Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee
Valikaine - kultuurikorralduse alused
Ndalatunde: 1
petaja: Pungas, Anu
Teemad:

Ideest stenaariumini
Rahvamaja juhataja ametijuhend
Kuidas pidada lbirkimisi
Kontserdikavade lesehitus
Kohaliku thtsusega ja vabariikliku thtsusega rituse anals
Etikett
Isetegevuskollektiivi juhtimine.
Juhtimine ja motiveerimine.
Kuidas tellida bndi
rituste reklaam
Avalik esinemine ja lavakultuur
Autoriigus
Kuidas haarata vaataja huvi
Heli- ja valgustehnika
Eelarve ja projektid
Kultuurit korraldus Toila valla nitel
pitulemused:

*pilane saab algteadmised kultuurisndmuse korraldamisega seotud phiaspektidest ideest teostuseni: stsenaariumi kirjutamine, esinemiskavade koostamine, sndmusest teavitamine, reklaam ja kontserdikuulutused, lavakultuur, sndmuse lbiviimine, anals, aruandlus ja kokkuvtted.
Hindamine:

Arvestatud/mittearvestatud.
Kursuse arvestuse saamiseks tuleb osaleda 85% ppets. Kursuse lpus tuleb tita tagasisideksitlus, mille raames vib petaja vajadusel esitada tiendavaid ksimusi.
Mrkused:

Kikidele gmnaasiumi klassidele (10.-12. klass) meldud kursus, mis toimub ks kord ndalas (ppeaastas kokku 35 tundi)
Valikaine arendab vajalikke esinemisoskusi ning annab kultuurikorralduslikke teadmisi. ppet vljundiks on kontserdid vi muud ritused, milles teoreetilised ja praktilised teadmised ning oskused on hendatud.
Osaledes tunnivliselt ainega seotud kultuurirituste korraldamisel ja lbiviimisel, arvestatakse osaletud tunnid akadeemilisteks tundideks mber ja loetakse ppet osaks.
ppematerjalid:

Valikaine materjalide kogumik (koostanud A.Pungas)
Rahvakultuuri aastaraamatud
2004-2012 Voka Rahvamajas toimunud thtpevakontserdite stsenaariumid, reklaamid
Rahvakultuurialased artiklid meediavljaannetes

Vaja lheb ka kiletaskutega kausta materjalide kogumiseks
Koost (ainetevaheline liming, ainealased ppekigud):

pilased osalevad Toila valla kultuurisndmuste korraldamisel vastavalt vajadusele ning erinevates projektides maakonna vi vabariigi tasemel, kuhu pilasi on palutud osalema.
Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee