja kommete õppimist, tutvumist kultuuriga/kliimaga? Millised on reisil olles inimeste eelistuseed majutust valides, liigeldes, ..? Kas reisijatel on juhtunud arusaamatusi/ootamatusi?
Karantiiniaegne elu 
Autor:Nora Maria Sandvik
klass:11
juhendaja:Maire Aul
aasta:2021
Töö eesmärgiks on teada, saada, kuidas mõjutasid piirangud ja karantiinis olemine gümnaasiumi neiude ja noormeeste igapäevaelu ja tervist. Eesmärgi saavutamiseks otsib autor infot koroonaviiruse kohta ja selgitab välja riskid, mis võivad kaasneda isolatsiooniga; viib läbi küsitluse , kus uuritakse õpilaste tervist, aktiivsust ja igapäevaseid tegevusi.
Karastusjookides leiduv suhkur ja õpilaste teadlikkus sellest 
Autor:Jörgen Tasa
klass:8
juhendaja:Anne Aia, Ene Tamm
aasta:2021
Töö eesmärgiks oli uurida milline on 7.-9. klassi õpilaste karastusjookide tarbimisharjumus ja teadlikkus suhkrutest tarbitavates karastusjookides.
Kirde tervisekeskuse maja ajaloo uurimine 
Autor:Kaisa Müürsepp
klass:11
juhendaja:Avar Pentel
aasta:2021
Oma töös otsin vastuseid küsimustele, kes on varasemalt elanud praeguses Kirde Tervisekeskuse majas (Kirde 1, Jõhvi) ja kuidas hoonet vanasti kasutati. Samuti soovin välja selgitada, kas leitud kuulujutud antud maja kohta vastavad tõele.
Kooli sisekujunduse visandid järgnevatele klasside õpilastele 
Autor:Anita Sokolova
klass:12
juhendaja:Maria Kuleva
aasta:2021
Praktilise töö eesmärkideks oli mõelda välja lihtsad, kuid kasulikud disainid/ kujundused klasside juurde ning anda noorematele õpilastele ideid nende teostamisel.
Kuidas eristuvad inimeste Covid-19 kogemused? 
Autor:Karin Kudrja¨ova
klass:11
juhendaja:Avar Pentel
aasta:2021
Töö hüpotees on, et inimeste kogemused on seotud isiksuse tüübiga. Seadsin üheks eesmärgiks hinnata, kas inimestel oli rohkem positiivseid või negatiivseid kogemusi.
Kunstinäituse korraldamine1 
Autor:maria Saveljeva
klass:8
juhendaja:Maria Kuleva
aasta:2021
Üks selle praktilise töö eripärasid on see, et autor otsustas teha selle oma joonistatud arvutigraafika tehnikas valminud töödest.
Käthryn Parve 
Autor:Käthryn Parve
klass:11
juhendaja:Avar Pentel
aasta:2021
Uurimistöö eesmärgiks on uurida, kas eripärade järgi inimeste klaviatuuri kasutusdünaamikas on võimalik eristada, mis on nende emakeel. Juhul, kui eristamine on võimalik, on lisaeesmärgiks anda ülevaade ka olulisematest eristavatest atribuutidest. Andmete saamiseks luuakse test, mis kogub informatsiooni klahvivajutuste kohta ning seejärel analüüsitalse kogutud informatsiooni masinõppe algoritmide abil.
Merendusõpe valikainena Toila Gümnaasiumis 
Autor:Ija Aia
klass:8
juhendaja:Avar Pentel
aasta:2021
Töö eesmärgiks on teada saada, kui paljud põhikooli õpilased valiksid gümnaasiumiõppes üheks valikaineks merenduse. Kool asub ju ikkagi mere ääres.
Minu kunstinäitus  
Autor:Merith Kivimaa
klass:8
juhendaja:Maria Kuleva
aasta:2021
Töö eesmärgiks oli anda ülevaade oma kunstitöödest alates 3. eluaastast kuni siiani.
Minu muusikateos - Variatsioonid J. Sibeliuse etüüdile op 76 nr 2 
Autor:Keith Loide
klass:11
juhendaja:Stella Müsler
aasta:2021
Töö eesmärgiks oli komponeerida variatsioonid J. Sibelisuse op 76 nr 2.
Pilatese treeningsüsteemi toime koolinoorte kehalisele arengule 
Autor:Vitali Vassiljev, Rene Loide, Maarius Hõbemeri
klass:8
juhendaja:Janek Vallimäe, Katja Loide
aasta:2021
See teema sai valitud, kuna soovisime oma kehalist aktiivsust parandada. Sellest tulenevalt seadis igaüks meist endale eesmärgi. Lisaks sellele oli eesmärgiks näidata, kuidas 3-4 kuu pilatese treeninguga saab muuta rühti, arendada kehalist võimekust ning terviklikult muuta oma füüsilist vormi.
Puuvillanöörist kunstiteoseni 
Autor:Grete Tint
klass:11
juhendaja:Anneli Tint, Merike Lepsalu
aasta:2021
Töö eesmärk on kombata enda loomingulisust ja vaadata, kas saan hakkama käsitööga, mis valmistaks rõõmu nii iseendale kui teistele.
Pärilike tunnuste avaldumise seaduspärasus minu suguvõsas 
Autor:Kaisa Markus
klass:11
juhendaja:Anne Aia
aasta:2021
Töö eesmärgiks oli välja selgitada alates töö autori vanavanavanematest edasi kandunud pärilikke tunnuseid ning nende tunnuste edasikandumise seaduspärasust, seetõttu ei ole töös uuritud veresugulaste abikaasasid ja/või elukaaslasi. Uurimuse hüpoteesiks püstitati, et pärilikud tunnused on suguvõsas edasi kandunud seaduspäraselt. Hüpoteesi tõestamiseks viidi läbi küsitlus töö autori veresugulaste seas. Töös uuriti viie põlvkonna inimesi.
Ristsõnade raamat 
Autor:Kristin Kender
klass:8
juhendaja:Gerli Paumets
aasta:2021
Töö eesmärk oli teha põnev ja teadmisi andev raamat, mis kutsuks nii õpilasi kui ka õpetajaid ristsõnu lahendama ning uusi teadmisi omandama. Valminud raamatus on erineva teemaga ristsõnu. Vastuseid saab kontrollida raamatu lõpust. Autor kujundas raamatule kaaned.
Spikerdamine Toila Gümnaasiumi 2. ja 3. kooliastmes 
Autor:Marc Mattias Vau, Laura Lisette Lehtla
klass:8
juhendaja:Gerli Paumets
aasta:2021
Töö hüpoteesid oli - spikerdanud on üle poolete küsitletuist; spikerdama hakatakse 2. kooliastmest; poisid ja tüdrukud spikerdavad võrdselt; spikerdatakse parema hinde pärast; spikerdamisel kasutatakse üha rohkem nutiseadmeid; spikerdavad rohkem rahuldava ja hea õppeedukusega õpilased; spikerdatakse igasuguste tööde ajal; mida noorem on õpilane, seda tihemini jääb vahele; spikerdades tuntakse end hästi.
Superkangelaste filmide mõju noortele 
Autor:Eliise Sallaste
klass:11
juhendaja:Avar Pentel
aasta:2021
Töö eesmärgiks on teada saada, kuidas mõjutavad superkangelaste filmid noori.
Toila Gümnaasiumi 9.-12. kl õpilaste teadlikkuse tõstmine erinevate tegevuste kaudu õiglase kaubanduse nädalal 
Autor:Valeria Getman, Eliise Koivistoinen
klass:11
juhendaja:Anne Aia, Kristina Mänd
aasta:2021
Töö eesmärgiks on anda oma panus olulise teema tutvustamisel ja propageerimisel, kavandades ise oma koolis õiglase kaubanduse teemanädala; saada kogemus erinevate tundide läbiviimisel, planeerides sisukad ning huvitavad tunnitegevused, arendades enda ettevõtlikkust, kodanikualgatust ja loovust; toetada MTÜ Mondo üleskutset Eesti elanikele ja koolidele viia läbi õiglase kaubanduse kuul temaatilisi üritusi.
Toila Gümnaasiumi poiste füüsiliste võimete analüüs läbi aegade 
Autor:Reigo Jool, Martin Kruup
klass:11
juhendaja:Maarika Raja
aasta:2021
Töö eesmärk oli teada saada, kuidas muutuvad poiste sportlikud tulemused klassiti. Töö autorite hüpotees on, et sportlikud tulemused lähevad paremaks.
Tunnitöö häirimine 
Autor:Mirjam Hermann
klass:8
juhendaja:Merike Lepsalu
aasta:2021
Töö eesmärgiks oli uurida, kui palju Toila G õpilastest häirivad tunde, kuidas nad seda teevad ja kuidas õpetaja tunnirahu häirimisega toime tuleb.
Tänavaspordialad ja nende harrastamise populaarsus Toila valla noorte seas 
Autor:Ronald Jõeäär
klass:8
juhendaja:Maarika Raja
aasta:2021
Töö autor soovis uurida kui populaarne on tänavaspordi harrastamine Toila vallas ja kas noores on rahul nende võimalustega. Veel huvitas autorit, kui palju aega veedavad noores ja tema eakaaslased õues liikudes.
Vastupidavustreeningu ja pulsi vaheline seos 
Autor:Ragnar Krauvärk
klass:11
juhendaja:Janek Vallimäe
aasta:2021
Uurimistöö raames tegeldakse vastupidavuse ja pulsi vaheliste seoste uurimisega. Amtud teema valiku põhjuseks oli huvi ja tegelemine spordialaga, kus suuremat rolli mängib vastupidavus, samuti uurida, kuidas mõjutavad erinevad treeningud testitava südame löögisagedust ja töövõimet.
Ühepäevase koolituse mõju täiskasvanud õppija motivatsioonile 
Autor:Mia Kaurla, Marii Saar
klass:8
juhendaja:Kristi Goldberg, Signe Kiisk
aasta:2021
Töö eesmärgiks oli uurida täiendkoolituse mõju täiskasvanud õppija motivatsioonile. Püstitati hüpotees: täiskasvanud õppija õpimotivatsiooni on võimalik ühepäevase täiendkoolituse tulemusena tõsta.
Ajatelg ajaloo klassi seinale 
Autor:Aleks ¦estilovski, Artjom Igotti
klass:8
juhendaja:Marge Rõõmus
aasta:2020
Loovtöö eesmärgiks oli joonistada ajaloo klassi seinale värvidega ajatelg, millele saaks kanda erinevate vahenditega (kriit, magnet)ajaloosündmusi.
Baasvajaduste täitmise mõju enesetundele Toila Gümnaasiumi 10.-12. klassi õpilaste näitel 
Autor:Julia Kuslap
klass:11
juhendaja:Anne Aia
aasta:2020
Töö eesmärgiks oli teada saada, kas baasvajaduste täitmisel muutub inimese enesetunne ja tuju paremaks ning uurida, kuidas muutub mu elu kuu aja jooksul. Töös püstitasin järgmised uurimisküsimused: Kuidas on seotud magamine ja õpilase päevane enesetunne; kas ja kui palju erinevad õpilaste une-, liikumis- ning toitumisharjumused minu harjumustest; millised on õpilaste une-, liikumis- ning toitumisharjumused, kas minu peavalude tihedus on seotud vähese unega, kuidas paranes minu enesetunne baasvajaduste täitmisel.
Erinevate jookide ja muude vedelike pH tasemete võrdlus 
Autor:Jannes Niine
klass:11
juhendaja:Avar Pentel
aasta:2020
Töö eesmärgiks oli uurida, kuidas inimese taju eristab erineval pH tasemel olevaid vedelikke.
Inimese pilgu ja hiirekursori liikumise vahelised seosed 
Autor:Ralf Müür, Erlend Vaino
klass:12
juhendaja:Avar Pentel
aasta:2020
Töö eesmärgiks oli teada saada, kui palju ja millistes olukordades ühtivad või mitte inimese pilk ja hiirekorsori liikuvus. Kui see kokkulangevus on suur, siis on võimalik ilma kallite lisaseadmeteta, vaid hiire andmete põhjal saada infot selle kohta, mida arvutikasutaja ekraanil vaatab.
Jaapani koomiks ehk manga 
Autor:Laura Mets, Albert Smirnov
klass:11
juhendaja:Avar Pentel
aasta:2020
Töö eesmärgiks oli Jaapani animatsiooniga tutvumine, sü¸ee koostamine, sü¸eeskeemi koostamine ja manga valmistamine programmi Jump Paint abil.
Jäätmekäitlus. 7.-9. kl õpilaste teadlikkus jäätmekäitlusest 
Autor:Erik Küttis, Renek Mattias Tomingas
klass:8
juhendaja:Merike Lepsalu
aasta:2020
Töö eesmärgiks oli teada saada, milline on meie eakaaslaste teadlikkus jäätmekäitlusest ja käitumine prügi sorteerimisel.
Koolimaja kaunistamine 
Autor:Diana Prokofjeva, Nelli Judina
klass:8
juhendaja:Maria Kuleva
aasta:2020
Töö oli praktiline. Eesmärgiks oli välja valida koolimajas üks koht ja muuta see joonistustega kaunimaks. Meie valisime pikapäevarühma mängunurga ja tegime sinna seinamaalingu.
Kui hästi saavad õpilased looduses hakkama? 
Autor:Laura-Lisette Kirmel
klass:8
juhendaja:Anne Aia
aasta:2020
Töö eesmärk oli teada saada, kui hästi õpilased looduses hakkama saavad ja kuidas nad looduses end tunnevad. Töö koosneb kirjanduse ülevaatest, metoodikast, tulemustest ja arutelust, kokkuvõttest ja kasutatud kirjandusest. Töös on välja toodud õpilaste käitumine looduses erinevatest olukordadest lähtudes.
Kuidas parandada oma kehalisi võimeid 
Autor:Elisabeth Eilart
klass:11
juhendaja:Maarika Raja
aasta:2020
Töö eesmärkideks oli läbida kolm erinevat treeningtsüklit; treenida nädalas vähemalt kolm korda; treenides arendada jõudu ja vastupidavust; peale igat treeningtsüklit viia läbi test ja hiljem testitulemusi võrrelda ning säilitada motivatsiooni kogu treeningperioodi vältel.
Kuidas õpilased suhtuvad õppimisse 
Autor:Ergo Luik
klass:8
juhendaja:Anne Aia
aasta:2020
Töö eesmärgiks oli teada saada, kas õpilased spikerdavad kontrolltööde ajal; õpivad järgmiseks päevaks ja kas nad kuulavad õpetajat tunnis.
Kõrvaliste tegurite mõju keskendunud tegevusele 
Autor:Revo Luus
klass:8
juhendaja:Maire Aul
aasta:2020
Töö eesmärgiks oli teada saada, kas on vahet kui oled keskendunud ühele asjale või kui pead sama-aegselt tegelema mitme asjaga.
Matemaatilise õppemängu koostamine 
Autor:Sandra Kuusemäe
klass:9
juhendaja:Kaja Vahter
aasta:2020
Töö eesmärgiks koostada õppemäng, mille kaudu saaksid nooremad õpilased mänguliselt matemaatikat õppida. Töö oli praktiline.
Meie klassi lugu 
Autor:Helis Juursalu, Liis Mariin Rooden
klass:8
juhendaja:Maire Aul
aasta:2020
Töö eesmärgiks oli koostada raamat mälestuste, juttude ja piltidega. Enamus õppeaastatest oleme kogunenud mälestusi, pilte, klassikaaslaste töid. Kirjutasime ka ise kokkuvõtteid klassi üritustest.
Minu vanaema lugu 
Autor:Olari Taela
klass:11
juhendaja:Katrin Kivimeister
aasta:2020
Töö eesmärgid olid: jäädvustada vanaema mälestused; säilitada mälestused lindistuse ja kirjatööna järeltulevatele põlvedele; teha esitlus suguvõsa kokkutuleku.
Minu vanaema spordilugu 
Autor:Paula Sternhof
klass:8
juhendaja:Katrin Kivimeister
aasta:2020
Praktiline. Töö eesmärgiks oli jäädvustada vanaema sporditeekond raamatuna laste, lastelaste ja lastelastelaste jaoks, jätta raamatu peategelase sõnastus võimalikult täpseks; koostada raamat, mida oleks huvitav lugeda aastakümnete pärast ka järgmistel põlvkondadel.
Mööbliese 
Autor:Henri Markus Luts
klass:8
juhendaja:Mait Põdra
aasta:2020
Töö eesmärgiks oli omandada oskusi mööblieseme modelleerimises ja oma jooniste põhjal valmis ehitada kontorikapp.
Poliitiliste kajakambrite analüüs 
Autor:Mathias Sinimäe
klass:11
juhendaja:Avar Pentel
aasta:2020
Töö eesmärgiks oli analüüsida, millised on Eesti poliitiliste sotsiaalmeedia kogukondade erinevused, millised poliitiised jõud on kõige populaarsemad sotsiaalmeedias.
Puidust mängud 
Autor:Leivo Luha, Ravel Leisalu
klass:8
juhendaja:Lembit Luha, Maire Aul
aasta:2020
Töö eesmärk oli ehitada kaks puidust mängu.
Raamat "Luuletusest jutuni" 
Autor:Astrid Kohtring, Krete Oja
klass:8
juhendaja:Gerli Paumets
aasta:2020
Töö eesmärgiks oli saada ilus ja huvitav raamat, mis kutsuks lugema erinevas vanuses õpilasi ja õpetajaid. Raamat peaks innistama ka teisi meie kooli õpilasi oma loomingut jagama. Raamatusse on koondatud autorite 5.-8. kl tööd. Raamatus on kokku 29 tööd. Raamat on illustreeritud ja kaaned on autorite enda tehtud.
Riigieksamite tulemuste ennustusvõimalused ja seosed erinevate õppeainetega 
Autor:Lisanne-Liis Kaiva
klass:11
juhendaja:Avar Pentel
aasta:2020
Töö eesmärgiks on luua kasutatavad ennustusmudelid, mis õpilase riigieksamite tulemusi ette ennustavad ja testida nende mudelite täpsust. Sellised mudelid aitaksid õpilastel prognoositud tulemusi parandada ja võimaldaksid ka õpetajatel tuvastada õpilasi, kes vajaksid abi.
Scrapbooking 
Autor:Merili Kriisa, Jaanika Sallaste
klass:8
juhendaja:Marge Rõõmus, Maria Kuleva
aasta:2020
Töö eesmärgiks oli omandada läbi praktilise tegevuse uusi oskusi ja koos sellega valmistada pabertehnikas märkmik.
Släng 
Autor:Robert Muratov
klass:8
juhendaja:Kaja Oja
aasta:2020
Töö eesmärgiks oli teada saada, kui palju Toila Gümnaasiumi õpilastest teavad ja kasutavad slängi.
Suguvõsa uurimine 
Autor:Georg Markov
klass:8
juhendaja:Kristi Markov, Gerli Paumets
aasta:2020
Töö eesmärgiks oli uurida oma suguvõsa, see kokkuvõtlikult illustreerida ja äratada huvi teistelgi oma suguvõsa uurida.
Taustamuusika - õppimisprotsessi toetaja või segaja 
Autor:Johanna Tartlan, Mariann Pärnits
klass:8
juhendaja:Stella Müsler
aasta:2020
Töö eesmärgiks oli uurida, mida on teada muusika kui helilainete mõjust õppeprotsessile; kas on olemas taustamuusika, mis õppeprotsessi toetab; kas igasugune noorte lemmikmuusika on kõikide õppeainete õppimiseks sobiv ning kas ja kuidas kasutavad töö autorite eakaaslased taustamuusikat oma õpiprotsessis.
Toila Gümnaasiumi õpilaste koolituleku viisid 
Autor:Mattias Ilmjärv
klass:8
juhendaja:Signe Ilmjärv
aasta:2020
Töö eesmärgiks oli välja selgitada, millise transpordiga TG õpilased kooli tulevad ning mis põhjusel nad valivad just selle transpordivahendi.
Veekogude reostus 
Autor:Margareth-Janelle Ojasalu, Kirke Kalda
klass:8
juhendaja:Pille Jõesaar
aasta:2020
Töö eesmärgiks oli teada saada, kui palju on Toila G 7.-12. kl õpilased kursis veekogude reostusega ning kas nad on midagi ka ette võtnud selle probleemiga tegelemiseks.
Veganlus ja võistlussport 
Autor:Helin Müüdla
klass:12
juhendaja:Janek Vallimäe, Ell Sellis
aasta:2020
Töö eesmärgiks oli täiendada oma teadmisi ning osata edaspidises elus vajadusel enda seisukohti paremini selgitada ning tuua näiteid tuntud sportlastest, saada ülevaade Eesti sportlaste hoiakutest veganluse suhtes ning teadlikkusest, samuti leida kinnitust, et planeeritud ning läbimõeldud taimetoitluse korral on võimalik olla samaaegselt vegan ning tegeleda tipptasemel võistlusspordiga.
Viru Vangla sotsiaalmeedia lehekülje Facebook andmeanalüüs 
Autor:Andres Peet
klass:12
juhendaja:Kristjan Pikhof, Tiina Peedor
aasta:2020
Töö eesmärk on koguda andmeid vaatajate jaotuse osas ning andmete põhjal teha järeldusi, millised videod on Viru Vangla FB-s atraktiivsed peamisele vaatajaskonnale. Töös püstitati kaks hüpoteesi - Video postituste peamine vaatajaskond on teismelised vanuses 17 kuni 25 ja valdav vaatajaskond on meessoost isikud.
Õpilaste käsitöö ja tööõpetuse tundidesse jaotamise õiguslik regulatsioon ja rakendamine Ida-Virumaa põhikoolides 
Autor:Priit Teelahk
klass:11
juhendaja:Nele Teelahk
aasta:2020
Töö uurimisküsimuseks on õpilaste käsitöö ja tööõpetuse õpperühmadesse jaotuse õigusliku regulatsiooni ning selle rakendamise vastavus põhikooli riiklikule õppekavale ning soolise võrdõiguslikkuse põhimõttele. Töö eesmärgiks on seega tutvustada, kuidas on põhikooli riiklkus õppekavas reguleeritud õpilaste tööõpetuse ja käsitöö tundidesse jaotamine ning kas see toetab soolise võrdõiguslikkuse edendamist.
Õuemööbli ehitamine 
Autor:Kaur Kalda, Reimo Lõhmus
klass:8
juhendaja:Mait Põdra
aasta:2020
Töö eesmärgiks oli tekitada kooli hoovi rohkem istumisvõimalusi ja otsustati taaskasutatud materjalidest (euroalused) valmistada õuemööbel.
Koolikiusamine Toila Gümnaasiumi 4.-8. klassides 
Autor:Laura-Johanna Junolainen
klass:11
juhendaja:´anna Junolainen
aasta:2019
Töö eesmärgiks oli uurida koolikiusamist Toila Gümnaasiumis põhikooli klassides. Uuriti õpilasi 4.-8.klassini ja klassiõpetajaid.
Kuidas mõjutab veganlus inimese tervist, enesetunnet ja igapäevaelu. 
Autor:Laura Viiol, Mirell Semenkova
klass:11
juhendaja:Avar Pentel
aasta:2019
Töö eesmärgiks oli uurida, kuidas muutub inimese tervis, heaolu ning igapäevaelu. Selle uurimiseks viidi läbi eksperiment, mille algne eesmärk oli veganlusega tegeleda 3 kuud, kuid tervise halvenemise tottu pidid katsealused minema üle lakto-ovo-veganusele. Tulemusteks saime, et mõningate vitamiinide tase veres võib langeda kui ka tõusta võttes juurde toidulisandeid; inimese heaolu muutub olenevalt dieedist; toitumine peres ja sotsiaalelu võivad muutuda keerukamaks.
Suhted õdede vendade vahel 
Autor:Darja Mat¨neva
klass:11
juhendaja:Irina Mat¨neva
aasta:2019
Töö autor soovis teada saada kaasõpilaste õdede vendade olemasolu ja kuidas nad omavahel läbi saavad.
Takistusjooksu tehnika ja oma tulemuste parandamine läbi uue metoodika 
Autor:Saina Mamedova, Anna ¦a¨kina
klass:11
juhendaja:Maarika Raja
aasta:2019
Töö eesmärgiks oli muuta oma esmast tulemust, parandada takistusjooksu tehnikat uue metoodika abil ja uurida, kas jooksuharjutused on nii efektiivsed või mitte. Töö autorid kasutasid Roman Fosti blogist leitud jooksuharjutusi. Töö jagunes kolmeks osaks: treeningkava koostamine koos treeneriga, treeningutest osavõtt ja kontrolltestide sooritamine.
Ujumistulemuste analüüsimine viie kuu lõikes 
Autor:Ruslan Andreev
klass:11
juhendaja:Andrus Lehismets
aasta:2019
Töö eesmärgiks oli uurida, kuidas töö autor saab parandada enda ujumistulemusi kombineerides jõusaalitreeninguid ja ujumistreeninguid. Analüüsides enda treeningutabeleid, tuli autor otsusele, et kõige paremad ujumisülesanded tulemuste parandamiseks olid pikad ülesanded väikestes ajavahemikes.
Väikeuluki naha nülgimine ja esmane töötlemine 
Autor:Oliver Tamme
klass:11
juhendaja:Anne Aia
aasta:2019
Töö eesmärgiks oli uluki naha nülgimine ja trofee valmistamine.Praktiline töö oli liigendatud järgmiselt: kirjanduse ülevaates tutvustatakse ulukite seisukorda; valimi peatükis tutvustab autor nülgimisele kuuluvat ulukit; metoodika peatükis tutvustab sammhaaval töö protsessi; kokkuvõtte peatükis andis töö autor ülevaate tulemustest.
Õpilaste suhtumine uurimistöödesse ja teema valiku põhjendatus 
Autor:Georg Rudolf Sarap
klass:11
juhendaja:Merike Lepsalu
aasta:2019
Töö autor püstitas järgmised uurimiküsimused: Kuidas suhtuvad õpilased uurimis- ja praktilistesse töödesse ja miks? Mille põhjal valivad õpilased oma uurimis- või praktilise töö teema? Kui hästi oskab õpilane töö käigus tekkivaid probleeme ette näha? Mille järgi valivad õpilased juhendaja?
Arvutiga muusika komponeerimine, teoste audio voogedastusplatvormi üleslaadimine ning populaarsuse analüüs 
Autor:Rait Mattias Salvan
klass:11
juhendaja:Marge Rõõmus
aasta:2018
Töö eesmärkideks olid: *koostada albumijagu lugusid; *laadida need üles voogedastusplatvormile; *teha populaarsuse analüüs: kas debüütväljaandega on võimalik pääseda mõnda edetabelisse, esitlusloendisse või äratada mõnel muul moel tähelepanu; *saada mõningane ettekujutus muusiku elu telgitagustest; *panna proovile oskused muusikavaldkonnas.
Depressioon ja kiusamine 
Autor:Anu-Liis Porman
klass:8
juhendaja:Kristeli Peri
aasta:2018
Töö eesmärk oli leida üks kõige suurem valupunkt ja seda vähendada. Samuti kinnitada või ümber lükata varasemaid vanemate ja õpetajate poolt püstitatud eelarvamusi (nt noor tekitab endale füüsilist valu tähelepanu saamiseks; tarbib meelemürki kuna suhtleb mitte kõige parema seltskonnaga;).
Droonivideo Toila Gümnaasiumist läbi aasta 
Autor:Daniel Karjuhin
klass:8
juhendaja:Mare Karjuhin
aasta:2018
Praktilise tööna filmisin drooniga erinevaid koolis toimuvaid väliüritusi ja kooli territooriumi ennast. Klippidest panin kokku kooli tutvustava video.
Eest kunstnike teoste fotolavastused 
Autor:Kaisa Markus
klass:8
juhendaja:Maria Kuleva
aasta:2018
Töö eesmärgiks oli fotolavastada ajaloolised Eesti kunstnike maalid, uurida kunstnike elulugusid ning korraldada tehtud töödest näitus, et populariseerida Eesti kunstnike loomingut.
Kodulugu Vokast Toilani ja kaugemale 
Autor:Elo-Mari Truupõld
klass:11
juhendaja:Merike Lepsalu
aasta:2018
Otsustasin koostada kodulooteemalise vihiku, mis sisaldab ülesannetega töölehti õpilase jaoks ning täiendavat lisainformatsiooni õpetajale. Töö eesmärk on tutvustada 3.-5. kl õpilastele kodukoha ajalugu ja ümbrust ning tekitada neis huvi koha vastu, kus nad elavad.
Koolielu korraldus erinevates koolides vahetusõpilase pilgu läbi 
Autor:Aleksander Otto, Kristina Nemiro
klass:11
juhendaja:Meeli Rjabova
aasta:2018
Eesmärk: Uurida enda kodukooli ja vahetuskoolide õpilaste arvamust enda kooli kohta, võrrelda seda teiste koolide tulemustega ja enda kogemusega. Hüpotees - õpilased on rahul kooliga, kus nad õpivad.
Luulekogu 
Autor:Linda Peetsalu
klass:11
juhendaja:Katrin Kivimeister
aasta:2018
Töö eesmärgiks oli valmistada raamat, milles on autori kirjutatud luuletused. Töö eesmärk sai täidetud.
Magnettahvel ja malenupud 
Autor:Christen Vainika
klass:8
juhendaja:auno Laurimaa
aasta:2018
Tegin praktilise tööna maleringile seinamalelauale malendid ja kogumiskasti malenditele.
Millest sõltuvad inimes hinnangud sama värvi värvilisele ja mustvalgele versioonile 
Autor:Richard Maala
klass:11
juhendaja:Avar Pentel
aasta:2018
Uurimistöö eesmärkideks oli: *saada teada, kuidas teised inimesed suhtuvad mustvalgetesse ja färvilistesse piltidesse ja kas teised näevad ka midagi erilist mustvalgetes piltides; *millest sõltub mustvalge või värvilise pildi eelistus.
Olümpiamängud läbi aegade 
Autor:Carmelyta Soone, Daniel Eerik Sillamets, Ekke Ruutopõld, Helena Puunurm, Keith Loide, Ragnar Krauvärk, Rander Tarum, Sandra Pospelova, Stivert Pulk, Valeria Getman, Grete Tint, Eliise Sallaste, Kevin Alegander
klass:8
juhendaja:Andrus Lehismets
aasta:2018
Töö eesmärgiks oli korraldada koolikaaslastele spordipäev, kus aladeks olümpia-alad.
Toila Gümnaasiumi puhkenurk 
Autor:Marten Kiik, Mirko Lepparu, Kailis Palmi, Vlada Judina, Laura Tedrekull
klass:11
juhendaja:Marge Rõõmus, Mait Põdra
aasta:2018
Puhkenurga ehitamisel oli läbivaks teemaks taaskasutus. Töö eesmärgiks oli valmis saada 3. korrusele euroalustest puhkenurk, millel rõõmsavärvilised padjad.
Toila pargi giid 
Autor:Karin Kudrja¨ova
klass:8
juhendaja:Viktor Kudrja¨ov
aasta:2018
Töö eesmärgiks oli tutvustada kuulajatele Toila-Oru pargi ajalugu.
Õpetajate rahulolu küsitlus 
Autor:Alex Arusoo, Kristjan Gukk
klass:11
juhendaja:Anne Aia
aasta:2018
Uurimistöö eesmärk oli välja uurida Eesti õpetajate rahulolu nende tööga lähtudes erinevatest aspektidest. Töö uurimisküsimused olid: 1. Millistes valdkondades on õpetajate rahulolu suurim ja millistes väikseim? 2. Millised tegurid mõjutavad rahulolu: rahvus, vanus, sugu, koormus, perekonnaseis, õpetatav aine, kooliaste, palk? 3. Kuidas õpetajatöö mõjutab isiklikku elu?
1.-5. klassi jalgpalli turniir 
Autor:Jannes Niine, Keyth-Eddward Abais, Mehis Kimsto
klass:8
juhendaja:Andrus Lehismets
aasta:2017
Praktilise tööna korraldasime noorematele õpilastele jalgpalliturniiri. Turniir toimus 2016. aasta oktoobris.
3.-6. kl spordipäevad 
Autor:Iiris Palmi, Silvia Seli, Maria-Helene Sternhof, Karina Tolli
klass:8
juhendaja:Maarika Raja
aasta:2017
Soovisime korraldada üritust, mis oleks huvitav ja samas ka kasulik. Valisime tervisele mõeldes - lõbusa spordipäeva.
Bändi tegemine 
Autor:Priit Teelahk, Arvo Pärt, Alex Kudrin, Erki Luik, Lauri Tokman
klass:8
juhendaja:Nele Teelahk
aasta:2017
Töö eesmärgiks oli panna kokku bänd, kirjutada ise lugu (sõnad ja viis) ja esitada lugu loovtööna. Töö käigus tuli seada ka lisaeesmärk - õpetada pillimängu neile, kes pole muusikakoolis käinud.
Eesti ja Austraalia rahvamuusika pillid 
Autor:Laura Põllumäe
klass:8
juhendaja:Stella Müsler
aasta:2017
Töö eesmärgiks oli tutvuda kahe maa rahvapillidega ja valmistada ise kaks rahvapilli. Töö tulemusena valmis karjapasun ja bumerang. Mõlemat pilli kasutatakse omal maal peale musitseerimise ka töövahendina.
Esmamulje inimesest: Mida märgatakse inimese juures esimesena? 
Autor:Meriliis Merirand
klass:11
juhendaja:Avar Pentel
aasta:2017
Töö teema kasvas välja soovist teada saada, mida märgatakse võõra inimese juures esimesena. Tahtsin teada saada, kui palju mehed ja naised erinevad üksteisest esmamulje märkamisel. Uurisin, mida inimesed arvavad esimesena märkavat teise juures ja seejärel teada saada, kas arvamus vastab nende tegelike tähelepanekutega.
Foobiad 
Autor:Elisabeth Eilart
klass:8
juhendaja:Helgi Jegorova
aasta:2017
Töö eesmärgid olid: * saada infot võimalike foobiate kohta *uurida, kui palju hirme võib ühel inimesel olla * teada saada, kas hirm segab inimese igapäevast elu * välja selgitada, mis põhjustab inimestel hirme * uurida, kuidas vabaneda foobiatest * teada saada, mis on levinumad hirmud
Hüppevõime arendamine 
Autor:Alo Pungas, Aadi Tepper, Robert Johannes Sarap
klass:11
juhendaja:Andrus Lehismets
aasta:2017
Seadsime eesmärgiks viia läbi eraldi treeningperiood endi hüppevõime arendamiseks ning sellest tulenevalt treeningu ja uurimistöö sünteesida praktiliseks uurimistööks. Treeninkava sai valitud raamatust "The Vertical Jump Bible" ja kava treeningperioodiks oli 3 kuud. Paralleelselt kasutasime uurimusi, mis olid suunatud hüppevõime treeningtüüpide mõju ja efektiivsuse välja selgitamiseks.
Ida-Viru verekeskuse doonorite vereloovutamise põhjused ja sagedus 2016. aastal 
Autor:Kelli Lindeburg
klass:11
juhendaja:Anne Aia
aasta:2017
Oma töös püstitasin järgmised uurimisküsimused: 1. Kui sageli inimesed annetavad verd? 2. Miks käivad inimesed verd annetamas? 3. Kuidas on seotud vere loovutamise sagedus soo, vanuse ja haridustasemega?
Inimese sõltuvus nutiseadmetest 
Autor:Rudolf Aleksander Rooden, Martin Budanov
klass:11
juhendaja:Avar Pentel
aasta:2017
Oma eksperimendis otsustasime jälgida inimesi, mis juhtub, kui neilt võtta ära telefonid, arvutid jm nutiseadmed, millega me oleme nii harjunud. me jälgisime katsealuste psühholoogilist poolt ja seda, kuidas kujunes nende meeleolu katseperioodil.
Koolistressi tunnused ja põhjused Toila Gümnaasiumis 
Autor:Mathias Sinimäe
klass:8
juhendaja:Andreas Rääsk
aasta:2017
Töö eesmärgiks oli teada saada, mis on koolistress, millised on selle tunnused, mis koolistress põhjustab. Hetkeolukorra kohta Toila Gümnaasiumis küsitlesin 8. ja 9. kl õpilasi ning õpetajaid.
Käelisus ja isikuomadused 
Autor:Kelly Peetsalu, Beatrice Peetsalu
klass:11
juhendaja:Avar Pentel
aasta:2017
Töö eesmärgiks oli käelisuse ja isikuomaduste uurimine. Töö koosneb kahest osast: 1. Toila G ja Kiviõli I KK vasakukäeliste algklassiõpilaste õpioskused. 2. Isikuomaduste ja käelisuse vahelised seosed läbi veebipõhise testi.
Masintikandiga kaunistatud voodipesu 
Autor:Kelly Vuks
klass:8
juhendaja:Marge Rõõmus
aasta:2017
Praktilise töö tulemusena valmis masintikandiga kaunistatud voodipesukomplekt (tekikott ja padjapüürid).
Matemaatikapäevad 
Autor:Keili Karu, Anita ¦estilovskaja
klass:8
juhendaja:Inna Toovis
aasta:2017
Töö eesmärgiks oli teha koolimatemaatika huvitavamaks ja lõbusamaks. Selleks valisime matemaatilise kuldvillaku ja peastarvutamise võistluse, mille korraldasime 4.-6. kl õpilastele.
Meediakeskuse loomine Rasperry Pi Platvormil 
Autor:Teet Andreas Salvan
klass:8
juhendaja:Avar Pentel
aasta:2017
Tegin Rasperry Pi miniarvuti baasil toimiva meediakeskuse, millega on võimalik juhtida koduseadmeid, nt resiiver, teler, plaadimängija, valgustid jne.
Mälestuste raamat 
Autor:Anita Sokolova
klass:8
juhendaja:Anneli Koppel
aasta:2017
Töö eesmärgiks oli valmistada "Mälestuste raamat". Sinna kirjutasin lugusid vanade fotode järgi, mida leidsin suguvõsa fotoalbumitest.
Oma kätega valmistatud keraamiline ese 
Autor:Lisanne-Liis Kaiva
klass:8
juhendaja:Inga Kaiva
aasta:2017
Praktiline töö sai teoks Toila Spa Hotelli savitoas. Valmis puuviljavaagen.
Ratsaspordiklubi "Rider" hobuste tüübid ja nende sobilikkus erinevatesse ratsutamisvaldkondadesse 
Autor:Ellise Tamme
klass:11
juhendaja:Anne Aia
aasta:2017
Töö eesmärgiks oli uurida hobuste kriteeriume ja võrrelda neid andmeid autori ja eksperthinnanguga. Töös on püstitatud järgmised uurimisküsimused: 1. Millised on kriteeriumid hobuste sobivuseks erinevatele ratsaspordialadele? 2. Kuidas hinnata spordialade sobivuse kriteeriumite järgi Vitsiku talli hobuseid? Milline on RSK Rideri hobuste sobivus Eesti populaarsematele ratsaspordialadesse kriteeriumite järgi?
Toila Gümnaasiumi 1.-4. kl õpilaste koolikottide raskuse mõju organismile 
Autor:Anton Detot¨enko, Aleksandr Vinogradov
klass:11
juhendaja:Inna Toovis
aasta:2017
Töö eesmärgiks oli välja selgitada, millistel päevadel on õpilaste koolikotid kõige raskemad õppepäeva koormuse tõttu; kaaluda ja uurida, mis tüüpi koolikotte õpilased kannavad. Samuti viia läbi küsitlus, mille abil saab koguda õpilaste tervislikust seisundist, mis võib olla põhjustatud liiga raskest või vale tüüpi koolikoti kandmisest.
Toila Gümnaasiumi 2.-7. klasside poiste ja tüdrukute Youtube´i kasutamine 
Autor:Maris Murd
klass:8
juhendaja:Liina Murd
aasta:2017
Töö eesmärgiks oli teada saada, kui tihti ja kui kaua 2.-7. kl õpilased kasutavad Youtybe'i, kas rohkem kasutavad poisid või tüdrukud ning kuivõrd ollakse kursis youtuberite tegevusega.
Toila Gümnaasiumi uued meened 
Autor:Kätlin Kuusemäe, Kristina Gukk
klass:11
juhendaja:Maria Kuleva, Katrin Kivimeister
aasta:2017
Töö eesmärgiks oli TG uute meenete loomine, nende esitlemine ja kasutamine kooli juubelipeol.
Vana mänguasja restaureerimine 
Autor:Olari Taela
klass:8
juhendaja:Raido Taela
aasta:2017
Praktilise töö tulemusena restaureerisin 1976. aastal AZLK tehases valmistatud ekskavaatori, mis kuulus kunagi töö autori isale.
Väsimuse uuring õpetajatele ja õpilastele Toila Gümnaasiumis 
Autor:Kirsika Liiva, Evely East
klass:11
juhendaja:Mare Karjuhin
aasta:2017
Töö eesmärk on välja selgitada, kui väsinud on meie õpilasted ning õpetajad koolipäeva vältel ning peale kooli. Hüpoteesiks on püstitatud väide: TG õpilaste ja õpetajate päevane koormus on liiga suur ning väsitav. Hüpoteesiga seoses on püstitatud järgmised uurimisküsimused: Kuidas mõjutab õpilaste töökoormus õpetajate väsimust? Kas uurimisalused on rohkem väsinud hommikuti või õhtuti? Mitu tundi magavad uurimisalused ööpäevas keskmiselt?
"Reipalt koolipinki" 1.-3.kl õpilastele 
Autor:Ralf Müür, Roland Lõhmus
klass:8
juhendaja:Maarika Raja
aasta:2016
Töö eesmärgiks oli tutvustada algklassiõpilastele ja korraldada neile kerge spordiüritus värskes õhus. Võtsime lõbusad alad, et lastel oleks tore koolipäeva lõpp.
1950ndate naistemood 
Autor:Kristina Oja
klass:10
juhendaja:Kaja Oja
aasta:2016
Töö eesmärgiks oli uurida 1950ndate naistemoodi, ajastu populaarseid moeloojaid ning moeikoone. Uurimistöö tulemusena kogutud teadmiste põhjal õmbles töö autor ajastust inspereeriutud kleidi. Kleiti inspireeris1956.aastal Monako printsiga abiellunud Grece Kelly pulmakleit.
Ajalooteemaline kuldvillak 5.-7.kl õpilastele 
Autor:Joonas Mänd, Risto Põdra
klass:8
juhendaja:Merike Lepsalu
aasta:2016
Töö eesmärk oli korraldada 5.-7.kl õpilastele ajaloo-teemaline üritus. Leidsime, et 5.kl ajaloo õpiku põhjal koostatud kuldvillak oli väga hea mõte.
Arvutikasutaja motoorsete andmete abil järelduste tegemine 
Autor:Raigo Tarassov, Heiti Oja
klass:11
juhendaja:Avar Pentel
aasta:2016
On teada, et paljud tegevused arvutis jätavad jälje. Meie tahtsime teada saada, kuidas ning milliseid jälgi jätavad inimesed arvutit kasutades ja kogutud andmete põhjal üritada välja selgitada inimeste sugu, vanust ja emotsioone
Elektrikitarr 
Autor:Andres Peet
klass:8
juhendaja:Meelis Merilai
aasta:2016
Praktiline töö, mille käigus valmis elektrikitarr. Tulemusega jäi töö autor rahule.
Helindamisteadmiste edasiandmine tulevasele Toila Gümnaasiumi helindusmeeskonnale 
Autor:Andreas Astok
klass:11
juhendaja:Maire Aul
aasta:2016
Töö eesmärgiks oli helindusmeeskonna välja koolitamine
Isadepäeva üritus "Tore isadepäev" 
Autor:Lilian Männi, Joana Taalberg
klass:10, 11
juhendaja:Anu Pungas
aasta:2016
Töö eesmärgiks oli läbi viia meeldejääv üritus Toila vallas. Selleks sobis isadepäeva kontsert, mis viimastel aastatel on uuemate ürituste varju jäänud ja mida ei ole ammu suurelt korraldatud. Kogu protsessil olid ka isiklikud eesmärgid: saada organiseerimi-, suhtlemis- ning koostöövõime arendamise kogemust ning meeldiva kontserdielamuse pakkumine publikule.
Kas ilu on vaataja silmads? Inimeste hinnangud sarnastele fotodele 
Autor:Diana ´iltsova
klass:11
juhendaja:Avar Pentel
aasta:2016
Töö eesmärgiks oli välja selgitada, kas inimeste esteetikameeles on teatud ühtsus ning mida eelistatakse rohkem ja mis põhjustel.Uurimise jaoks koostatudveebiküsitluses valis 168 inimest sarnaste fotode gruppidest endale meeldivamad pildid. Sarnaste piltide grupid olid koostatud nii, et üks neist oli tehtud kindlaid esteetikareegleid järgides ja teised neid reegleid rikkudes.Lõpptulemusena said kõik eesmärgid täidetud, nimelt uurimise käigus saime teada, esteetikameeles on suurkokkulangevus inimeste vahel ning osaliselt allub esteetikameel kindlatele reeglitele.
Kuldvillakud saksakeelsete riikide kohta 
Autor:Georg Rudolf Sarap
klass:8
juhendaja:Signe Ilmjärv
aasta:2016
Töö eesmärgiks oli peamiselt enda saksa keele oskust parandada ja Kuldvillaku koostamine tundus huvitav viis selle tegemiseks. Valmis 3 kuldvillakut.
Küsitlus õpilaste toitumisharjumuste kohta 
Autor:Laura-Johanna Junolainen
klass:8
juhendaja:Anne Aia
aasta:2016
Töö eesmärgiks oli uurida, kui tervislikult toituvad meie kooli nooremad õpilased, kui tihti nad tarbivad "rämpstoitu" ning mida nad teavad liigse suhkru ja "rämpstoidu tarbimisest.
Maastikumäng 
Autor:Ingela Rüütel, Vlada Judina
klass:9
juhendaja:Maarika Raja
aasta:2016
Töö eesmärgiks oli korraldada algklassiõpilastele värskes õhus liikumisüritus. Sai valitud maastikumäng, kus oli vaja orienteeruda pargi kaardi järgi ja punktides lahendada mitmesuguseid erinevatest õppeainetest tulenevaid ülesandeid.
Matemaatiline "Kuldvillak" 
Autor:Erlend Vaino, Oliver Tamme
klass:8
juhendaja:Katrin Pentel
aasta:2016
Töö eesmärgiks oli koostada matemaatiline võistlusmäng "Kuldvillak" ja see läbi viia 5.-7.kl õpilastest koosnevate võistkondadega.
Mobiiltelefonide kasutamine Iisaku Gümnaasiumis 
Autor:Nikita Andrianov
klass:12
juhendaja:Anastassia Meinson
aasta:2016
Töö eesmärgiks oli teada saada Iisaku Gümnaasiumi noorte nutisedmete kasutusaktiivsust, millistes võrgustikes nende telefonid töötavad ja milline on kõige levinum operatsioonisüsteem.
Noorteseminar Sinu T 
Autor:Karmel Markov
klass:11
juhendaja:Anu Pungas
aasta:2016
Töö eesmärgiks oli julgustada loovatest elukutsetest unistavaid noori neid ameteid tõsisemalt kaaluma. Mulle tundus, et üks suurimaid põhjuseid, miks noored nende elukutsete valimist pelgavad on see, et nad ei te nende kohta piisavalt. Selleks, et noori nende elukutsete suhtes teadlikumaks muuta, otsustasin ma korraldada noorteseminari, kuhu kutsusin noorte küsimustele vastama neid enim huvitanud loovate elukutsete esindajad. Noorte ees käisid muusik Rolf Roosalu, kirjanik Margus Karu, näitleja Märt Avandi ja kunstnik Aap Tepper. kohal käis umbes 80 noort ja tagasisidelehtedelt sain kiidusõnu seminari kohta.
Objektide kõrguste kaudne mõõtmine täpsushinnanguga? 
Autor:Vladislav Vassiljev, Kaimar Kiisel, urmas Tuzberg
klass:11
juhendaja:Avar Pentel, Raivo Ranne
aasta:2016
Töö eesmärgiks oli kaudsete kõrguste mõõtmise meetodite võrdlus ja nende kasutatavuse hindamine. Soovisime teada saada seda, et millise meetodiga on võimalik kõige täpsemalt objekte mõõta. iga objekti all on neli peatükki ning need on: objekti kirjeldus, kasutatud meetodid, tulemus ja arutelu. Objekti kirjelduse all kirjeldasime natuke objekti välimust, asukohta, ümbruskonda ning seda, mis võis meie mõõtmisi segada. Kasutatud meetodite all kirjeldasime igat meedodit, mida me teatud objekti mõõtmisel kasutasime. Tulemuste all on meie mõõtmiste tulemused ning kirjeldused, kuidas me nendeni jõudsime. Arutelus räägime sellest, et miks erinesid meie tulemused tegelikest tulemustest ning mida me oleksime saanudparemini teha selle objekti mõõtmisel.
Saksakeelsed viktoriinid keskkonnas Kahoot 
Autor:Mari Sarap
klass:8
juhendaja:Signe Ilmjärv
aasta:2016
Praktilise töö tulemusena valmis kuus saksakeelset viktoriini keskkonnas Kahoot.Viktoriinid leidsid kasutust saksa keele tundides.
Sugupuu 
Autor:Rasmus Urres
klass:9
juhendaja:Merike Lepsalu
aasta:2016
Töö eesmärgiks küsitleda lähisugulasi ja teabe põhjal joonistada sugupuu, mille saab suguvõsa kokkutulekul seinale kinnitada.
Toila Gümnaasiumi neidude kehaliste võimete analüüs läbi aegade 
Autor:Kaireen Käen, Getter Marii Kalvik
klass:11
juhendaja:Maarika Raja
aasta:2016
Töö üheks eesmärgiks oli uurida midagi, mis on seotud kooli ja spordiga. Teiseks tõdesime, et kui sporti ei tehta palju ja tulemused lähevad aastatega üha halvemaks, siis tuleb noori motiveerida sporti tegema. Kolmas eesmärk oli eneseareng uurimistööd tehes. Töös kasutai Toila gümnaasiumi neidude tulemusi 60m jooksus, kaugushüppes, palliviskes ja Cooperi testis aastatel 2003 - 2015.
Toilasse mänguväljaku planeerimine 
Autor:Alice Taalberg, Annika Palmi
klass:11
juhendaja:Ralf Tamm, Avar Pentel
aasta:2016
Meie praktiliseks tööks oli valmistada mänguväljaku 3D mudel, mis reaalelus asuks Toila alevikus. Meie loodud mänguväljak soosib palju liikumist, mis on laste füüsilise arengu koha pealt ääretult tähtis. Töö koosneb kolmest osast, mis on töö- ja ajajotus, tööprotsess ja tulemus.
8.klass almanahh (praktiline töö) 
Autor:Kristina Nemiro, Kailis Palmi
klass:8.kl
juhendaja:Gerli Paumets, Maire Aul
aasta:2015
Almanahhi on kogutud 8.kl õpilaste parimad ja huvitavamad tööd, õigemini kirjanduslikud katsetused aastatel 2008-2015. eesmärk oli, et kõikide õpilaste töid oleks esindatud. Raamatu köitsime ja kaaned valmistasime ise.
Alkoholi ja tubakatoodete tarbimine kahe Ida-Virumaa kooli õpilaste seas (uurimistöö) 
Autor:Mari-Liis Pärnits
klass:11.kl
juhendaja:Anne Aia
aasta:2015
Uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada, kas alkoholi- ning tubakatooteid tarvitavadrohkem maa- või linnalapsed; seoses sellega selgitada, kumb elukeskkond on noore tervise jaoksturvalisem. Töö hüpoteesiks seadsin, et alaealised tarbivad alkoholi ning tubakatooteid väga palju ja alustavad sellega noores eas (enne 15.eluaastat), teadmata, mida tubaka ja alkoholi tarbimine endaga kaasa toob.
Eduard Gustav von Toll (loovtöö) 
Autor:Erik Trumm
klass:8.kl
juhendaja:Laine kreegimets
aasta:2015
Referatiivne ülevaade Eduard Gustav von Tolli elust.
Eesti rahvuslike ehete võrdlus (uurimistöö) 
Autor:Anastassia Butorina
klass:8.kl
juhendaja:marge Rõõmus
aasta:2015
Töö eesmärk oi võrrelda ehete peamisi erinevusi piirkonniti ja uurida, millega need erinevused kaasnevad. Selleks külastasin nelja muuseumi - Põlvas, Kääpas, Tallinnas ja Iisakus. Samuti kasutasin Laulu- ja tantsupeol kogutud info- ja fotomaterjali.
Igor Severjanini elu Toilas (loovtöö) 
Autor:Aleksander Otto
klass:8.kl
juhendaja:Laine Kreegimets
aasta:2015
Referatiivne ülevaade Igor Severjanini elust ja loomingust ajal, mil ta viibis Toilas.
Intervjuu Riho Breiveliga 
Autor:Alex Arusoo
klass:8.kl
juhendaja:Maie Marks
aasta:2015
Valisin intervjuu praktiliseks tööks seetõttu, et mind huvitab ajakirjaniku amet ja ma tahtsin saada kogemust, kuidas inimest intervjueerida. samuti tahtin teada, kuidas õnnestub intervjuu videosse võtmine.
Korvapalliüritus 1.-3.klassile (praktiline töö) 
Autor:Marten Kiik, Timo Reelo
klass:8.kl
juhendaja:Meelis Merilai
aasta:2015
Korraldasime algklassiõpilastele ürituse, kus tuli erinevatel võistlustel kasutada korvapalli.
Kunstivõistlus 4.-7.klassis (praktiline töö) 
Autor:Laura Tedrekull, Liis Anger
klass:8.kl
juhendaja:Aimi Trankmann
aasta:2015
Algul planeerisime teha kunstinädala, kus iga päev toimuks midagi. peagi taipasime, et õpilastel pole palju vaba aega. Lõpuks saime kunstiõpetajaga kokkulepitud, et teeme osad asjad kunstitundide ajast.
Meie koolimaja lugu ajateljel (praktiline töö) 
Autor:Kristjan Gukk, Joonas Niine
klass:8.kl
juhendaja:Merike Lepsalu
aasta:2015
Praktilise tööna valmis stend 2.korruse galerii seinale, millel on meie koolimaja lugu ajateljel. Sealt on hea vaadata, mis ole siin enne, kui siia asutati kool ja kuidas on toimunud kooli areng ning kes on olnud direktorid läbi aegade.
Mike Tysoni elulugu ja poksi tutvustus (loovtöö praktilise tööna) 
Autor:Richard Maala
klass:8.kl
juhendaja:Maarika Raja
aasta:2015
Eesmärgiks oli poksi tutvustamine teistele õpilastele. Üritusel toimunu sidusin Mike Tysoni elu ja sporditegevusega ning enda kogemustega poksitrennis.
Noorte tervise infoseminar "Tervist" (praktiline töö) 
Autor:Elisabeth Purga
klass:10.kl
juhendaja:Anu Pungas
aasta:2015
Korraldasin Ida-Virumaa koolide 7.-11.kl õpilastele noorte tervise infopäeva, kus kutsutud lektorid kõnelesid teemadel: noored ja stress; noored ja uni; toitumine ja toitumishäired; seksuaaltervis. Üritus kestis 4 tundi. Vaheaegadel pakkusid Jõhvi kutsekooli noored kokad tervislikke suupisteid ning jagati infomaterjale kõnesolevate teemade kohta.
Rahvuslikud ehted (praktiline töö) 
Autor:Elo-Mari truupõld
klass:8.kl
juhendaja:Marge Rõõmus
aasta:2015
Eesmärgiks oli valmistada üks rahvuslikus stiilis ehete komplekt, kuhu kuuluvad kaelakee ja kõrvarõngad. Kivikestel kasutasin detaile, mida olen näinud rahvuslike motiividena käsitööajakirjades. Värvivalikus lähtusin eesti lipu toonidest.
Rahvuslikud ehted (praktiline töö) 
Autor:Linda Peetsalu
klass:8.kl
juhendaja:Marge Rõõmus
aasta:2015
Töö eesm'rk oli luua rahvuslikus stiilis ehetekomplekt, mis on teostatud märgviltimise tehnikas. tahtsin rõhutada eesti lipu toone, seega kõik ehted on sini-must-valged.
Reisilood eesti, saksa ja inglise keeles (praktiline töö) 
Autor:Kaspar Krauvärk, Robert Tarum
klass:8.kl
juhendaja:Signe Ilmjärv
aasta:2015
Loovtöö valmis keskkonnas Toondoo.com. Valmisid kolmes erinevas keeles koomiksid, mille nimetatud programmiga raamatusse panime.Tulemusena valmis koomiksiraamat nii interaktiivsel kujul kui ka paberkandjal. Töö arendas nii võõrkeeleoskust kui ka fantaasiat.
Spordi propageerimine (praktiline uurimistöö) 
Autor:Fred-Georg Pääro, Aleksander Mägi
klass:10.kl, 11.kl
juhendaja:Anne Aia
aasta:2015
Töö eesmärgiks on spordi propageerimine inimeste, eelkõige noorte seas. Selleks koostasime blogi ning kajastasime seal enda igapäevaseid treeninguid viie kuu jooksul. Lisaks jagasime seal erinevaid näpunäitei toitumisest, et tõsta noorte ja ka eakamate inimeste teadmisi spordist ning toitumisest ja nende vajalikkusest inimese organismile. Lisaeesmärgiks oli enda keha treenimine ja sportliku vormi parandamine. see oli vajalik selleks, et motiveerida teisi ja ka iseennnast spordiga tegelema. Üheks töö täiendavaks väärtuseks võib pidada blogi loomise ja pidamise õppimist.
Toila Gümnaasiumi makett (praktiline töö) 
Autor:Meri-Ly Pärnits, Daniil Borodin
klass:11.kl
juhendaja:Inna Toovis
aasta:2015
Otsustasime teha kooli maketi. idee tuli sellest, et kuna koolimajas on juba Oru lossi makett, siis miks ei võiks olla ka koolimaja makett. Alustasime teoreetiliste teadmiste omandamisega ning rakendasime saadud teadmisi sobiva materjali väljavalimiseks ning praktilise töö tegemiseks. enne maketi valmistama asumist tegime koostööd kooli majandusjuhiga, kellelt saime kooli ehitusplaanid. Toila Gümnaasiumi maketti on võimalik vaadata koolimaja 2.korrusel.
Toila valla turismindust reklaamiv raamat (praktiline töö) 
Autor:Christiin Lember, Karis Karindi
klass:11.kl
juhendaja:Avar Pentel
aasta:2015
Töö eesmärgiks oli valmistada raamat, mis annab ülevaate Toila valla turismiobjektidest. See on kui reklaamtutvustus meie vallast, mis suurendab meie kodukoha populaarsust. Töö valiku põhjuseks oli ka see, et valla külalisel oleks kergem liigelda Toila vallas, kui see koht on neile veel võõras.
Vahetusaasta mõjud õpilasele YFU Eesti endiste vahetusõpilaste näitel (uurimistöö) 
Autor:Martina Jõeäär
klass:11.kl
juhendaja:Maarika Raja
aasta:2015
Vahetusaasta teema on väga aktuaalne. Viimastel aastatel on väljaminevate õpilaste osakaalsuurenenud. samuti on välismaal õppimine noorte seas populaarne ning tänapäeva noorelteeldatakse, et mingil eluetapil oldakse elatud välismaal, samas kui 10 aastat tagasi oli see privileeg. Uurimistöö referatiivses osas annan ülevaate YFU ajaloost, põhjustest vahetusaastale minemiseks, üldinformatsiooni nii YFU programmi kui ka vahetusaasta kulgemise kohta. Töö empiirilises osas on kirjutatud uurimismeetoditest, vahetusõpilaste arvukusest, elukohast, vahetusperes olevate liikmete arvust, väärtushinnangute muutumisest, põhjustest, miks antud õpilased vahetusaastale läksid ja vahetusaasta kasulikkusest tulevikus. Töö eesmärkideks olid - uurida vahetusaasta positiivseid mõjusid õpilase tulevikule; uurida peamiseid põhjusi, miks minnakse vahetusaastale; uurida, kuidas muutub õpilane vahetusaasta jooksul; uurida, millised oskused arenevad vahetusaasta käigus kõige enam.
Vesi - imeline aine (uurimistöö) 
Autor:Imre-Ingmar lehtoja
klass:8.kl
juhendaja:Pille Pärn
aasta:2015
Töö eesmärgiks oli uurida vee koostist ja teada saada, mida vesi tegelikultsisaldab. Töö teostamiseks vajalikus katses pidin uurima erinevate joogivete ainete sisaldust. Selleks panin erinevad joogiveed aurustuma ja uurisin, mis peale vee aurustumist katseklaasi alles jääb. Katsest selgus, et kõige rohkem erinevaid mineraale ja soolasid oli Häädemeeste ja Värska mineraalvees ja kõige vähem oli neid Eviani vees.
Vidoe loomine ekstreemkaameraga (praktiline töö) 
Autor:Rait mattias salvan
klass:8.kl
juhendaja:Avar Pentel
aasta:2015
Töö eesmärgiks seadsin teha filmi, millel on suur rõhk ekstreemsel kaameratööl. Kasutasin selleks GOPro ekstreemkaamerat. Filmimist alustasin 2014.a aprillis. Filmisin oma suviseid ja talviseid seiklusi rattal, lumelaual, purjekal. hiljem monteerisin ja helindasin klipid filmiks. Oli põnev töö.
Võistlusrobotite ehitamine ja programmeerimine (praktiline töö) 
Autor:Kalvi Lait, Ranno Vaarikmäe
klass:12.kl
juhendaja:Avar Pentel
aasta:2015
Töö eesmärgiks oli ehitada kaks robotit, mis vastaksid erinevate robootika võistluste nõuetele. Eesmärgiks võtsime ehitada ühe sumoroboti, mis oma parameetrite poolest sobiks Lego sumo võistluse nõuetega ja ühe labürindis orienteeruva roboti, mis läbiks selle ette antud labürindi võimalikult kiire ajaga.
Õpilasfirma "Montres" (praktiline töö) 
Autor:Keiu Lindeburg, Helen Marie Niine
klass:8.kl
juhendaja:Marge Rõõmus
aasta:2015
Õpilasfirma on üks osa Junior Achievement majandusõpetuse programmist.Firma töö eesmärkideks seadsime: omandada äritegevuse põhimõtteid praktilise töö käigus; arendada meeskonnatöö oskusi; suurendada oma konkrentsivõimet hilisemal tööturul; arendada loovust ja käelisi oskusi; julgustada teisi inimesi oma ideid teostama; luua ja teostada toimiv õpilasfirma. Hakkasime valmistama ja müüma kellasid.
Arvutiprotsessori klokkimine (uurimistöö) 
Autor:Oliver Piiskop
klass:11.kl
juhendaja:Avar Pentel
aasta:2014
Usun, et inimene, kes pole varem klokkimisest midagi kuulnud, saab selles uurimustöös aru, millega tegu. Katsete tulemused olid sarnased ootustele töö algul. Testide teostamine läks sujuvalt, ilma tehniliste probleemideta ning saadud tulemuste põhjal saaksin tõsta arvuti jõudlust edaspidiseks. Neljast tehtud katsest loen täielikult õnnestunuks ühte. Eeliseks teiste katsete ees osutus madal CPU temperatuur ja parem jõudlus, mis on originaalsest 12,5% kõrgem. Vaevalt et kunagi protsessori koormus 100%-ni ulatub, seda lootes võib loota, et igapäevaste toimetuste tegemisel tekitavad valitud seaded vähem võimalikke temperatuurist ja pingest tingitud ebastabiilsusi.
Emakeelenädal (praktiline töö) 
Autor:Beatrice Peetsalu, Eliise Tamme, Kirsika Liiva
klass:8.kl
juhendaja:Maie Marks
aasta:2014
Töö eesmärgiks oli korraldada midagi uut ja huvitavat, samas ka õpetlikku. Samas oli eesmärgiks ka ise teada saada ja uusi kogemusi omandada.
Intervjuu Ib Lambiga (prktiline töö) 
Autor:Marten Jõeäär
klass:8.kl
juhendaja:Merike Lepsalu
aasta:2014
Töö eesmärgiks oli saada võimalikult rohkem teada õpetaja Ib Lambi kohta. see sai täidetud. Sain selliseid asju teada, mida ma poleks uskunudki - näiteks seda, et ta on tegelenud kunagi suuasahüppega.
Intervjuu Laine Laanemaaga (praktiline töö) 
Autor:Robert Johannes Sarap
klass:8.kl
juhendaja:Merike Lepsalu
aasta:2014
Töö eesmärk oli teha Laine Laanemaaga inervjuu, mis annaks ülevaate tema elust, kuidas ta Toila kooliõpetajaks sattus ja kuidas ta tööaastad Toilas möödusid.
Keeleõppemäng DAST (praktilne töö) 
Autor:Kelly Peetsalu
klass:8.kl
juhendaja:Anu Pungas
aasta:2014
Selles praktilises töös õppisin ma tegema lauamängu ja töö käigus sain ise ka natukene targemaks. Kõige raskem tundus piltide passitamine alusele ja tähtpäevade otsimine. Mulle meeldis, et kui me katsetasime mu mängu, siis need õpilased, kes olid seda mänginud, jäid seda mängu edasi jälgima kui mängisid teised õpilased.
Keeleõppemäng LADDER (praktiline töö) 
Autor:Alo Pungas
klass:8.kl
juhendaja:Anu Pungas
aasta:2014
Valisin selle teema, sest soovisin teha midagi praktilist. Keeleõppemängu puhul oli võimalus mõelda välja niisugune mäng, mille valmistamisel saaks ise puutööoskusi kasutada. Mäng on mõeldud 5.ja 6.klassile. Kõige raskem oli mänguklotside tegemine. Kõige kergem oi mängulauaga tegelemine.
Koolivägivald Toila Gümnaasiumis (uurimistöö) 
Autor:Kelli Oja, Indra Mehine
klass:11.kl
juhendaja:Gerli Paumets
aasta:2014
Uurimitöö eesmärk oli välja selgitada, kas ja kui palju esineb Toila Gümnaasiumis koolivägivalda, millised vägivallal liigid esinevad, mis on kiusamise põhjused ja mida on kiusamise vastu ette võetud. Selleks viidi läbi küsimustik, mis koosnes 50 küsimusest. Analüüsi käigus selgus, et enamus õpilastest on tunda saanud koolivägivalda, kui ollakse selle suhtes tähelepanelikud ja kiusatavale minnakse appi.
Longboardi ehitus (praktiline töö) 
Autor:Eva Sandra Uustal
klass:11.kl
juhendaja:Meelis Merilai
aasta:2014
Longboardiks loetakse rula, mille pikkus on enam kui 88 cm. Tema eelised võrreldes rulaga on stabiilsemad sõiduomaadused, miinuseks väiksem trikkide tegemise võimalus. Longboardi puhul on oluline selle kuju, sõiduomadused ja disain. Töö teoreetilises osast saadud teadmisi kasutan longboardi valmistamisel. Enne lõpliku longboardi valmistamist teen rakise ja prototüübi.Töös on kirjeldatud kõik longboardi ehitusega seotud tööprotsessid ja illustreeritud need rohkete fotodega. Rakise, prototüübi ja longboardi ehituseks kulus aega üle 3 kuu, kuid lõpptulemusena said soovitud eesmärgid täidetud.
Lumenädal algklassidele (praktiline töö)  
Autor:Elise Jalonene, Germo Ojarand, Lilian Männi
klass:8.kl
juhendaja:Pille Pärn
aasta:2014
Valisime oma loovtööks ürituse, milleks oli LUMENÄDAL, ja see oli mõeldud algklassidele. Eesmärgiks oli ühendada õppimine ja lõbu.
Maastikumäng 4.-7.kl õpilastele (praktiline töö) 
Autor:Martin Budanov, Meriliis Merirand, Lenne Lotta Põdra, Kristina Oja
klass:8.kl
juhendaja:Maarika Raja
aasta:2014
Ülesande valimisel lähutsime seest, mis meeldiks meile, kui me seda rada läbisime. Üritasime kogu aeg mõelda nagu osalejad, et näha, mis oleks vaja teha paremini ja kuidas oleks selgitused arusaadavamad ning, et kellelgi ei oleks igav.
Müratase Toila Gümnaasiumi ainetundides (uurimistöö) 
Autor:Kaur Koppel, Anti Jalonen
klass:11.kl
juhendaja:Avar Pentel
aasta:2014
Uurimistöö eesmärgiks oli mõõta Toila Gümnaasiumi tundide lärmakust, et selgitada välja, kuidas tunni müra on seotud erinevate faktoritega. uurimiseks mõõtsime detsibelle erinevates klassides erinevatel päevadel ning küsitluses uurisime õpilaste arvamust tundide müratasemete ja huvitavuse kohta. Analüüsisime andmeid kirjeldava statistika meetodiga, korrelatsioonimaatriksi ja klasteranalüüsiga. Tulemusena selgus, et müratase sõltub nii õpilaste vanusest, õpetajast kui ka tunni teemast. Selgus, et üldjuhul nooremad õpilased tekitavad rohkem lärmi, kuid on selge seos ka õpetaja ja müra suuruse vahel. Samade õpetajate tundide müratasemete kõikumistes esineb ka üllatavaid sarnasusi.Küsitlusest selgunud subjektiivse hinnangu ja tunni tegeliku mürataseme vahel oli oluline korrealtsioon. Samas ei peetud alati mürataset häirivaks faktoriks. Huvitavamaks peetud tundide mürataset peeti tegelikust madalamaks ja igavaks peeti tunde, kus müratase ei kõikunud.
Päkapikunädal (praktiline töö) 
Autor:Airiin Abel, Evely East, Karin k´Kauvärk, Kristina Gukk
klass:8.kl
juhendaja:Maire Aul
aasta:2014
Soovisime teha algklasiõpilastele midagi vahvat ja see mis tehtud sai, meeldis neile.
Spikerdamisest Toila Gõmnaasiumi näitel (uurimistöö) 
Autor:Monika Lõuna
klass:11.kl
juhendaja:Katrin Pentel
aasta:2014
Töö eesmärgiks oli välja selgitada spikerdamisega seotud olukorda Toila Gümnaasiumis ja seda, millistes ainetes, miks ja kui tihtiõpilased spikerdavad, kuidas õpilased spikerdavad ja kuidas nad spikerdamisse suhtuvad. Samuti oli eesmärgiks otsida seoseid. Selle kõige väljaselgitamiseks viidi läbi elektrooniline küsitlus. tulemusi analüüsiti kirjeldava statistika ja korrelatsioonide leidmise abil.
Tervislik toitumine (uurimistöö) 
Autor:Rudolf Aleksander Rooden, Henri Tokman
klass:8.kl
juhendaja:Anne Aia
aasta:2014
Uuurimistöös osales 69 õpilast ja 52 lapsevanemat. UUringust saime teada, et enamus meie koli õpilastest toitub tervislikult ning õpilaste vastused kattuvad lastevanemate vastustega.
Toila Gümnaasiumi Televisioon (praktiline töö) 
Autor:Kati Markus, Liina Murd
klass:11,kl
juhendaja:Avar Pentel
aasta:2014
Praktiliseks tööks oli Toila Gümnaasiumi televisiooni saadete tegemine. Saated olid mõeldud eelkõige meie kooli õpilastele kui ka õpetajatele ja lastevanematele. Saadete valmimiseks tuli tegelda saadete kavandamisega, intervjueerimise ja saatejuhtide leidmisega, filmimise ja monteerimisega.Töö kaigus valmis 6 saadet. Neid saab kooli kodulehelt vaadata.
Unenägude seos reaalsusega (uurimistöö) 
Autor:Inge Jegorenkov
klass:11.kl
juhendaja:Külli Guljavin
aasta:2014
Oma uurimitöös tahtsin välja selgitada, missugused on tänapäeva inimeste hoiakud, uskumused unenägude teemal ning mille poolest inimeste unenäod erinevad ja sarnanevad ning kuidas on see seotud nende suhtumisega unenägudesse. viisin läbi küsitluse koolis 7.-112.kl õpilastega ja interneti keskkonnas. Töö on jaotatud neljaks osaks. Esimeses osas annan kirjnduse põhjal ülevaate sellest, kuidas on ajaloos unenägudesse suhtutud, millisel moel on unenägusid püütud eri aegadel uurida ja kuhu ollakse välja jõutud tänapäeval. See taustainfo võimaldab paremini võrrelda, millega sarnaneb minu poolt uuritud inimeste suhtumine. Teises osas kirjaldan uurimises kasutatud meetodeid, tutvustan valimit, andmete eeltöötlust ja analüüsimeetodit. Kolmandas osas tutvustan uurimuse ja neljandas osas arutlen nende tulemuste üle, võrdlen neid esimeses osas kirjeldatud suhtumistega ja arutlen selle üle, miks need tulemsed just sellised on.
VolksWagen Golf Mk2 uuenduskuur (praktiline töö) 
Autor:Gerton Korsten
klass:11.kl
juhendaja:Anne Aia
aasta:2014
Käesoleva töö käigus on tehtud ühe aasta jooksul autole Volkswagen Golf Mk2 remont. Teostatud on järgmised tööd: mootori kapitaalremont, jõuülekandes mõnede osade väljavahetamine, salongi ja interjööri puhastamine, parandamine ja osade välja vahetamine, muusikasüsteemi ehitamine ja pidurdussüsteemi uuendamine.
Ülevaade Olav Vallimäe elust ja tööst (praktiline töö) 
Autor:Külli Kimsto
klass:11.kl
juhendaja:Merike Lepsalu
aasta:2014
Minu koostatud praktiline töö seisneb ühe Toila kooliga pikka aega seotud inimese elust ja tööaastatest ülevaate tegemises. Olav Vallimäe sai valitud seetõttu, et tegu on kohaliku valla väga tuntud ja teeneka mehega. Ta on olnud pikka aega Toilas koolidirektor ning kooli juurdeehitise eestvedaja.Lähtusin peamiselt Intervjuust ja nendest tema isiklikest dokumentidest ning fotoalbumitest, mis ta minu kätte usalda.
12.klassi lõpukell (loovtöö) 
Autor:Heiti Oja
klass:8
juhendaja:Mare Karjuhin
aasta:2013
Kooli ühe traditsioonilisema ürituse korraldamine loovtööna. Töö algas koostöös juhendajaga, kus räägiti, kuidas seda üritust on varem tehtud. Selle põhjal sai koostatud esialgne kavand, mis töö käigus muutus kord korralt paremaks. kõige suuremaks väljakutseks oli meeskonna leidmine, neile ülesannete jagamaine ning lõpuks ülekoolilise ürituse sujuv korraldamine.
Elektroonilise muusika loomise keerukus (praktiline töö) 
Autor:Ragnar Pärnamäe
klass:12
juhendaja:Avar Pentel
aasta:2013
Uurimistöö teema valik sai alguse sellest, et soovisin katsetada end muusiku rollis. Soovisin testida elekronmuusika loomise keerukust. Tahtsin oma mõtteid ja emotsioone muusikasse panna, eksperimenteerida helidisainiga. Valisin sellise teema, millega inimesed ei tundu piisavalt kursis olevat. Uurimistöö eesmärgiks oli : 1) inimeste teadlikkuse suurendamine elektronmuusika loomisest; 2) elektronmuusika helipala valmistamine; 3) isikliku kogemuse saamine heliteose loomisest ning selle kogemuse jagamine enesereflektsiooni ja eneseanalüüsi kaudu; 4) loodus heliteose esitamine.
Elu areng maal - õppematerjal 4.-9.klassidele (loovtöö) 
Autor:Alina Smirnova
klass:8
juhendaja:Anne Sternhof
aasta:2013
Töö eesmärgiks oli koostada õppematerjal Maa elustiku ajaloolise arengu kohta. Õppematerjal on koostatud loodusõpetuse, bioloogia ja geograafia tundideks, evolutsiooni teema illustreeriva materjalina. Käsitletud on 6 ajastut, neile iseloomulikku kliimat ja elustikku. Töö tulemusena valmis värviline plakat 93cm x 73cm, millel on kujutatud 6 ajastu elustikku. Peamiseks raskuseks selle töö juures oli materjali leidmine ja selle tõlkimine.
Elutöö Toila koolis (loovtöö) 
Autor:Fred-Georg Pääro
klass:8
juhendaja:Merike Lepsalu
aasta:2013
Töö eesmärgiks oli koostada pikem ning täpsem ülevaade Toila Gümnaasiumi kauaaegse õpetaja Inna Toovise elust ja tööst. Meetodina kasutati intervjuud etteantud küsimustiku alusel. Töö tulemusena valmis kooli staa¸ikast õpetajast mapp ning sellega pandi alus koolis pikka aega töötanud õpetajate arhiivikogu loomisele.
Ganzfeldi eksperiment telepaatia võimalikkuse kohta (uurimistöö) 
Autor:Keiu Simm, Kristjan Vene
klass:12
juhendaja:Avar Pentel
aasta:2013
Käesoleva uurimistöö eesmärk oli leida täiendavaid tõendeid telepaatia olemasolu kohta. Selleks viidi läbi Ganzfeldi korduseksperiment, mis näeb ette kahe katsealuse vahel tehtavat eksperimenti, mille käigus üks katsealune üritab teisele katsealusele, kes viibib ganzfeldi seisundis, mõtete kaudu mingit pilti saata. Ganzfeldi seisundiks nimetatakse sellist seisundit, mil katsealuse tavalised sensoorsed sisendid (nägemine ja kuulmine) on kunstlikult piiratud ning aju püüab sensoorsete sisendite puudumist muul moel kompenseerida, kutsudes esile nägemusi. Varasemad eksperimendid on andnud põhjust uskuda, et telepaatia eksisteerib ning seda kinnitasid ka meie tulemused. Meie katsete tulemused ületasid juhusliku tulemuse positiivsete katsete protsendi (25%)20,5 protsendipunkti võrra, seega saime tulemuseks 45,5% õnnestunud katseid kogu katsete koguarvust. Uurimistöö tulemused näitavad, et mõttes saadetud piltide ja äraarvatud piltide vahel olev seos on oluliselt suurem sellest, mida võiks oodata juhusliku kokkulangevuse tulemusena.
Kooliöö 23.veebruaril 2013 (loovtöö) 
Autor:Aadi Tepper, Andreas Astok, Diana Ziltsova, Karl Sarap
klass:7-8
juhendaja:Stella Müsler
aasta:2013
Loovtöö algne idee tuli Merle Harjo ja ansambel "Spetcher" projektist "V.A.N.K. musikaalseks", mille taotluses oli kirjas, et üheks projekti väljundiks on ansambli poolt korraldamine suuremale kuulajaskonnale. Valisime esinemise kohaks kooliöö 23.veebruaril. Töö käigus eesmärk laienes ning võtsime korraldada Kooliöö 23.veebruari õhtu, kus astusime üles ka kontserdiga. Läbi selle loovtöö saime rohkem teada ka autorikaitsest. Kooliöö üritused said liikmete vahel ära jagatud. Loovtöö kirjalikus osas kirjeldab iga liige oma ülesandeid ning analüüsib nende täitmist.
Lihavõttenädal (loovtöö) 
Autor:Karmel Markov, Getter Marii Kalvik, Alice Taalberg, Elisabeth Purga
klass:8
juhendaja:Maire Aul
aasta:2013
Lihavõttenädala üritused olid mõeldud 1.kooliastme õpilastele.Igaks nädalapäevaks olid planeeritud erinevad üritused (esmaspäeval - näidend ja viktoriin; teisipäeval - kaartide meisterdamine ja luuletuste lugemine; kolmapäeval - mängude päev; neljapäev - munade kaunistamine), nädala lõpus tehti kokkuvõtted ja jagati auhindu. Kui järgmisel aastal peaks ka keegi seda üritust korraldama, siis nõuanne neile - väike saal jääb mängude korraldamiseks kitsaks! Positiivne oli seda loovtööd tehes see, et väikesed lapsed olid õhinaga asja juures ja me ise saime juurde teadmisi antud tähtpäeva kohta.
Nukumaailm (loovtöö) 
Autor: Helerin Kroon, Annika Palmi, Joana Taalberg
klass:8
juhendaja:Marge Rõõmus
aasta:2013
Töö eesmärgiks oli valmistada nukud ja neile riidekomplektid, hiljem seda esitada moeetendusena. Töö algas nuku lõigete konstrueerimise, väljalõikamise ja kokkuõmblemisega. Töö käigus valmistasime ka nuku õmblemise tööjuhendi, mis jääb klassi noorematele õpilastele kasutamiseks. Töös oli kõige raskem käte ja jalgade valmistamine, kuna paarid pidid saama ühesuurused. Kõik detailid olid üsna väikesed ja seetõttu oli töö aeganõudev. kõige meeldivam töö oli näo jumestamine. Näo jumestamine ja juuste kinnitamine oli nagu nukule hinge andmine Lisaks nukkudele valmisid nukkudele ka erinevad rõivakomplektid. Töö kirjalikku ossa on lisatud kõik tööjuhendid ning kavandid.
Riigieksamite tulemuste trendid ja ennustusvõimalused Toila Gümnaasiumi näitel (uurimistöö) 
Autor:Tõnis Park, Maarja Soomer
klass:12
juhendaja:Avar Pentel
aasta:2013
Uurimistöö eesmärgiks oli välja tuua TG riigieksamite tulemuste trende aastate jooksul ning leida riigieksami tulemuste seoseid varasemate õpingutega. Trendide väljatoomiseks kasutasime üldistava statistika meetodeid ja esitasime TG 10 viimase aasta riigieksamite tulemused histogrammina. Riigieksamite ja varasemate õpingute seoste uurimiseks kasutasime lineaarse regressiooni meetodit, et luua iga riigieksami ennustamiseks mudel, mis sisendandmetena kasutab õpilase varasemate õpingute hindeid
Spordipäev 1.-5.klassile (loovtöö) 
Autor:Urmas Tuzberg, Raigo Tarassov, Taavi Edala, Kaimar Kiisel, Vladislav Vassiljev
klass:8
juhendaja:Maarika Raja
aasta:2013
Teema valikul osutus oluliseks see, et ka autoritele endile meeldib sporti teha. eesmärgiks oli korraldada kooli noorematele õpilastele spordipäev, mis oleks huvitav ja jääks neile meelde. Ürituse korraldamist alustati juba 5 kuud kuud varem, kus jagati ära ülesanded. Kõik said oma ülesannetega hästi hakkama ja spordipäev läks kenasti (kui välja arvata saapaviskel tekkinud järjekorraga, aga see sai ka töö käigus kiire lahenduse). Ürituse eesmärk sai täidetud - õpilastele oli see huvitav ja natuke ka lõbus. lisaboonusena tõi juhendaja välja fakti, et nendel spordialadel ( saapavise, kotijooks, rõngavise, slaalom jalgpalliga) võitsid just need õpilased, kes traditsioonilistel spordialadel ei võida:
Toila Gümnaasiumi kolmanda kooliastme õpilaste matemaatilised oskused (praktiline töö) 
Autor:Kaarel Koppel, Leonid Rõssenkov
klass:12
juhendaja:Inna Toovis, Avar Pentel
aasta:2013
Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada, milliste raskustega puutuvad kokku TG õpilased matemaatikaülesannete lahendamisel ning koostada selle põhjal abistav veebipõhine materjal. Viisime õpilaste ja õpetajate seas läbi küsitluse, valmistasime õpilastele kontrollülesanded. Saime teada, millised on enam raskusi valmistavad teemad ning, mis võib olla selle põhjuseks. Küsitluste tulemuste põhjal valmistasime veebipõhise abimaterjali, mis aitavad õpilastel keerukamaid teemasid omandada.
Toila Gümnaasiumi õpilaste treenituse tase ja suhtumine sporti kui tervislikku eluviisi (uurimistöö) 
Autor:Sandra Schmidt
klass:12
juhendaja:Anne Aia
aasta:2013
Töö eesmärk oli teada saada TG 9.-12.klassi õpilaste treenituse tasemest. Selgus, et gümnasistid on üha rohkem hakanud enda eest hoolitsema - tegelema spordiga - nad treenivad teadlikult.samuti selgus, et enamik vastajatest toituvad korrapäraselt, tervislikult ja nad söövad iga päev puu- ja köögivilju. Selgus, et TG noored on igati ambitsioonikad ja hakkajad noored, kes tahavad endale paremat ja tervislikumat elu ning tegutsevad teadlikult selle nimel.
Õpilaste uute teadmiste konstrueerimise kategooriad fotograafia näitel (uurimus) 
Autor:Kevin Oja
klass:11
juhendaja:Avar Pentel
aasta:2013
Uurimistöö eesmärk oli kaardistada ja kategoriseerida Toila Gümnaasiumi õpilaste teadmisi ja arvamusi fotograafiast ja suhtumist sellesse. Tegemist on fenomonoloofilise uurimusega, mille eesmärgiks oli leida inimeste erinevaid suhtumiste viise. Uurimistöö põhineb 35 õpilasega tehtud intervjuudel. Selgus, et Toila Gümnaasiumi õpilased ei tea fotograafiast palju. Samas suutsid nad loogikat ja varasemaid teadmisi kasutades mitmeid vastuseid vähemalt osaliselt tuletada. Intervjuu tulemused kvantifitseeriti ja kasutades klasteranalüüsi meetodit moodustati küsitletute kategooriad. Uuringu tulemusena selgus, et õpilased jagunevad oma teadmiste, suhtumise ning teadmiste tuletamise viiside järgi kuueks erinevaks kategooriaks, mida saab iseloomustada järgmiste nimedega: loomingulised-loogikud, füüsikud, huvilised-loogikud, keemikud, kained-loogikud ja ebaloomingulised-huvilised.
Toila Gümnaasiumi Õpilaste saavutused aastatel 2002-2012 (uurismistöö) 
Autor:Liisu Simm
klass:12
juhendaja:Inna Toovis
aasta:2012
Töö eesmärk oli koostada kokkuvõttev ülevaade Toila Gümnaasiumi õpilaste saavutustest 2002-2012 aastatel. Töös analüüsiti õpilaste saavutusi kolmest aspektist: 1) ülevaade antud õppeaasta lõikes; 2) tüdrukute ja poiste erinevatel konkurssidel osalemise võrdlemine ja 3) antud õppeaastal parimate õpilaste väljaselgitamine. Analüüsist selgus, et aastate lõikes on kõige rohkem spordialaseid saavutusi, mida oli ka arvata, kuna spordiüritusi oli teistest konkurssidest igal aastal oluliselt rohkem. Tüdrukute ja poiste analüüsist selgus, et tüdrukud on need, kes on aktiivsemad nii spordiüritustel, aineolümpiaadidel ja muudel konkurssidel.
Klassikalise muusika kuulamise ja musitseerimise osast muusikatundides Toila ja Jõhvi 10.-12.klassi noorte pilgu läbi (uurimistöö) 
Autor:Harri Oks
klass:12
juhendaja:Stella Müsler
aasta:2011
Töö autor valis teema, mis on üha enam huvi pakkumas kogu maailmas. Olgu siin ära toodud kasvõi 12.mail 2011 a. Cambridge Unionis toimunud debatt teemal "House (siin muusikastiilina) on veendunud, et klassikaline muusika ei ole oluline tänapäeva noortele", kus astusid üles väite vastased Stephen Fry, Ivan Hewett - Daily Telegraph juhtiv muusikakriitik ja Hugo Hicson - filosoofia üliõpilane Gonville & Kaius Kolled¸ist. Töö autor tutvus vastavate materjalidega. Koostas ja viis läbi küsitluse Toila ja Jõgvi gümnaasiuminoorte seas. Uurimistöö tulemused annavad aimu noorte suhtumise hetkeolukorrast klassikalise muusika kuulamisse ja praktilisse musitseerimisse muusikatundides.
Sugulisel teel levivad haigused (praktiline uurimistöö) 
Autor:Eleri Birk, Käde Kangur
klass:12
juhendaja:Anne Sternhof
aasta:2011
Töö käigus valmis 17 leheküljeline kirjalik osa, milles kirjeldatakse muu hulgas ka suguhaiguste levikut ja tüsistusi, ning õppefilm DVD-l. Õppefilm on kolme osaline: esimeses osas on ühe HIV-viirusega nakatanu jutustus; teises osas räägib nakkushaiguste arst-resident AIDSist ja HIV-st; kolmandas osas antakse informatsiooni Ida-Virumaa Noorte Nõustamiskeskuse tööst.
Klassikaline muusika tänapäeva noorte elus Toila G ja Jõhvi G 10. ja 11.kl näitel (uurimistöö) 
Autor:Harri Oks
klass:12.kl
juhendaja:Stella Müsler
aasta:2009
Uurimistöö eesmärgiks on välja selgitada eakaaslaste suhtumine klassikalisse muusikasse TG ja JG 10. ja 11.klasside näitel ning saada vastus küsimusele, kas klassikalise muusika tänapäevastamine suurendaks selle kuulatavust ja populaarsust noorte seas. Töö autor püstitab uurimuse läbiviimiseks väite, et tänapäeva noorte seas ei ole klassikaline muusika populaarne ning selle kaasaegsemaks muutmine võiks suurendada klassikalise muusika kuulatavvust gümnaasiumiealiste noorte seas. Uurimistöö koosneb kahest osast: teoreetiline osa klassikalise muusika mõjust inimestele ja uurimus.
Toila kool 1841 - 2009 
Autor:Eleri Birk, Anneli Marks, Kristel Oja, Birgit Pung, Kaur Pungas
klass:11.kl
juhendaja:Signe Ilmjärv, Ülo Lind
aasta:2009
Töö sisaldab ülevaadet Toila kooli ajaloost, nii majast, õpilastest, õpetajatest kui ka direktoritest. Töö koostamisel on toetatud erinevatele ajaloolistele raamatutele, kooliarhiivi kroonikatele, internetimaterjalidele ning õpetajate ja direktorite mälestustele.
Naistegelased Paulo Coelho loomingus 
Autor:Merilin Marks
klass:12.kl
juhendaja:Maie Marks
aasta:2006
Töö eesmärgiks on välja uurida, millistena kujutab Paulo Coelho oma teostes naispeategelasi, kas neil on ühiseid jooni ja kui jah, siis millised need on. Uurimistöö on koostatud teoste " Istusein Piedra jõe kaldal ja nutsin", "Veronika otsustas surra" ja "Zahir" põhjal. Meetodina on kasutatud narratoloogiat kui kirjanduse uurimismeetodit. Uurimus koosneb kolmest osast: 1.osas tutvustab uurimistöö autor narratoloogia tegelaskäsitlust kui uurimise alust; 2. osasrakendab antud meetodit konkreetsete tegelaste puhul; 3.osas püüab leida võrdluses tegelaste ühis- ja erijooni.
Ellen Niidu luule 
Autor:Ester Nõmme
klass:12.kl
juhendaja:Maie Marks
aasta:2002
Töös on uuritud Ellen Niidu luulet, mis mõeldud eelkõige täiskasvanutele (5 luulekogu). Luuletusi on käsitletud valdkonniti ja välja on toodud poetessi luule olemus töö autori silmade läbi.
Impressionismi ja postimpressionismi tuntumaid esindajaid 
Autor:Marilin Ojasaar
klass:12.kl
juhendaja:Laine Laanemaa
aasta:2002
Uurimistöös on tehtud ülevaade impressionismist ning selle esindajatest. Kui töö autor algselt arvas, et Debussy ja Monet on need, kellest rohkem huvituda, siis töö käigus tekkisid juurde uued kunstnikud, kelle kohta juurde uurida.
Instrumentaal- ja vokaalansamblid Toila vallas 
Autor:Janno Meldre
klass:12.kl
juhendaja:Stella Müsler
aasta:2002
Töö eesmärk oli uurida Voka ja Toila kultuurielu, seda korraldavaid ühinguid, vokaal- ja instrumentaalansambleid ja seda, millised sündmused on toimunud selles vallas aastatel 1998-2001.
Leili Pure looming 
Autor:Kätlin Pihlak
klass:12.kl
juhendaja:Laine Laanemaa
aasta:2002
Uurimus sisaldab Leili Pure elulugu, tähtsamaid näituseid ning arvamusi tema loomingust. Töö on valminud kunstniku enda abiga.
Maalitehnikaid 
Autor:Anneli Arge
klass:12.kl
juhendaja:Laine Laanemaa
aasta:2002
Töös on uuritud erinevaid maalimisviise ja on soovitud leida seoseid maalimisviis ja tunnete vahel ka siis kui tegemist pole kunstnikuga.
Mosaiigi valmistamise võimalusi algklassi tundides 
Autor:Elen Valge
klass:12.kl
juhendaja:Laine Laanemaa
aasta:2002
Uurimistöös käsitleti mosaiigi valmistamise võimalusi koolis. Katsed, mis viid läbi autori poolt, täitsid üldiselt oma eesmärgi. Autor püüdis leida ja kasutada uusi materjale mosaiigis.
Pilli- ja laulukooride tegevusest Virumaal 
Autor:Reimo Juursalu
klass:12.kl
juhendaja:Stella Müsler
aasta:2002
Uurimistöös on välja toodud virulaste tegemisi pidustusi koorielus. Lähemalt on uuritud Toila kooride asustamist ja tegutsemist. Põhjalikumalt on töö autor uurinud Toila pasunakoorist.
Toila arhitektuurilised vaatamisväärsused 
Autor:Merili Põvvat
klass:12.klass
juhendaja:Laine Laanemaa
aasta:2002
Töö eesmärk oli uurida kolme hoone ajalugu - Oru loss, Eesti esimene teatrimaja ja Pühajõe kirik.
30.-40.aastate noor põlvkond Jaan Krossi loomingus 
Autor:Merke Äri
klass:12.kl
juhendaja:Maie Marks
aasta:1999
Uuringus on autor teinud ülevaate Jaan Krossi teoste "Mesmeri ring", "Silmade avanemise päev", "Väljakaevamised" ja "Wikmani poisid" põhjal. On andnud emotsionaalse hinnangu sellele, mida teoseid lugedes tundis.
Armastus A.H.Tammsaare "Tões ja õiguses" 
Autor:Krista Männi
klass:12.kl
juhendaja:Maie Marks
aasta:1999
Uurimistöö tegemiseks kasutas autor romaani esimest ja viiendat köidet. Neid raamatuid ühendab üks ja sama tegevuskoht ning avaköite probleemide uus esiletõus viiendas köites.
Armastus ja vihkamine Charlotte ja Emily Bronté romaanides "Vihurimäe" ja "Jane Eyre" 
Autor:Kerstin kesler
klass:12.kl
juhendaja:Maie Marks
aasta:1999
Uurimistöös on käsitletud armastuse ja vihkamise teemat õdede Charlotte ja Emily Bronté romaanides. Töös on kasutatud tsitaate romaanidest "Vihurimäe" ja "Jane Eyre".
Inimestevahelised suhted A.Valtoni novellides 
Autor:Piret Pokkinen
klass:12.kl
juhendaja:Maie Marks
aasta:1999
Uurimistöös käsitleb autor inimestevahelisi suhteid läbi kogumike " Sõnumitooja", "Rännak giidi saatel" ning "Valitud teosed 1,2" põhjal.
Naised Emil Zola loomingus 
Autor:Annika Sammel
klass:12.kl
juhendaja:Maie Marks
aasta:1999
Referaat teoste "Therese Raquin", "Nana" ja "Daamide õnn" põhjal.
Sõprus ja armastus E.M. Remargue'i teostes 
Autor:Helina Mänd
klass:12.kl
juhendaja:Maie Marks
aasta:1999
Uurimistöös on keskendatud sõpruse ja armastuse teemadele Erich Maria Remargue'i teostes - "Läänerindel muutusteta", "Kolm sõpra", "Armasta oma ligimest", "Taeval ei ole soosikuid" ning " Lissaboni öö".
Toila Gümnaasiumi kodulehekülg 
Autor:Helina Mänd
klass:12.kl
juhendaja:Andres Paju
aasta:1999
Uurimistöö eesmärgiks on kujundada Toila Gümnaasiumile kodulehekülg. Kodulehekülg on loodud sellise arvestusega, et seda saab järgnevatel aastatel täiendada. Näiteks on võimalik sisestada õpilaste nimekirju, õpilaste huvitegevust, kontaktandmeid ning on võimalik lisada ja õpetaja lehekülg. Ka võib lisada kooli tutvustavat materjali ja fotosid. Töö tegemisel on kasutatud arvutiprogramme Microsoft Word 98 ja Windows Explorerit.
Toila Gümnaasiumi kodulehekülg 
Autor:Karel Niine
klass:12.kl
juhendaja:Maarika Raja
aasta:1999
Uurimistöö eesmärgiks oli luua Toila Gümnaasiumile oma kodulehekülg, millega on võimalik reklaamida om kooli Internetis. Kodulehekülg on loodud lihtsa ja kiiresti kohalelaaditava graafikaga. Lehekülg on ka sellise arvestusega, et seda oleks lihtne järgnevatel aastatel täiendada. Töö tegemisel on kasutatud arvutiprogramme Microsoft FontPage 98, Cutemap, Adobe Photoshop ja Notepad.
Toila Gümnaasiumi kodulehekülg 
Autor:Kerstin Kesler
klass:12.kl
juhendaja:Andres Paju
aasta:1999
Uurimistöö eesmärgiks oli kujundada Toila Gümnaasiumile oma kodulehekülg. Sellel koduleheküljel on kajastatud kooli ja Toila ajalugu, antud on ka ülevaade õpetajatest, õpilastest ja traditsioonidest. Kodulehekülg on järgnevatel aastatel täiendatav. Töö tegemisel on kasutatud Microsoft Word 98 ja Windows Explorerit.
Virve Osila luule 
Autor:Lea Steinfeldt
klass:12.kl
juhendaja:Maie Marks
aasta:1999
Referaat Virve Osila loomingust.
Väikeõttevõtte ehitustööde eelarve arvutuskeskkond 
Autor:Lauri Lõo
klass:12.kl
juhendaja:Andres Paju
aasta:1998
Töö eesmärgiks on luua arvutisse ka praktikas töötav eelarve arvutuskeskkond, mis oleks kasutaja-sõbralik, kuid samas sisaldaks ka tööde nimekirja, ühikuid vastava eelarve juurde kuuluvat lepingut ja vastuvõtuakti. Tööks on kasutatud arvutiprogramme MS Exelit.
Õpilaste andmebaas 
Autor:Katre Peets
klass:12.kl
juhendaja:Andres Paju
aasta:1998
Uurimistöö eesmärgiks on koolisüsteemis kasutatava andmebaasi loomine, õpilaste ja nende vanemate andmete säilitamine ja kiire leidmine. Andmebaas peaks olema mõeldud kasutamiseks ja täiendamiseks kooli sekretärile ja õpetajatele. Õpilaste andmebaasi loomisel peaks arvestama järgmisi nõudeid: 1) andmebaas peab sisaldama teavet õpilaste kohta; 2) andmebaas peab võimaldama sorteerida andmeid suvalise tunnuse järgi; 3) andmebaasiga peab kaasas käima ka andmete turvalisus; 4) andmebaasi kasutamine peab olema võimalikult lihtne selle kasutajale.
Kooli muuseumi andmebaas 
Autor:Kristel Jõe
klass:12.kl
juhendaja:Lehte Jõe
aasta:1997
uurimistöö eesmärk on koostada kooli muuseumile andmebaas, mis koondaks eksponaatide nimekirjad ja lihtsustaks muuseumitöötaja tööd. Töö hõlmab endas muuseumi eksponaatide identifikaatorite korrastamist, andmebaasi struktuuri kirjeldust ja kasutamisõpetust. uurimistööga käib kaasas ka reaalselt tüütav andmebaas arvuti kettal. Andmebaasi tüükeskkond on Windows 3.11 ja on tehtud andmebaasisüsteemis Paradox for Windows 5.0.

Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee