Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

Valikaine: rahvatants, segarhm

Kursus: 1 kursus hes gmnaasiumiklassis
Kursuse nimi: rahvatants, segarhm

Ndalatunde: 1

petaja: Kaja Oja

 

Teemad:

Eesti rahvatantsu tavad ja traditsioonid, tantsupidude thendus Eesti kultuurimaastikul;

Rahvamuusika ja -tants: phisammud ja -liikumised ning nende kasutamine;
tantsu oskussnavara mistmine ja kasutamine;
primustants;

autoritants, Eesti tuntumad tantsuautorid;

seltskonnatants;
rahvarivad

 

pitulemused:

Kursuse lpus
- teab pilane eesti rahvatantsu phisamme ja oskab kasutada neid teadmisi ksi, paaris vi rhmas;

- tantsimisel arvestab muusika ja kaaslastega;

- tantsib ja analsib Eesti primus- vi autoritantse ning teiste rahvaste seltskonnatantse;
- omab teadmisi rahvariiete kandmisest ja nende eest hoolitsemisest;
- tunneb tantsimisest rmu ja hindab tantsulist liikumist kui elukestvat tervislikku harrastust.

 

Hindamine:
Kursus on arvestuslik, st kursuse lpus saab pilane tulemuseks kas A (arvestatud) vi MA (mittearvestatud).

Kursuse on edukalt ehk arvestuslikult lbinud pilane, kes

- on kinud kohal vhemalt 75% tundidest;

- on tunnis aktiivselt kaasa ttanud;

- on omandanud pitud tantsurepertuaari;

- vtab osa planeeritud esinemistest

 

Mrkused:

Valikaine kursus on meldud tantsuhuvilistele pilastele, kes on huvitatud eesti rahvatantsude ppimisest ja selle tegevuse praktilisest vljundist, milleks on rahvatantsude tantsimise oskus erinevates situatsioonides, vastavalt iga ppuri vimetele, loovusele ja koostvalmidusele. Rahvatantsu pe koosneb primustantsu ja/vi eesti rahvusliku lavatantsustiili ppimisest.

ppet peamisteks vormideks on praktiline tantsutund ja treening, lisanduvad vaatlused, vestlused ja arutelud, esinemised (etendused, kontserdid), osavtt piirkondlikest ja le-eestilistest rahvatantsusndmustest. pe vib olla korraldatud ka vljaspool kooli ruume.

Tundides on soovitatav kanda mugavaid riideid ja jalanusid, mis

ei piira liikumist. Tdrukutel vga soovitav kanda laia seelikut.


ppematerjalid:

Valikaine Tantsupetus ainekava (REKK-i koostatud valdkonnaraamat Kehaline kasvatus)
K. Torop Eesti rahvatantsu oskussnastik

Erinevate autorite tantsukirjeldused (petaja isiklik kogu)

 

Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee