Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

Kursus: Religioonilugu
petaja: Avar Pentel

Kursus on meldud kigile gmnaasiumi klassidele ja toimub ks kord ndalas.

Tegu ei ole usupetusega ega he kindla usundi propagandaga.

Kursus annab levaate erinevatest kultuuridest eri ajastutel. Religioonid on kultuuri tugevalt mjutanud. Religioone tundmata on raske mista mitmeid kirjandus-, kunsti- ja muusikateoseid. Religiooniloo kursuse kigus ksitletakse suuremaid maailmareligioone: kristlust, judaismi, islamit, budismi, taoismi, hinduismi ning pgusalt ka viksemaid religioone. Samuti antakse levaade kaasaegsetest uususunditest.

Kursuse jooksul ksitleme mitmeid religioonide jaoks keskseid filosoofilisi ja eetilisi probleeme

nagu niteks:


Vaatleme, milliseid alternatiivseid vastuseid leidub neile ksimustele erinevates religioonides.

Kursus avardab silmaringi ja annab head nitlikku materjali kirjandite ja esseede kirjutamiseks.

Kursus on arvestuslik (see thendab, et kursusel osalejat ei hinnata vaid saadakse arvestus). Arvestuse saamiseks tuleb osaleda tundides, valmistada ette ks ettekanne ja kirjutada ks essee.

Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee