Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

Valikaine: ansambel

Nädalatunde: 1 tund nädalas, vajadusel lisaproovid
Õpetaja: Anu Pungas

Kursuse eesmärk:

Nooditundmise, muusikalise mälu, hingamistehnika, harmooniataju ja õige intoneerimise arendamine. Teadmised häälehoiu põhimõtetest. Muusikalise maitse ja silmaringi arendamine.

Õppesisu:

Hindamine:

Arvestatud/mittearvestatud. Protsessipõhine suuline sõnaline hindamine või tagasiside. Arvestuse saamiseks on nõutav õppetööst osavõtt 85%, aktiivne osalemine nii proovidel kui esinemistel. Kursuse väljundiks on esinemised kooli, valla ja maakonna üritustel.

Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee