Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

Valikaine: ansambel

Ndalatunde: 1 tund ndalas, vajadusel lisaproovid
petaja: Anu Pungas

Kursuse eesmrk:

Nooditundmise, muusikalise mlu, hingamistehnika, harmooniataju ja ige intoneerimise arendamine. Teadmised hlehoiu phimtetest. Muusikalise maitse ja silmaringi arendamine.

ppesisu:

Hindamine:

Arvestatud/mittearvestatud. Protsessiphine suuline snaline hindamine vi tagasiside. Arvestuse saamiseks on nutav ppetst osavtt 85%, aktiivne osalemine nii proovidel kui esinemistel. Kursuse vljundiks on esinemised kooli, valla ja maakonna ritustel.

Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee